Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Hankkeen tavoitteena on päivittää vuonna 2014 laaditut "Laatu-katti vieköön: laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja opiskelijoille" -perehdytysmateriaalit. Lisäksi tavoitteena on tarkistaa ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston, AMEOn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittarit ja määrittää lakien ja reformin edellyttämät uudet mittarit ja niiden käyttöönotto.Tavoitteet:

Tavoitteena on tukea nuorten siirtymistä koulutukseen tai koulutusalalta toiselle sekä mahdollistaa joustava tapa hankkia ja kerryttää osaamista. Mallilla tavoitellaan uudenlaista tapaa järjestää ammatillisia opintoja vastaamaan koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten tarpeita.

Hankkeessa pyritään mahdollistamaan sujuvat siirtymät eri koulutuksen järjestäjien välillä luomalla avointa koulutustarjontaa yli maakuntarajojen ja hyödyntämällä erilaisia avoimia oppimisympäristöjä osaamisen hankkimisessa ja syventämisessä.

Toimenpiteet:

Laatu-katti vieköön -perehdytysmateriaalit on päivitetty, tiedottaminen monikanavaisesti on tehty ja laadittu ehdotus Hyväksi käytännöksi Opetushallituksen hyvät käytännöt sivustolle. AMEO-verkoston yhteiset mittarit ja tuloskortti ovat käytössä 1.8.2018 alkaen. Hankkeessa on määritetty prosessi työelämälähtöisten oppimisympäristöjen laadun varmistamiseksi sekä toimintatavat työelämäpalautteen hankkimiseen ja aloitettu palautteen hankkiminen ko. toimintatavoilla. Henkilöstö on perehdytetty palautteen hankkimiseen ja käyttöön.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.11.2023 - 12.01.2024

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Liisa Metsola
p. 050 517 3563
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Ammattiopisto Luovi

Hankekumppanit
  • Aito
  • Kiipula
  • Spesia
Enter Europe

Enter Europe

Hankkeen tavoitteena on tarjota opiskelijoille oman alan opiskelu- tai työkokemusta ulkomailla. Tarkoituksena on, että myös opettajat ja muu...

Tutustu hankkeeseen
Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen...

Tutustu hankkeeseen
Erityisesti seksuaalisuudesta

Erityisesti seksuaalisuudesta

Hanke tarjoaa ammattilaisille monipuolista tietoa lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta ja seksuaaliterveydestä, tavoitteena lisätä tietoisuutta...

Tutustu hankkeeseen