Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

INCLUD – inklusiivisen tanssin hanke

INCLUD – hanke on yhteistyöhanke. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Danskompaniet Spinn (Ruotsi) ja Fine5 Dance Theatre (Viro). Hanketta koordinoi Live Säätiö. Hankkeen kohderyhmä on tanssin ammattikentän toimijat. Hankkeen päätavoitteena on tehdä inklusiivista tanssia näkyvämmäksi ja herättää keskustelua inklusiivisuuden merkityksestä, erilaisuuden huomioimisesta sekä hahmottamisesta tanssin kentällä sekä yleisemmin yhteiskunnassa.

Hankkeen toisena tärkeänä tavoitteena on tiivistää ja kehittää yhteistyömahdollisuuksia inklusiivisen tanssin toimijoiden keskuudessa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Hankkeen myötä tietoisuus inklusiivisuudesta, yhteistoiminnallisista taidoista ja moninaisen työyhteisön hyödyistä ja mahdollisuuksista tanssin kentällä kasvaa.

Tiedon ja osaamisen jakaminen seminaarissa edistää osaltaan inklusiivisen tanssin kentän yhteistyötä, yhteiskunnallista asemaa sekä rahoitus- ja ammattirakenteiden kehittymistä.

Danskompaniet Spinn Fine5 TantsuteaterKuva, joka sisältää kohteen Fontti, Grafiikka, logo, muotoilu

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Toteusaika:

1.4.2024-31.12.2026

Aktiviteetit: 

Seminaarin järjestäminen Ammattiopisto Liven tiloissa 7.-10.10.2024 sekä verkkoalustan avaaminen 1.1.2025. 2025-2026 verkkokoulutusalustan sisältöjen täydentäminen.

Tavoitteet: 

  1. Hankkeen myötä tietoisuus inklusiivisuudesta, yhteistoiminnallisista taidoista ja moninaisen työyhteisön hyödyistä ja mahdollisuuksista työelämässä kasvaa. 

  2. Tiedon ja osaamisen jakaminen sekä yhteiskehittäminen seminaarissa ja verkkokoulutusalustalla edistää inklusiivisen tanssin kentän yhteistyötä, yhteiskunnallista asemaa sekä rahoitus- ja ammattirakenteiden kehittymistä 

Vastuuhenkilö:

Projektipäällikkö Hannaleena Markkanen hannaleena.markkanen@inlive.fi 

Hanketta tukee:  

 

Kuva, joka sisältää kohteen symboli, Fontti, piirros, muotoilu

Kuvaus luotu automaattisesti

EICON - Enhancing inclusion capacity of educational organisations providing VET with ICT

EICON - Enhancing inclusion capacity of educational organisations providing VET with ICT

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisia koulutusorganisaatioita hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa toiminnassaan inkluusion edistämiseksi.

Tutustu hankkeeseen
MOVE IT! 3.0

MOVE IT! 3.0

Ammattiopisto Liven MOVE IT! 3.0 -Terveenä töihin hanke on osa valtakunnallista liikkuva opiskelu toimintaa.

Tutustu hankkeeseen
Pacetraining

Pacetraining

Hankkeen tavoitteena on kehittää yksilöllisiä opintopolkuja TELMA-opiskelijoille ja mahdollistaa tutkinnon osan tai osien suorittaminen...

Tutustu hankkeeseen