Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Giriphul – toiminnallista opetusta alkuperäiskansoille Rangamatissa

Ulkoministeriön rahoittama kehitysyhteistyöhanke Bangladeshilaisen SWACin kanssa (SWAC | Society For The Welfare Of Autistic Children). Hankkeessa jaetaan tietoa ja kokemuksia luovien ja toiminnallisten menetelmien käytöstä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden opetuksessa.

Tavoitteet:

 • Hanke kehittää alkuperäiskansojen lasten ja nuorten erityisopetusta Rangamatin ”Centre for Inspiration”-koulussa Chittagong Hill Tractsilla, Bangladeshissa.
 • Hanke luo innovatiivisia ja toiminnallisia koulutusmalleja Rangamatin alkuperäiskansojen kulttuurikontekstissa Bangladeshissa.
 • Tavoitteena on kehittää oppilaiden koulutus ja elämänhallintamahdollisuuksia hyödyntäen alkuperäiskansojen taidetta ja kulttuuriperintöä koulutukseen ja hyvinvointiin.
 • Hanke tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia työtoimintaan kuten puutarha, kädentaidot ja taide käyttäen kestäviä, paikallisia ja kierrätettyjä materiaaleja sekä muihin aktiviteetteihin kuten liikunta ja musiikki
 • Hanke lisää tietoisuutta vammaiskysymyksistä ja alkuperäiskansojen oikeuksista. Se toimii yhteiskunnan valtavirtaistajana tukien alkuperäiskansojen vammaisten ihmisten oikeuksia.

Toimenpiteet:

Hankekumppanit jakavat kokemuksiaan ja tietoaan luovien ja toiminnallisten menetelmien käytöstä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa:

 • Musiikkikasvatus (Resonaari, Suomi)
 • Digitaalisuus ja virtuaaliset menetelmät ohjauksessa (Kukunori, Suomi)
 • Soveltava liikunta (Live, Suomi)
 • Kädentaitojen kehittäminen (Live, Suomi)
 • Sosiaalinen sirkus (Live, Suomi)

Tulokset:

 • luoviin menetelmiin keskittyvät toiminnallinen opetussuunnitelma, joka huomioi toimintaympäristön sekä paikallisen kulttuurin
 • opettajien täydennyskoulutussuunnitelma huomioiden paikalliset olot ja kulttuurin
 • kuntoutusmalli, joka huomioi myös vanhempien roolin

Live-SWAG-UM-Giriphul

 

Lisätiedot

Rahoittaja

Ulkoministeriö

Hankkeen ajankohta

01.03.2021 - 28.02.2022

Hankkeen vastuuhenkilö

Kehitysjohtaja Liisa Metsola
p. 050 517 3563
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Live-Säätiö

Hankekumppanit

SWAC | Society For The Welfare Of Autistic Children 
Resonaari resonaari.fi
Kukunori kukunori.fi

Marketing4Artists

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta ammatillisessa koulutuksessa. Markkinointiosaamisen myötä...

Tutustu hankkeeseen
OntheMIC

OntheMIC

OnTheMIC - kansainvälisessä hankkeessa päätavoitteena on kehittää menetelmiä ja työkaluja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin....

Tutustu hankkeeseen
Juggle – Creative ways to develop key competences of lifelong learning

Juggle – Creative ways to develop key competences of lifelong learning

Kansainvälisessä hankkeessa levitetään hyviä käytäntöjä luovien menetelmien pedagogisesta käytöstä ja tuotetaan työkaluja luovien menetelmien...

Tutustu hankkeeseen