Siirry sivun sisältöön.

2 minuutin luku

ParasTUVA - Osaamista ja laatua TUVA -koulutukseen

ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle.

Mitä? 

Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa. 

Koulutusten toteuttaminen 

Koulutukset ja pienryhmätapaamiset järjestetään verkossa. Hankkeen lopuksi toteutetaan alueelliset TUVA-treffit. Treffit järjestetään 3-4 paikkakunnalla riippuen osallistujien paikkakunnista.  

Voit suorittaa 10 op:n koulutuskokonaisuuden tai sen osia joko suomeksi tai ruotsiksi. Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.  

#TUVA-koulutus #TUVA-pedagogiikka #erityinen tuki 

 

Koulutusosio 1:

Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta, 2op

Sisältö:

 • Miten ja missä TUVAA järjestetään
 • Erilaiset tavat toteuttaa TUVA-koulutusta
 • Opiskelijoiden erilaisten lähtökohtien huomioiminen
 • Opiskelijan kohtaaminen ja kiinnittäminen opintoihin
 • HOKS, ura- ja jatkosuunnitelma, tuen suunnittelu ja toimeenpano
 • TUVA –opettajan uusi rooli
 • The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) (ent. Avartti) -toiminnan periaatteista ja toimintamenetelmistä TUVA:ssa käytännön esimerkkejä käyttäen
 • Asiantuntijaluento Erityisestä tuesta eteenpäin. Sanna Ryökkynen, opiskelijoiden kokemukset ja tarpeet tutkimuksen ja toiminnan lähtökohtana.
 • Mukana kokemustoimijoita

Ajankohta:

 • ti 31.10. 2023 klo 12–16 verkkoluento
 • to 16.11.2023 klo 12–16 verkkoluento
 • ke 29.11.2023 klo 13–16 pienryhmät verkossa
 • ti 12.12.2023 klo 12–16 verkkoluento
 • to 11.1.2024 klo 12–16 verkkoluento (sis. Sanna Ryökkysen asiantuntijaluennon klo 14.30–16)

Koulutusosio 2:

Paras vuosi TUVAssa, 2op 

Sisältö:

 • TUVA-koulutuksen perusteet ja toteutussuunnitelma
 • Opinto-ohjaus, nivelvaiheohjaus, hakeutuminen, opiskelijaksi valinta, jatko-ohjaus
 • TUVA-koulutuksen järjestäminen
 • TUVA-perusteet ja polut tutkintokoulutukseen
 • Yhteistyöverkostot osana ja tukena TUVA-opinnoissa
 • Opiskelijan osallisuus ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen TUVAssa
 • Opiskelijoiden kohtaaminen ja tuen tarpeiden huomioiminen TUVA-opetuksessa
 • TUVAn työelämäosaaminen, monipuoliset oppimisympäristöt
 • Moniammatilliset yhteistyöverkostot
 • Mukana kokemustoimijoita

Ajankohta:

 • to 1.2. klo 12–16 verkkoluento
 • to 15.2. klo 12–16 verkkoluento
 • to 7.3. klo 13–16 fasilitoitu pienryhmätapaaminen verkossa
 • to 21.3. klo 12–16 verkkoluento
 • to 11.4. klo 12–16 verkkoluento

Koulutusosio 3:

Menetelmiä ja työtapoja TUVA -koulutukseen, 4op

Sisältö:

 • Arviointimenetelmät (motivaatio, opiskelutaidot, erityisen tuen tarpeet, oppimisvaikeudet, toimintakyky, arjenhallinta)
 • Yhteisopettajuus
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Digipedagogiikka
 • Motivaation vahvistamisen menetelmät
 • Kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka
 • Toiminnanohjauksen tukemisen ja haastavan käyttäytymisen tukeminen
 • Vahvuusperustainen ja positiivinen pedagogiikka
 • Mielen hyvinvoinnin tukeminen
 • Tunne-, ja vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Ilmiöoppiminen, kokemuksellinen oppiminen, elämyspedagogiikka

Ajankohta:

 • to 12.9.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 19.9.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 3.10.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 24.10.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 7.11.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 14.11.2024 klo 13–16 pienryhmät verkossa
 • to 28.11.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 12.12.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 9.1.2025 klo 13–16 pienryhmät verkossa
 • to 16.1.2025 klo 12–16 verkkoluento
Koulutusosio 4:

Hyvän opiskelupäivän elementit, 2op 

Sisältö:

 • Opiskelija osana ryhmää, ryhmäilmiöt, menetelmiä ryhmäytymiseen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen
 • Työrauha ja turvallisuus, kiusaamiseen, yksinäisyyteen, päihteisiin, pelaamiseen, valvomiseen ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvät teemat
 • Hyvän opiskelupäivän rakentuminen, opetushenkilöstön roolit ja työnjako, opiskelijan osallisuus, yhteisöllinen pedagogiikka
 • Moniammatillinen yhteistyö oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella, alueelliset TUVA-verkostot, yhteistyösopimukset
 • TUVA-henkilöstö luomassa TUVA-pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria
 • TUVA-koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen esim. somessa näkymällä

Ajankohta:

 • to 6.2.2025 klo 12–16.00, verkkoluento
 • to 6.3.2025 klo 12–16.00, verkkoluento
 • to 20.3.2025 klo 13–16.00, pienryhmät verkossa
 • to 3.4.2025 klo 12–16.00, verkkoluento
 • to 24.4.2025 klo 12–16.00, verkkoluento

Lue lisää hankkeen koulutuksista ammattiopisto Spesian sivuilta! 

Hankkeen tavoite: 
Hankkeen tavoitteena on TUVA-opetushenkilöstön tietoperustan sekä menetelmä- ja työtapaosaamisen kehittyminen, eritaustaisten ja -tarpeisten opiskelijoiden kohtaamis- ja ohjaamisosaamisen parantuminen, TUVA-ammatti-identiteetin vahvistuminen ja TUVA-pedagogiikan rakentuminen yksilö- ja ryhmätasolla sekä opetuksen ja ohjauksen laadun ja vaikuttavuuden paraneminen. 

logot-1

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

15.05.2023 - 30.06.2025

Hankkeen vastuuhenkilö

Jasmin Virta
Koulutussuunnittelija
Puh. 040 198 9292
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Ammattiopisto Spesia

Hankekumppanit

Live-säätiö, Kiipulan ammattiopisto,  Ammattiopisto Luovi, Optima samkommun

 

Asuntolatoiminnan ABC

Asuntolatoiminnan ABC

Hankkeen koulutukset tarjoavat tietoa ja käytännön työkaluja etenkin tukea tarvitsevien asukkaiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan toimimiseen....

Tutustu hankkeeseen
Opiskelijat työuralla

Opiskelijat työuralla

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistämisen edistämisessä. Osallistujille...

Tutustu hankkeeseen
Erityisen tuen areena

Erityisen tuen areena

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoidenosaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja...

Tutustu hankkeeseen