Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Selkeästi Seksuaalisuudesta

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista turvallisuutta edistävän ajattelun vahvistamiseen ja turvataitokasvatukseen erityisesti seksuaalisuuteen liittyen ja erityisryhmien tarpeen huomioiden. Hankkeessa tullaan keskittymään erityisesti internetissä tapahtuvaan häirintään ja sen tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen nuorten kanssa. Erityisryhmillä on tähän teemaan liittyen tarpeita ja riskejä kokea kaltoin kohtelua nettiympäristössä.Koulutusosioita on kaksi ja ne tullaan järjestämään kahdesti hankkeen aikana. Koulutukset toteutetaan vuorovaikutteisella verkkoalustalla. Koulutusosiot on jaettu perusteisiin sekä syventävään osioon. Osallistuja voi rakentaa itselleen mieleisen koulutuskokonaisuuden kahden opintopisteen koulutuksista.

Hankkeen tavoite:

Yhdistää käytännönläheisiä menetelmiä ja tutkimusperusteista tietoa niin että osallistujat pääsevät kehittämään omaa osaamistaan aiheesta. Hanke tulee kehittämään osallistujien puheeksi ottamisen menetelmiä, havaitsemaan mahdolliset riskit ja ennakoimaan niiden käsittelyä oppilaiden kanssa.

1. Perusteet turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen

Selkeästi seksuaalisuudesta- koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opetushenkilöstön osaamista liittyen erityisen tuen tarpeen omaavien turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen ja tarjota toimintamenetelmiä arkeen koulutuksen teemoista: 

  • Puheeksi ottaminen 
  • Moninaisuus 
  • Seksuaalikasvatus

Koulutus tarjoaa tietoa puheeksi ottamisen erilaisista keinoista ja puheeksi ottamisen vaikeuden taustavaikuttajista, moninaisuudesta käsitteenä ja sen näyttäytymisestä ammattikasvattajan arjessa, sekä seksuaalikasvattajan velvollisuuksista ja turvataitotaidoista.

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukion henkilöstölle. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukset maksuttomia. Kahden opintopisteen laajuinen koulutuksen toteuttaa yhteistyössä Terapiaperhonen, Live, Pelastakaa Lapset, Metropolian ammattikorkeakoulu sekä Autismisäätiön.

 3.2.2023 - Ilmoittaudu tästä mukaan verkkokoulutukseen

2. Syventyminen nettiturvataitoihin ja groomingiin

Selkeästi seksuaalisuudesta- koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opetushenkilöstön osaamista liittyen erityisen tuen tarpeen omaavien turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen ja tarjota toimintamenetelmiä arkeen puheeksi ottamisesta, moninaisuudesta sekä seksuaalikasvatuksesta.  Tämän koulutuksen teemat ovat: 

  • Turvataidot
  • Nettiturvataidot
  • Grooming 

Koulutus tarjoaa tietoa seksuaaliväkivallasta ja sen näyttäytymisestä eri ympäristöissä kuten digitaalisessa ympäristössä, seksuaaliväkivallan riskitekijöistä sekä siitä, kuinka opetushenkilöstö voi omalla toiminnallaan madaltaa kynnystä oppilaan kertomiseen.

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukion henkilöstölle. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukset maksuttomia. Kahden opintopisteen laajuinen koulutus on toteutettu yhteistyössä Terapiaperhosen, Pelastakaa Lapset, Metropolian ammattikorkeakoulun sekä Autismisäätiön asiantuntijoiden kanssa.

24.3.2023 - Ilmoittaudu tästä mukaan verkkokoulutukseen

 

 

Seselogot23.1.

Hankkeessa toimii seuraavat kouluttajat:

Salla Ancker, Asta Vuorela, Maarit Sinisaari-Eskelinen, Maarit Mustonen, Henna Kekkonen ja Titi Hautakangas.

Sese-kouluttajakuva23-1

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.01.2022 - 30.06.2023

Hankkeen vastuuhenkilö

Koulutusassistentti Juulia Taavitsainen
puh. 040 663 2899
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Hankekumppanit

Terapiaperhonen Oy
Pelastakaa lapset Ry
Metropolian ammattikorkeakoulu
Autismisäätiö sr

Erityisen tuen areena

Erityisen tuen areena

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoidenosaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja...

Tutustu hankkeeseen
Turo 3.0

Turo 3.0

Hankkeessa lisätään ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista turvallisen opiskelun luomiseen erilaisten menetelmien ja toimintamallien...

Tutustu hankkeeseen
Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy

Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy

Koulutus tukee opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja konfliktien hallinnassa sekä vuorovaikutuksessa kaikkien osapuolien kanssa. Kokonaisvaltainen...

Tutustu hankkeeseen