Siirry sivun sisältöön.

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 1

Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentamiseen.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on tukea henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen toimeenpanoa oppilaitoksissa sekä työelämän oppimisympäristöissä. Opetus- ja ohjaushenkilöstö saa valmiuksia ja arjen työkaluja henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentamiseen osaamisperustaisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Koulutus antaa myös valmiuksia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja ohjaukseen.

Toimenpiteet:

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 12 op ja se rakentuu viidestä koulutusosiosta. Koulutuksia järjestetään valtakunnallisina webinaareina ja eri puolella Suomea toteutettavina workshopeina. Osallistujat voivat osallistua koko koulutuskokonaisuuteen tai yksittäisiin koulutusosioihin. 

Tulokset:

Vahvistunut opetus-ja ohjaushenkilökunnan osaaminen ja ammattitaito.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.08.2017 - 31.12.2018

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Metsola
etunimi.sukunimi@inlive.fi
p. 050 517 3563

Hankkeen koordinaattori

Ammattiopisto Spesia

Hankekumppanit

Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto

Nivus

Nivus

Nivus-hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen...

Tutustu hankkeeseen
Enter Europe

Enter Europe

Hankkeen tavoitteena on tarjota opiskelijoille oman alan opiskelu- tai työkokemusta ulkomailla. Tarkoituksena on, että myös opettajat ja muu...

Tutustu hankkeeseen
Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden perustaitoja: sosiaalisia, tieto- ja viestintäteknisiä- sekä luovia...

Tutustu hankkeeseen