Siirry sivun sisältöön.

Ermo – erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa erityistukea tarvitsevien maahanmuuttajien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, kehittää yksilöllisiä polkuja suorittaa tutkinto ja siirtyä työelämään.

Tavoitteet:

Tavoitteena on vahvistaa koulutukseen osallistujien valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä ja kohdentaa ennakoidusti tukitoimia sekä erityistä tukea niitä tarvitseville oppijoille. Lisäksi hankkeessa kehitetään osallistujien osaamista erityisen tuen menetelmien hyödyntämisestä maahanmuuttajien ohjauksessa sekä annetaan työkaluja yksilöllisten polkujen ja tukitoimien rakentamiseen.

Toimenpiteet:

Hanke toteutetaan 10 opintopisteen koulutuskokonaisuutena. Koulutuksessa on neljä osiota, jotka sisältävät lähitapaamisia, ohjauttua etätyöskentelyä jqa oman työn ja työyhteisön kehittämistä. Toteutuksessa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä, videoluentoja sekä webinaareja. Keskeistä on myös osaamisen ja kokemusten jakaminen osallistujien kesken. Koulutuskokonaisuudet toteutetaan kaksi kertaa syksyllä 2018 ja kaksi kertaa keväällä 2019.

Tulokset:

Tuloksena osallistujien osaaminen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukemisessa lisääntyy ja vahvistuu. Osallistujat osaavat hyödyntää kielitietoista opetusta omassa työssään. Oppilaitosten toimintatavat kehittyvät ja nivelvaiheen siirtymät sujuvoituvat. Tuotoksena syntyy osallistujien kesken jaettavia malleja opiskelijoiden tukemiseen sekä verkkoluentoja yleisesti jaettavaksi.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.05.2018 - 31.12.2019

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Metsola
etunimi.sukunimi@inlive.fi
p. 050 517 3563

Hankkeen koordinaattori

Ammattiopisto Spesia

Hankekumppanit

Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu

ESIC – European Social Innovation Campus

ESIC – European Social Innovation Campus

ESIC- European Social Innovation Campus hankkeen kunnianhimoinen tavoite on luoda eri koulutustasoille oma koulutussuunnitelma sosiaalisten...

Tutustu hankkeeseen
VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee sekä kestävän...

Tutustu hankkeeseen
Dual-Ad, Erasmus+

Dual-Ad, Erasmus+

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin espanjalainen ADVET-työllistymismalli. Dual VET ohjelma (ADVET) on ohjausmenetelmä,...

Tutustu hankkeeseen