Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 2

Hanke jatkaa ja syventää HET 1 -hankkeen teemoja (henkilökohtaistaminen, yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentaminen), joiden ympärillä reformin edetessä nousee jatkuvasti esiin käytännön toteutukseen liittyviä kysymyksiä ja tarvetta toimintatapojen muutokselle. Tarve on myös uudistuvan opettajuuden kehittämiselle siten, että kaikkien opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomiominen toteutuu arjessa. Koulutuskokonaisuus tarjoaa pitkäkestoisen prosessin osaamisen kehittämisen tueksi.

Tavoitteet:

Tavoitteena on erityinen tuki huomioiden

1) tukea reformin toimeenpanoa jatkuvan hakeutumisen, henkilökohtaistamisen ja tuen tarpeen määrittelyn näkökulmasta

2) kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön erityisen tuen, ohjauksen ja arvioinnin osaamista käytännönläheisesti niin, että opittu on hyödynnettävissä oppilaitoksen arjessa

3) tukea asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteutumista

4) vahvistaa koulutuksen työelämälähtöisyyttä, työelämäyhteistyötä ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamista

5) tukea opettajuuden muutoksessa kohti ohjaavaa ja valmentavaa, kaikkien opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioivaa opettajuutta ja erityisen hyvää pedagogista osaamista. Hanke syventää HET1-hankkeessa käsiteltyjä teemoja ja vie reformin toteutumista käytännön tasolla eteenpäin erityisen tuen näkökulmasta.

Toimenpiteet:

Hanke toteutetaan ammatillisten erityisoppilaitoksen (AMEO) alueellisina toteutuksina. Valtakunnallisesti toteutetaan ajankohtaiswebinaareja ja verkkoluentoja. Koulutuskokonaisuus on käytännönläheinen ja oppilaitosten arki- ja opiskelijatyötä tukeva. Lisäksi hankkeen antia on tarkoitus vertaisjakaa ja -kehittää omassa oppilaitoksessa.

Tulokset: 

Tuloksena on ammatillisen koulutuksen toimintatapojen kehittyminen oppijoiden erilaiset tarpeet huomioivaksi, sekä uusien (erityis)pedagogisten menetelmien haltuunotto ja kokeileminen. Tuotoksina syntyy webinaaritallenteita, blogeja sekä materiaaleja, jotka ovat kaikkien avoimesti saatavilla AMEO-oppilaitosten verkkosivujen kautta. Soveltuvista tuotoksista tehdään ehdotus Opetushallituksen hyvien käytäntöjen alustalle.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.05.2018 - 31.12.2019

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Metsola
p. 050 517 3563
etunimi.sukunimi@inlive.fi 

Hankkeen koordinaattori

Ammattiopisto Luovi

Hankekumppanit
  • Ammattiopisto Spesia
  • Kiipulan ammattiopisto
  • Live-säätiö
Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 1

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 1

Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä...

Tutustu hankkeeseen
Henkilöstön kansainvälisyyspolku - merkkejä ja menestystä

Henkilöstön kansainvälisyyspolku - merkkejä ja menestystä

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia, tarkoituksena lisätä...

Tutustu hankkeeseen
Turo 3.0

Turo 3.0

Hankkeessa lisätään ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista turvallisen opiskelun luomiseen erilaisten menetelmien ja toimintamallien...

Tutustu hankkeeseen