Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

POMO -Pomokillasta osaamista muutosjohtajuuteen

Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintatapoja merkittävästi ja esimiesten rooli muutosten läpiviemisessä on keskeinen. POMO -hankkeen tavoitteena on tukea uudistusten toimeenpanoa kehittämällä muutosjohtamista ja esimiestyötä - hyvällä johtamisella varmistetaan henkilöstön hyvinvointi muutostilanteessa.

Tavoitteet:

 • Vahvistetaan johdon osaamista ja voimavaroja muutosjohtamisessa
 • Kehitetään keskijohdon digiosaamista ja määritellään digijohtamisen toimintatapoja
 • Kehitetään malli, jolla kehityshankkeiden parhaat tulokset jalkautetaan ja levitetään mahdollisesti digityökaluja hyödyntäen.

Toimenpiteet:

 • Perehdytään vertaismentoroinnin mahdollisuuksiin johdon muutosjohtajuuden vahvistajana.
 • Toteutetaan johdon vertaistapaamisia ja verkoston yhteinen muutosjohtamisen valmennus
 • Otetaan käyttöön tarvittavia johtamisen digityökaluja
 • Perehdytetään keskijohto digiopetuksen käytäntöihin
 • Kehitetään johtajuuden osaamismerkki
 • Tutustutaan muiden oppilaitosten tapoihin levittää hyviä käytänteitä
 • Kehitetään oppilaitoksen oma tai hanketoimijoiden yhteinen toimintamalli hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen
 • Kehitetään malli, jossa keskijohto ja hankkeissa toimiva henkilöstö yhdessä toimivat reformin mukaisen toiminnan toteuttamiseksi.

Tulokset:

 • Oppilaitosjohdon osaaminen muutosjohtamisessa on vahvistunut ja Kiltakoulu-mallia osataan hyödyntää myös johtamisosaamisen kehittämisessä.
 • Pomokilta –toimintamalli on kuvattu.
 • Vertaistapaamiset ja vertaismentorointi tukevat oppilaitosjohtoa johtajuuden muutoksessa.
 • Johdon digiosaaminen on vahvistunut.
 • Käytössä on johtamista tukevia työkaluja ja ohjelmia.
 • Oppilaitosten kehittämistoiminta tukee aidosti koko organisaation toiminnan kehittämistä ja kehittäminen on strategian mukaista.

Lisätiedot

Rahoittaja
Hankkeen ajankohta

13.12.2017 - 31.12.2019

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektikoordinaattori Minna Kiili
p. 040 670 0361
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Hankekumppanit
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Hevosopisto Oy
Digiosaava.fi

Digiosaava.fi

Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on...

Tutustu hankkeeseen
UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

Hankkeen kohderyhmä: Pääkohderyhmä ovat partnerioppilaitosten vaativan erityisen tuen opiskelijoiden kanssa työskentelevä opetus- ja...

Tutustu hankkeeseen
Osallistu ja voi hyvin

Osallistu ja voi hyvin

Osallistu ja voi hyvin-hanke (OVH) keskittyy hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen oppilaitoksissa. Hankkeen tavoitteena on...

Tutustu hankkeeseen