Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

Viime vuosien aikana mielenterveyden haasteet sekä huumausaine- ja päihderiippuvuudet ovat lisääntyneet hälyttävästi erityisesti nuorten keskuudessa, eikä apua näihin haasteisiin ei ole riittävästi tarjolla. Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena -hankkeessa kehitetään digitaalisia luonto- ja eläinlähtöisiä palveluita kuntoutumisen tukemiseen.

Digitaalinen luontoympäristö edistää hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Tutkimusten mukaan luonto- ja eläinavusteisuus sopii erityisesti niihin tilanteisiin, joissa kommunikaatio ja luottamuksellinen vuorovaikutus on haasteellista tai ammatillisen keskustelun rinnalle halutaan saada toiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen perustuvia keinoja.

Hankkeen tavoitteena on: 

  • kehittää osallistujalähtöisiä, digitaalisia ja hybridimuotoisia luonto- ja eläinavusteisia palveluita ja menetelmiä.
  • kehittää ja arvioida luontolähtöisyyttä hyödyntäviä yksilöllisiä tukimuotoja riippuvuuksien ja mielenterveyshaasteiden kanssa kamppailevien henkilöiden kuntoutumisen tukena.
  • pilotoida ja mallintaa yhteisöllistä luontovertaiset toimintaa sekä vertaisohjaajuutta luonto- ja eläinlähtöisissä toimintaympäristöissä.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia palveluita ja toimintoja, joissa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja ja menetelmiä osana riippuvuuksista kuntoutumista. Lisäksi ammattilaisten osaamispääoma laajenee ja heille syntyy uusia työmenetelmiä. Hankkeen tuloksena addiktioiden kanssa kamppailevat saavat nykyistä kattavammin tukea ja ohjausta, mikä vahvistaa heidän toimintakykyään ja hyvinvointia.

Hankkeen tuloksena syntyi luontoavusteisen päihdekuntoutuksen malli, vertaisuuteen perustuvan ryhmätoiminnan malli sekä kuvaus yksilöllisen tuen polusta harjoitteineen. Tutustu hankkeen tuloksiin visuaalisessa muodossa täältä: https://www.thinglink.com/card/1766062928336782180

Thinglink-esityksen tekstivastineen löydät täältä.

Tutustu digitaalisen päihdekuntoutusalusta näytetyötilaan tästä:
https://digitaalinen-paihdekuntoutus-demo.in.howspace.com/tervetuloa

Lisätiedot

Rahoittaja

ESR+

Hankkeen ajankohta

01.10.2022 - 31.12.2023

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Karoliina Tammilehto
p. 040 640 2188 
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen toiminta-alueet

Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala 

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Hankekumppanit

Valo-Valmennusyhdistys ry 

Varpu

Varpu

Varpu-hankkeella pyritään vastaamaan kolmeen keskeiseen Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa esille nousseeseen haasteeseen, jotka ovat...

Tutustu hankkeeseen
PONNU – perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen

PONNU – perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen

PONNU-hankkeen tavoitteena on tunnistaa työllistymisen ja koulutukseen osallistumisen kannalta keskeisten perustaitojen (luku-, kirjoitus- ja...

Tutustu hankkeeseen
KUNTOS-hanke

KUNTOS-hanke

Pohjois-Savon alueelle halutaan tuottaa vaikuttava kuntoutuspalvelujen toimintamalli ja -verkosto koulutusosaamisen edistämiseksi. Hankkeessa...

Tutustu hankkeeseen