Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Pacetraining

Hankkeen tavoitteena on kehittää yksilöllisiä opintopolkuja TELMA-opiskelijoille ja mahdollistaa tutkinnon osan tai osien suorittaminen pilottitutkinnoissa. Näitä ovat ravintola- ja catering-alan perustutkinto sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto.

Tavoitteet:

Tavoitteena on mahdollistaa vaativan erityisen tuen opiskelijoille ammattialakohtaisten opintojen suorittaminen tuetusti ja ohjatusti sekä edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia räätälöityjen työtehtävien kautta. Tavoitteena on myös opiskelijoiden itsenäisen elämän taitojen ja aktiivisen osallisuuden lisääminen hankkeen toimintojen kautta. Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan työnantajiin vaativan erityisen tuen opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi. Hankkeessa vaikutetaan myös opiskelijoiden vanhempiin ja sidosryhmiin sekä koulutetaan opetushenkilökuntaa ammatillisen erityisopetuksen teemoihin liittyen.

Toimenpiteet:

 • Tunnistetaan kohdejoukolle sopivat ammatit ja puretaan niiden osaamisvaatimukset pienempiin konkreettisiin osatehtäviin huomioiden kohderyhmän kognitiiviset kyvyt.
 • Mallinnetaan erityiset oppimispolut, tunnistetaan ja määritellään tavoitellut oppimistulokset ja arviointiprosessit
 • Koulutetaan kohderyhmän kanssa toimivaa opetushenkilökuntaa (kaksi koulutusjaksoa)
 • Kohdistetaan viestintää ja erillisiä työnantajille suunnattuja tilaisuuksia kohderyhmän työllistymismahdollisuuksien edistämiseksi.

Tulokset:

 • Pilotoitu yksilöllinen opintopolun malli vaativan erityisen tuen opiskelijalle ravintola- ja catering-alalla.
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu työpajamuotoinen koulutusmoduuli vaativaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön ammatillisen sisältöjen opetukseen ja ohjaukseen.
 • Työnantajille suunnattua tiedotusmateriaalia kohderyhmän työllistymisen edistämiseksi.
 • Yksilöllisen opintopolun mallit muille aloille.

 Erasmus+ rahoittaa -logo.Pacetraining-logo.

Lisätiedot

Rahoittaja

Erasmus+

Hankkeen ajankohta

01.10.2017 - 30.09.2020

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Antti Aavikko
p. 040 353 9415
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Seuraa hanketta

Hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa #pacetrainingeu. Lue hankkeesta lisää myös täältä.

Hankkeen koordinaattori

Agenzia Di Formazione Professionale Delle Colline Astigiane SCARL

Hankekumppanit
 • A.F.P
 • CECE
 • Mskola
 • VCHAM
Bisnekset verkkoon

Bisnekset verkkoon

Hankkeessa tuotetaan ammatillisiin perustutkintoihin soveltuvaa digitaalista oppimateriaalia yrittäjyyden, yrityksessä toimimisen ja yritystoiminnan...

Tutustu hankkeeseen
Train for international trail

Train for international trail

Hankkeen kohderyhmä on erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Tutustu hankkeeseen
Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien

Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien

Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaativaa erityistä tukea saavien liiketoiminnan...

Tutustu hankkeeseen