Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

OPTY - Opitaan työhön yhdessä

Opitaan työhön yhdessä (OPTY) on Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden siirtymävaiheiden ja koulutuksellisen tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.Hankkeen tavoitteet:

1) Kehitetään toimijoiden välistä yhteistyömallia, jossa olemassa olevia toteuttajien palveluita yhdistellään ja muotoillaan joustavimmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi palveluiksi, joka tukee osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja parantaa mahdollisuuksia suorittaa opintoja.

2) Kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön, työvalmentajien ja työpaikkaohjaajien kanssa työvalmennusmalli, jossa huomioidaan aiempaa paremmin itse valmentautujat. Samalla vahvistetaan henkilöstön valmentavan työotteen osaamista.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä on opetus- ja ohjaushenkilöstö, työvalmentajat, työelämänedustajat, viranomaiset, työyhteisöt ja organisaatiot, jotka työskentelevät kuntoutuksen, työllistämisen ja koulutuksen parissa.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, kehitysvammaiset ja maahanmuuttajat, joiden koulutus- ja työllistymismahdollisuudet avoimille työmarkkinoille, ilman kohdennettua tukea, on haasteellista.

Hankkeen toteutus:

Hanke toteutetaan kumppaneiden yhteistyöhankkeena, jossa vertaillaan olemassa olevia toimintamalleja ja palveluita ja kehitetään ja mallinnetaan uusia työhönvalmennuksen, ohjauksen ja työllistämisen käytänteitä. Yhteistyössä kehitetään työhönvalmennusmallia, jossa hyödynnetään ryhmävalmennusta ja vertaistukea sekä opinnollistetaan työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä huomioiden välillisen kohderyhmän tuen tarpeet ja toiminta- ja työkyky. Vahvistetaan työelämäyhteistyötä.

Videot:

Hankkeen aikana kehitettiin mm. työvalmennusmalli, jossa huomioidaan aiempaa paremmin itse valmentautujat. Työvalmennusmallia on avattu oheisella piirrosvideolla, josta on saatavilla suomen ja englannin kieliset versiot sekä selkokieliversio. Videot löytyvät myös Liven YouTube-kanavalta ja ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Suomi: https://www.youtube.com/watch?v=at6TSxi0k1o

Englanti: https://www.youtube.com/watch?v=s1ybFs9pYtg

Selkokieli: https://www.youtube.com/watch?v=iuM6yMDN1pk

Oppaat:

Tervetuloa työpaikalle! Käytännön vinkkejä työssä oppimiseen ja työnantajayhteistyöhön

Opas työnantajayhteistyön vahvistamiseen, tuo esille työnantajan äänen ja käytännönläheisiä vinkkejä ammatillisen oppilaitoksen henkilökunnalle työnantajayhteistyöhön. Opas perustuu valmentajamaiseen työotteeseen, jossa avainasemassa ovat opiskelijan kyvyt, osaaminen ja tavoitteet, jotka sovitetaan työpaikan tai useamman työpaikan toimintaan.

Lataa Ohjaan ja valmennan työelämälähtöisesti -opas.Ohjaan ja valmennan työelämälähtöisesti

Oppaassa käsitellään työelämälähtöisen ohjauksen kehittämishaasteita ammattihenkilöiden näkökulmasta. Pyrkimyksenä on avata uusia näkökulmia sekä antaa lisää ideoita ja menetelmiä valmentajamaiseen työelämälähtöiseen ohjaukseen. Opas tarjoaa käytännön harjoitteita ja pohdintoja oman työotteen kehittämiseen.

Antti Teittinen & Pekka Koskinen:
ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT JA OSATYÖKYKYISET NUORET SIIRTYMÄVAIHEESSA PERUSKOULUN JÄLKEEN – tutkimus, tilastot ja lainsäädäntö

Sonja Miettinen:
Erityiset nuoret työhön oppimassa: tapaustutkimus työelämälähtöisestä opiskelusta ammatillisessa erityisopetuksessa

Opty-hankkeen, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan Unioni - Euroopan sosiaalirahaston logot.

Lisätiedot

Rahoittaja

Euroopan unionin sosiaalirahasto

Hankkeen ajankohta

01.03.2018 - 29.02.2020

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Jaana Aalto
p. 040 706 2460
etunimi.sukunimi@inlive.fi 

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Hankekumppanit
  • Vates-säätiö
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Kehitysvammaliitto
Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen...

Tutustu hankkeeseen
Creating Support Models for Participation in Future Work - Create Future

Creating Support Models for Participation in Future Work - Create Future

Creating Support Models for Participation in Future Work - Create future on Erasmus + rahoittama projekti, jossa on tavoitteena luoda...

Tutustu hankkeeseen
Tulevaisuuden työelämän Starat

Tulevaisuuden työelämän Starat

Tulevaisuuden työelämän Starat –hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhteistyössä...

Tutustu hankkeeseen