Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Komeetta - kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Lisäksi hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä. Komeetta on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke.


Hanke toteutetaan yhteishankkeena. Kehitettävä uusi toimintamalli maahanmuuttajataustaisten miesten työllistymisen tueksi edellyttää laajaa ja monialaista osaamista. Kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat ovat osallisina ja tasavertaisina toimijoina hankkeen kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.


Yhteiskehittämisessä ovat mukana neljä eri organisaatiota, joilla on omat vastuualueensa:

  • Silta-Valmennusyhdistys koordinoi hankekokonaisuutta ja tarjoaa kehittämisalustan hankkeen toimenpiteille. Silta vastaa hankkeen kohderyhmän tavoittamisesta ja työpajaympäristöön sijoittuvien vertaisryhmien kokoamisesta ja koordinoimisesta. Silta vastaa myös hankkeessa kehitettävän mentorointimallin kokonaistoteutuksesta ja perhementoroinnin pilotoinnista.
  • Työväen Sivistysliitto TSL vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta. TSL on mukana myös työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä yhdessä Silta-Valmennuksen kanssa.
  •  Live Palvelut vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta yhdessä TSL:n kanssa. Lisäksi Live osallistuu etämentoroinnin kehittämiseen yhdessä Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa.
  • Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tutkijat osallistuvat hankkeen yhteiskehittämisprosessiin ja vastaavat hankkeen tutkimuksellisesta seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista, jolloin toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta saadaan tutkittua tietoa prosessin kaikissa vaiheissa.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen ajankohta

01.03.2021 - 31.07.2023

Hankekumppanit
  • Silta-Valmennusyhdistys
  • Työväen Sivistysliitto TSL
  • Live Palvelut
  • Tampereen Yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tutkijat
Onnistu osallisuuden lähteellä - tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

Onnistu osallisuuden lähteellä - tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa...

Tutustu hankkeeseen
Työ- ja päiväaikaisen toiminnan digiloikka

Työ- ja päiväaikaisen toiminnan digiloikka

Hanke kehittää kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja päiväaikaisten toimintojen etänä toteutettavia palveluita ja niissä...

Tutustu hankkeeseen
Hävikistä tutkintoon

Hävikistä tutkintoon

Live ja From Waste to Taste -kiertotaloushanke koordinoivat yhdessä ESR-rahoitteista työllistymishanketta, joka tuo ammatilliset opinnot osaksi...

Tutustu hankkeeseen