Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Mr. Amis

MR Amis on kokeiluhanke, jossa jatketaan VRobotiikka360 -hankkeessa aloitettuja VR- ja robotiikkakokeiluja. Hanke hyödyntää myös lisätyn todellisuuden ja tekoälyn teknologioita. Hankkeessa rakennetaan tietoisuutta ja käytäntöjä uusien teknologioiden mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa.

Tavoitteet

 • luoda pysyviä ja laaja-alaisia toimintarakenteita yhdistetyn todellisuuden, robotiikan ja tekoälyn hyödyntämiselle ammatillisessa oppimisessa
 • asiakaslähtöisen, reformin mukaisen innovatiivisen toiminta- ja oppimiskulttuurin kehittäminen osaamisala- ja organisaatiorajojen yli
 • tietämys ja osaaminen yhdistetyn todellisuuden, robotiikan ja tekoälyn soveltamisen mahdollisuuksista, hyödyistä ja reunaehdoista kasvaa sekä käytännön toimintamme että tiedonkeruun kautta

Toimenpiteet

 • Testataan ja kehitetään maalaustelineiden kokoamiseen liittyvää VR-ympäristöä opiskelijapalautteen avulla ja lisäämällä pelillisyyselementtejä.
 • Valmennetaan opiskelijoista tutoreita, jotka opastavat digitalisaatioon liittyvissä aiheissa.
 • Rakennetaan AR-ja/tai MR-oppimateriaaleja ja työohjeita yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 • Pilotoidaan trukin käyttöönottotarkastus -VR-ympäristö opiskelijoiden kanssa.
 • Hyödynnetään Pepper-robottia mm. lähihoitajan työtehtävissä.
 • Tutkitaan mm. lääkkeenjakorobotin toiminnallisuuksia
 • Toteutetaan robotiikkakursseja

Tulokset

 • Opiskelijat ovat saaneet tutustua tulevaisuuden teknologioihin mm. VR, AR, MR, tekoäly ja robotiikka. Tämä antaa tietoja, taitoja ja kokemusta työelämän muuttuviin tilanteisiin.
 • Opiskelijat toimivat VR-oppimisympäristöjen sekä robotiikan käyttöopastajina.
 • Lisättyä todellisuutta hyödynnetään hankkeeseen osallistuvien alojen opetuksessa. Tietoisuus VR ja AR-mahdollisuuksista opetuksessa on levinnyt.
 • Aiemmassa hankkeessa tuotettuja VR-oppimisympäristöjä on kehitetty opiskelijapalautteen avulla.
 • Hyvien käytänteiden ohjepaketti: miten ottaa lisätty todellisuus osaksi opetusta.

 mr-amis-logo

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

13.12.2017 - 31.12.2019

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektikoordinaattori Minna Kiili
p. 040 670 0361,
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Seuraa hanketta

Sosiaalisessa mediassa: #mrAmis

Hankkeen koordinaattori

Omnia koulutus

Hankekumppanit
 • Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä
 • Perho Liiketalousopisto
 • Suomen ympäristöopisto Sykli
 • TTS Työtehoseura
 • Vantaan ammattiopisto Varia
OPIKKO

OPIKKO

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuksen ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille erityistä tukea tarvitseville kokonaisvaltaisen tuen ja...

Tutustu hankkeeseen
Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen – koordinaatiohanke

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta­edellytysten parantaminen – koordinaatiohanke

ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen...

Tutustu hankkeeseen
Erityisen tuen areena

Erityisen tuen areena

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoidenosaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja...

Tutustu hankkeeseen