Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

POMO -Pomokillasta osaamista muutosjohtajuuteen

Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintatapoja merkittävästi ja esimiesten rooli muutosten läpiviemisessä on keskeinen. POMO -hankkeen tavoitteena on tukea uudistusten toimeenpanoa kehittämällä muutosjohtamista ja esimiestyötä - hyvällä johtamisella varmistetaan henkilöstön hyvinvointi muutostilanteessa.

Tavoitteet:

 • Vahvistetaan johdon osaamista ja voimavaroja muutosjohtamisessa
 • Kehitetään keskijohdon digiosaamista ja määritellään digijohtamisen toimintatapoja
 • Kehitetään malli, jolla kehityshankkeiden parhaat tulokset jalkautetaan ja levitetään mahdollisesti digityökaluja hyödyntäen.

Toimenpiteet:

 • Perehdytään vertaismentoroinnin mahdollisuuksiin johdon muutosjohtajuuden vahvistajana.
 • Toteutetaan johdon vertaistapaamisia ja verkoston yhteinen muutosjohtamisen valmennus
 • Otetaan käyttöön tarvittavia johtamisen digityökaluja
 • Perehdytetään keskijohto digiopetuksen käytäntöihin
 • Kehitetään johtajuuden osaamismerkki
 • Tutustutaan muiden oppilaitosten tapoihin levittää hyviä käytänteitä
 • Kehitetään oppilaitoksen oma tai hanketoimijoiden yhteinen toimintamalli hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen
 • Kehitetään malli, jossa keskijohto ja hankkeissa toimiva henkilöstö yhdessä toimivat reformin mukaisen toiminnan toteuttamiseksi.

Tulokset:

 • Oppilaitosjohdon osaaminen muutosjohtamisessa on vahvistunut ja Kiltakoulu-mallia osataan hyödyntää myös johtamisosaamisen kehittämisessä.
 • Pomokilta –toimintamalli on kuvattu.
 • Vertaistapaamiset ja vertaismentorointi tukevat oppilaitosjohtoa johtajuuden muutoksessa.
 • Johdon digiosaaminen on vahvistunut.
 • Käytössä on johtamista tukevia työkaluja ja ohjelmia.
 • Oppilaitosten kehittämistoiminta tukee aidosti koko organisaation toiminnan kehittämistä ja kehittäminen on strategian mukaista.

Lisätiedot

Rahoittaja
Hankkeen ajankohta

13.12.2017 - 31.12.2019

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektikoordinaattori Minna Kiili
p. 040 670 0361
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Hankekumppanit
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Hevosopisto Oy
Digikyvykkyys

Digikyvykkyys

Tavoitteet Hankkeen kattotavoite on vahvistaa kykyämme käyttää digitaalisia teknologioita tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti Live-säätiön...

Tutustu hankkeeseen
Bisnekset verkkoon

Bisnekset verkkoon

Hankkeessa tuotetaan ammatillisiin perustutkintoihin soveltuvaa digitaalista oppimateriaalia yrittäjyyden, yrityksessä toimimisen ja yritystoiminnan...

Tutustu hankkeeseen
Osallistu ja voi hyvin

Osallistu ja voi hyvin

Osallistu ja voi hyvin-hanke (OVH) keskittyy hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen oppilaitoksissa. Hankkeen tavoitteena on...

Tutustu hankkeeseen