Siirry sivun sisältöön.

Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy

Koulutus tukee opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja konfliktien hallinnassa sekä vuorovaikutuksessa kaikkien osapuolien kanssa. Kokonaisvaltainen opetus- ja ohjaushenkilöstön konfliktiosaaminen tukee inklusiivista oppimisympäristöä, joka edistää fyysistä, psyykkistä ja pedagogista turvallisuutta oppilaitoksissa. Opetus- ja ohjaushenkilöstön laajempi ymmärrys opiskelijan tarpeista vahvistaa myös kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Oppijan sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteisen toimijuuden vahvistaminen osaltaan rakentaa perustaa sosiaalisesti kestävälle yhteyskunnalle.

Hankkeen tavoite:

Tavoitteena on, että koko opetus- ja ohjaushenkilöstö huomioi ja tunnistaa mahdollisuutensa vaikuttaa turvallisen oppimisympäristön luomiseen ymmärtäen syitä tilanteiden taustalla.

Hankkeen koulutukset:

Koulutusosioita hankkeessa on neljä ja jokainen koulutusosio toteutetaan hankkeen aikana verkossa samansisältöisenä kahteen kertaan. Koulutusosiot ovat laajuudeltaan 2 op. Koulutusosioon kuuluu kolme webinaaria, ennakko-, väli- ja kehittämistehtävä. Kehittämistehtävä liittyy osallistujan työhön kehittäen organisaation toimintakulttuuria sekä rakenteita.

Koulutusosiot:

  • Kohtaaminen ja vuorovaikutus
  • Mielenterveyden tukeminen
  • Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy
  • Vuorovaikutus haastavissa tilanteissa

Koulutuksen kohderyhmä:

Ammatillisen koulutuksen henkilöstö

 

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.08.2023 - 30.06.2024

Hankkeen vastuuhenkilö

Jasmin Al kurdi, projektipäällikkö
p. 040 198 9292
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Erkkaa arkeen

Erkkaa arkeen

Osallistuja saa koulutuksista erityispedagogista teoriatietoa, konkreettisia pedagogisia toimintamalleja ja menetelmiä tuen tarpeessa olevan...

Tutustu hankkeeseen
KUUMA palvelupolkuja

KUUMA palvelupolkuja

Hankkeen tarve perustuu kehittämiskohteisiin, jotka ovat nousseet KUUMA-seudulla keväällä 2022 laaditun tilannekuvan pohjalta. 16 KUUMA-seudulla...

Tutustu hankkeeseen
Opiskelijat työuralla

Opiskelijat työuralla

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistämisen edistämisessä. Osallistujille...

Tutustu hankkeeseen