Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

OPIKKO

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuksen ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille erityistä tukea tarvitseville kokonaisvaltaisen tuen ja vaiheittaisen ammatillisen koulutuksen suorittamisen malli, jossa huomioidaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla luodaan konkreettisia työtapoja ammatillisen osaamisen kerryttämiseksi, tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi oppilaitoksen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä siten, että nuoren tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja nuoren aito osallisuus omaa elämää koskevissa päätöksissä ja suunnitelmissa lisääntyy. Hankkeessa haetaan yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen pariin pääsemisen kannalta haastavimmassa asemassa oleville nuorille. Löydetyt ratkaisut liitetään kuntoutumista ja osallisuutta tukevan toiminnan prosessiin mielekkäällä tavalla.

Hankkeen keskiössä on oppimisen esteiden ylittäminen riittävän, yhteistyöllä toteutetun tuen ja ohjauksen avulla sekä tarvittavien valmiuksien vahvistamiseen osana kuntoutumista. Hankkeen aikana löydetään ja tunnistetaan niitä signaaleja, jotka ovat toimineet opintoihin sitoutumista heikentävästi.

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus koostuu toimintamallin pilotoinnista (työpaketit 1-3) sekä henkilöstön osaamisen lisäämisen kokonaisuudesta (työpaketti 4), jossa toteuttajaorganisaatioiden henkilökunta perehdytetään ja koulutetaan toimintamallin käyttöönotossa ja toteuttamisessa.

  • Työpaketti 1: Yksilöllisen, kokonaisvaltaisen tuen toimintamallin pilotoinnit ja mallintaminen
  • Työpaketti 2: Yksilöllinen valmennusmalli ammatillisen osaamisen kerryttämiseen, pilotointi ja mallintaminen.
  • Työpaketti 3: Jatko-ohjauksen toimintatapa - kohti oppilaitosta ja työelämää.
  • Työpaketti 4: Toimintamallin kuvaaminen, henkilöstön osaamisen lisääminen ja juurruttaminen. Livessä hankkeen aikana tehtävä työ muodostuu projektityöntekijän ja ammatillisen erityisopettajan välisestä yhteistyöstä sekä osallistumisesta hanketoimijoiden yhteiskehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat:

  • asiakkaiden oikea-aikaisen ohjautumisen varmistamisesta (elämänhallintaan, asumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, raha-asioiden hoitoon ja toimeentuloon, terveyteen ja hyvinvointiin sekä muihin arjen pulmiin liittyen)
  • kokonaisvaltaisen yksilöllisen tukimallin kehittämisestä ja toteuttamisesta
  • näyttöjen koordinoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta niiden osalta, joista ei ole mahdollista siirtymäaikana saada suoriterahoitusta sekä pysyvän toimintamallin kehittämisestä ja pilotoinnista
  • ammattilaisille suunnattujen workshoppien valmistelusta ja hankkeen tavoitteiden mukaisesta muusta kehittämis- ja levittämistyöstä

Tulokset

Hankkeen toiminnalla tuetaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa koulutuksellisesti heikoimmassa asemassa olevien osalta. Hankkeen tuloksena syntyy vaikuttava toimintamalli erityisen paljon tukea opinnoissaan tarvitsevien koulutus- ja kuntoutumispolun turvaamiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy selkeä oppilaitosten ja kuntoutumista tukevien palveluiden yhteistyömalli, joka varmistaa riittävän kokonaisvaltaisen tuen haastavassa elämäntilanteessa oleville.

Hankkeen tuloksena syntyy selkeä ohjauksen malli kohti koulutusta ja työelämää. Toimintamallin ja kohderyhmän kanssa kokeiltuja tuloksellisia menetelmiä on levitetty laajalle ammattilaisten joukolle. Hankkeessa kerättävän tiedon ja kokemusten kautta saadaan jäsentynyttä tietoa toimintamallin sukupuolivaikutuksista, jonka avulla pysyvää toimintaa voidaan kehittää vastaamaan yhä paremmin koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien tarpeita.

Lisätiedot

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen ajankohta

01.05.2018 - 31.12.2020

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Liisa Metsola
p. 050 517 3563 
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Valovalmennusyhdistys

Hankekumppanit
  • Ammattiopisto Luovi
  • Stadin ammattiopisto 
VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee sekä kestävän...

Tutustu hankkeeseen
Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Tavoitteena on kehittää pedagogista hyvinvointia kattaen koko ammatillisen koulutuksen toimijakentän – asiakkaat, kumppanit, henkilöstön ja johdon.

Tutustu hankkeeseen
From a rookie to an expert

From a rookie to an expert

Ammatillisen koulutuksen strateginen kumppanuushanke - REX VET pyrkii vastaamaan Erasmus + -ohjelman tavoitteisiin edistämällä ammatillisen...

Tutustu hankkeeseen