Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Onnistu osallisuuden lähteellä - tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistoiminnan ja Liven monialaisen palveluohjauksen ja valmennuksen kautta. Hankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen palveluohjauksen malli, josta julkaistun selitysvideon löydät täältä.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on luoda erityistä tukea tarvitsevien työ- ja toimintakykyä vahvistava toimintamalli, jonka osatavoitteet ovat:

  • Kansalaislähtöinen verkostotyön malli, joka mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien saavuttamisen vapaaehtoistoiminnan ja virallisen palveluohjauksen piiriin.
  • Luoda asiakkaalle matalan kynnyksen palveluohjauksen malli helposti lähestyttävässä ympäristössä.
  • Yhteensovittaa yksilölähtöisesti vapaaehtoistoiminnan-, sopimuksettoman valmennuksen -ja virallisen palvelujärjestelmän tunnistamia palveluita.
  • Esiyrittäjyyden malli, joka huomioi erityistä tukea tarvitsevan ja haastavassa elämäntilanteessa olevan vastuullisen työhönpaluun suunnittelun.

Toimenpiteet:

Toiminnan keskiössä on asiakkaiden saavuttaminen virallisen palvelujärjestelmän ulkopuolelta sekä uusien palvelupolkujen löytäminen. Saumattomana näyttäytyvä palvelu sekä vertaistyöskentely auttavat asiakasta kohti kuntoutumista. Hankkeessa haetaan myös vastauksia yhteiskunnan virallisessa palvelujärjestelmässä havaittuihin haasteisiin, jotka liittyvät tuen ja avun tarpeen tunnistamiseen ajoissa, monialaisen palvelutarpeen saumattomuuteen sekä palveluiden osuvuuteen.

Tulokset:

  • Erityistä tukea tarvitseville pääkaupunkiseudun asukkaille sekä palvelujärjestelmässä toimiville ohjaaville tahoille on tarjolla sopimuksettomia palvelumuotoja, joista eteneminen kohti työelämää ja/tai koulutukseen ovat parantuneet.
  • Hankkeen esiyrittäjyyden mallintamisen avulla vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien vaihtoehdot työllistää itsensä yrittäjyyttä hyödyntämällä selkiytyvät.
  • Palveluohjauksessa löydetään ratkaisutapoja, jota voidaan hyödyntää eri palvelutuottajien verkostoissa työ- ja toimintakykyisyyden etenemisen seurannan tukena.
  • Palvelumuotoilun tuloksena saadaan käyttäjälähtöinen sähköinen palvelukatalogi, joka toimii palveluohjauksen tukena erityistä tukea tarvitsevien parissa työskenteleville. Tarkoituksena on, että palvelukatalogia täydennetään hankkeen edetessä ja se jää hankkeen jälkeen elämään niin hanketoimijoille kuin muullekin palveluverkostolle.
  • Hankkeessa luodun toimintamallin myötä tuetusti työelämään ja/tai koulutukseen siirtyminen helpottuu yksilö- ja palvelujärjestelmässä ohjaavien tahojen näkökulmasta.

Lisätiedot

Euroopan Sosiaalirahasto

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Marita Pöllänen
p. 040 722 3873
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Seuraa hanketta

YouTube - kanavallamme.

PONNU – perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen

PONNU – perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen

PONNU-hankkeen tavoitteena on tunnistaa työllistymisen ja koulutukseen osallistumisen kannalta keskeisten perustaitojen (luku-, kirjoitus- ja...

Tutustu hankkeeseen
Transit – rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään

Transit – rikosseuraamus­asiakkaat osaamisella työelämään

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Transit –Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke on ammatillisten oppilaitosten ja...

Tutustu hankkeeseen
Työ- ja päiväaikaisen toiminnan digiloikka

Työ- ja päiväaikaisen toiminnan digiloikka

Hanke kehittää kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja päiväaikaisten toimintojen etänä toteutettavia palveluita ja niissä...

Tutustu hankkeeseen