Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Moti, Jeesi, Opinnot, Ammatti

Moti, Jeesi, Opinnot, Ammatti -hankkeessa uudistetaan ja luodaan moniammatillista yhteistyötä Ammattiopisto Liven ja Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen välille.

Hankkeen tavoitteena on muuttaa toimintamalleja ja organisaatioiden rakenteita niin, että ne tukevat nuorten opintopolkujen järjestämistä oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti, lastensuojelupolun siirtymävaiheet huomioiden. Tavoitteena on, että hankkeen kohderyhmässä olevat erityistä tukea tarvitsevat nuoret saavat suoritettua peruskoulunloppuun sekä hakeutuvat ja suorittavat toisen asteen opintoja nykyistä enemmän.

Peruskoulun päätösvaiheessa oleville nuorille järjestetään tutustumisia, kokeilujaksoja ja PopUp-opintoja ammatillisiin opintoihin yhteistyössä peruskoulun kanssa. Toiminnan avulla motivoidaan suorittamaan peruskoulu loppuun. Ammatillisiin opintoihin tutustumiset ja kokeilut auttavat nuoria hakeutumaan heitä kiinnostaville aloille. Oikean alan löytyminen ja opinnoissa pärjääminen edesauttaa opintoihin kiinnittymisessä sekä keskeyttämisten ennaltaehkäisyssä.

Hankkeen tavoitteet:

 1. Hankkeen kohderyhmän nuoret ovat saaneet suoritettua peruskoulun päätökseen ja tutustuneet ammatilliseen koulutukseen, osallistuneet ja suorittaneet ammatillisia opintoja, tutkinnon osia tai tutkintoja.
 2. Lastensuojelun ja oppilaitoksen toimintatavat sekä rakenteet tukevat kohderyhmän nuorten koulutuspolkua niin, että se on sujuva ja yksilöllinen.
 3. Nuoren osaamisen kehittyminen ja kertyminen on selkeästi esitettävissä opintokirjan/portfolion kautta

Hankkeen kohderyhmä:

Varsinainen kohderyhmä:

Opiskeluun liittyvän erityisen tuen tarpeessa ja lastensuojelupolun; lastenkotiin ja asumisharjoitteluun sijoitettujen ja jälkihuollon asiakkaina olevat nuoret, jotka ovat peruskoulun päätösvaiheessa tai ovat sen jo päättäneet.

Välilliset kohderyhmät:

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, omahoitajat, opinto-ohjaajat

Toimenpiteet:

 • Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, joissa sosiaalitoimen (lastenkoti, asumisyksikkö ja jälkihuolto) jaLive-säätiön (opetus- ja ohjaustyötä tekevät) henkilöstöllä on mahdollisuus aitoon vuoropuheluun ja yhdessä kehittämiseen.
 • Ammatillisiin opintoihin tutustumisen ja kokeilumahdollisuuksia järjestäminen yhteistyössä Kaskonperuskoulun kanssa.
 • Pilotoidaan tutustumis- ja kokeilumahdollisuuksia sekä järjestetään PopUp-opintoja kohderyhmälle.
 • Ammattiopisto Liven opettajat suunnittelevat käytännön työtehtäviä Kaskon peruskoulun opettajien kanssayhteistyössä
 • Nuoria tuetaan opintojen suorittamiseen liittyvien perustaitojen ja jaksamiseen liittyvien haasteiden parissa.
 • Opintopolun toteutuksessa huomioidaan laitospolku ja tavoitteena on saumattomat siirtymävaiheet nuoren opintoihin etenemisessä.
 • Siirtymävaiheessa panostetaan vahvaan opinto-ohjaukseen ja yhteydenpitoon oppilaitoksen sekä sosiaalitoimen välillä.
 • Jatkuvan haun prosessia muokataan niin, että kohderyhmän nuoren on mahdollista aloittaa opinnot oikea-aikaisesti Ammattiopisto Liven Valma-opinnoissa tai ammatillisessa perusopetuksessa.
 • Muutostarpeet esitellään ammattiopiston johdolle. Uusien menetelmien toimenpanoon osallistuvat siten myös koulutuspäälliköt, koulutusjohtaja ja kehitysjohtaja, jotta rakeenteellisiin asioihin saadaan muutosta sekä tarvittavat muutostoimet hyväksyttyä ja käytäntöön.
 • Mallinnetaan opintokirja, joka pitää sisällään: -Selkeät työtehtävät eli tutkinnon osat ja osaamisen kerryttämisen.

Tulokset:

 • hankkeen kohderyhmän nuoret ovat aloittaneet opintoja toisella asteella (joko ammatillisissa- tai lukio-opinnoissa) ja saaneet suorituksia opinnoistaan
 • nuoret ovat kartuttaneet osaamistaan ammatillisten opintojen kokeilujaksoilla ja saaneet työkokemusta konkreettisissa eri alojen työtehtävissä työharjoitteluiden kautta
 • lastensuojelupolkuun soveltuva opintopolku on mallinnettu Ammattiopisto Liveen
 • on luotu opintokirja/Portfolio-kansio, jossa nuoren osaamisen kehittyminen ja kertyminen ovat selkeästi esitettävissä
 • peruskouluyhteistyö on mallinnettu
 • Case-kuvauksia nuorten onnistuneista opintopoluista

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo. Euroopan Unioni - Euroopan sosiaalirahasto -logot.  LogoMJOA

Lisätiedot

Rahoittaja

ESR

Hankkeen ajankohta

03.02.2020 - 24.04.2022

Pia Törnwall, projektipäällikkö
puh. 041 535 0547
pia.tornwall@inlive.fi

Tuula Mikkola, opinto-ohjaaja
tuula.mikkola@inlive.fi

Marjo Koskinen, opiskeluvalmentaja
marjo.koskinen@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Hankekumppanit

Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelut  

Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Hankkeen tavoitteena on päivittää vuonna 2014 laaditut "Laatu-katti vieköön: laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja...

Tutustu hankkeeseen
From a rookie to an expert

From a rookie to an expert

Ammatillisen koulutuksen strateginen kumppanuushanke - REX VET pyrkii vastaamaan Erasmus + -ohjelman tavoitteisiin edistämällä ammatillisen...

Tutustu hankkeeseen
Enter Europe

Enter Europe

Hankkeen tavoitteena on tarjota opiskelijoille oman alan opiskelu- tai työkokemusta ulkomailla. Tarkoituksena on, että myös opettajat ja muu...

Tutustu hankkeeseen