Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen sirkuksen sekä työhönvalmennuksellisten menetelmien hyödyntämiseen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa välillisen kohderyhmän eli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämätaitoja. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Monipuolistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työmenetelmiä sekä keinoja kohdata erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita soveltavan taiteen keinoin. Tavoitteena on juurruttaa työskentelytapoja, joilla vahvistetaan opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta erityisesti työelämätaitoja silmällä pitäen. 
  2. Tuetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumista ja näkyväksi tekemistä. Opiskelijan työllistymismahdollisuuksia parannetaan taidelähtöisten menetelmien sekä työhönvalmennuksellisen ohjauksen keinoin.
  3. Valmennetaan työelämän toimijoita siitä, miten he voivat vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan oppijan osaamista. Etsitään yhdessä työelämän toimijoiden kanssa opiskelijan osaamiselle sopivia työtehtäviä työhönvalmennuksellisin keinoin.
  4. Laaditaan työkirja opetus- ja ohjaustilanteisiin opiskelijan osaamisidentiteetin ja -vahvuuksien näkyväksi tekemiselle.
  5. Arvioidaan soveltavan taiteen menetelmien hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta pedagogisena menetelmänä.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on ammatillisen vaativat erityisen tuen, erityisesti VALMA- ja TELMA-koulutusten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä työelämän edustajat.

Toimenpiteet:

  1. Opetus- ja ohjaushenkilöstöä koulutetaan käyttämään soveltavan taiteen menetelmiä työssään. Lisäksi henkilöstöä ohjataan työhönvalmennuksellisten menetelmien käytössä.
  2. Järjestetään erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille soveltavan sirkuksen menetelmiin perustuvaa ohjausta ja valmennusta. Ohjauksella ja valmennuksella vahvistetaan opiskelijan osaamisidentiteettiä, vuorovaikutustaitoja sekä osallisuutta, joiden avulla heitä kiinnitetään osaajina työelämään.
  3. Järjestetään työhönvalmennuksellisen työotteen menetelmiin perustuvaa ohjausta ja valmennusta työpaikkaohjaajille.
  4. Laaditaan työkirja opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön vuorovaikutustaitojen opettamiseen ja ohjaukseen muun muassa soveltavan taiteen menetelmin.
  5. Toteutetaan vaikuttavuuden arviointi liittyen hankkeen toimenpiteisiin.

Valokuvatyökirja: Saanko näyttää maailmani sinulle - Oppimisen taikaa valokuvaharjoituksilla (pdf)

Kansilehti korttipakkaan (pdf)
Oppimisen taika -kortit (pdf)

Hankkeen visuaalinen loppuraportti: https://www.thinglink.com/scene/1405486579371212803

Hankkeen blogi: https://oppimisentaika.blogspot.com/ 

Lisätiedot

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto

Hankkeen ajankohta

01.03.2019 - 28.02.2021

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Lankinen, projektipäällikkö
p.040 667 1777
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Hankekumppanit

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sirkus Magenta  

Enter Europe

Enter Europe

Hankkeen tavoitteena on tarjota opiskelijoille oman alan opiskelu- tai työkokemusta ulkomailla. Tarkoituksena on, että myös opettajat ja muu...

Tutustu hankkeeseen
Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 1

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 1

Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä...

Tutustu hankkeeseen
Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden perustaitoja: sosiaalisia, tieto- ja viestintäteknisiä- sekä luovia...

Tutustu hankkeeseen