Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

TAITAVA - tulevaisuuden osaajat -hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen malli eri koulutuksenjärjestäjien kesken.

Kohderyhmä:

• opettajat sekä ohjaushenkilöstö
• 16-25 -vuotiaat opintonsa keskeyttäneet, keskeyttämisvaarassa tai ilman toisen asteen tutkintoa olevat nuoret

Tavoitteet:

  • Sujuvien siirtymien mahdollistaminen eri koulutuksenjärjestäjien välillä luomalla avointa koulutustarjontaa.
  • Avointen oppimisympäristöjen hyödyntäminen osaamisen kerryttämisessä ja osaamisen syventämisessä.
  • Ohjauksellisen opettajuuden kehittäminen tukemaan avointen opintojen mallia koulutuksen siirtymävaiheissa.

Toiminta:

Luodaan verkostomainen valtakunnallinen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen toimintamalli, joka toteutetaan yhteisessä verkostossa eri koulutuksenjärjestäjien kesken myös valtakunnallisesti. Luodaan mahdollisuuksia siirtymiin alalta toiselle organisaatioiden sisällä. Ohjauksellisen työotteen avulla opettajat eri aloilla vastaanottavat nuoret alalle.  Hankkeen puitteissa järjestetään myös avoimia ammatillisia opintoja, joiden myötä nuoret pääsevät tutustumaan alan opintoihin, mahdollisesti kiinnittymään uusiin opintoihin tai jatkamaan opintojen siitä missä heidän osaamisensa on.

Mallia kehitetään myös verkostomaisesti ja valtakunnallisesti koulutuksenjärjestäjien kesken. Työryhmä kehittää yhdessä verkostomaista avointen opintojen ja oppimisympäristöjen toimintamallia siihen kuinka nuoret voivat siirtyä koulutuksenjärjestäjältä toiselle hallitusti tai miten nuori voi välillä olla eri oppilaitoksissa tai toimenpiteissä, ilman opintojen katkeamista.

Tulokset:

Valtakunnallinen verkostomainen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen malli, joka tukee nuorten siirtymiä koulutuksenjärjestäjän sisällä sekä koulutuksenjärjestäjien välillä. Toimintamalliin kuuluu ohjauksellisen opettajuuden työote, joka tukee nuorten opintojen aloitusta, opinnoissa pysymistä sekä osaamisen syventämistä. Valtakunnallisen verkostomaisen avointen opintojen mallin tarkoituksena on luoda uusia pysyviä käytänteitä ammatillisen koulutuksen kentälle toteuttamaan ammatillista koulutusta entistä joustavammin ja tehokkaammin huomioiden kaikki opiskelijat ja opiskelemaan haluavat tasavertaisesti.

Lyhyellä aikavälillä hankkeen tulosten myötä nuorisotakuun kohderyhmään kuuluvat nuoret löytävät itselleen soveltuvat koulutuspolut ja saavat kerrytettyä ja syvennettyä osaamista sekä suoritettua tutkinnonosia ja tutkintoja. Tämä lisää nuorten työllistymismahdollisuuksia kun tutkintoja suoritetaan. Lyhyellä aikavälillä, kun nuoret löytävät oikeat koulutuspolut, saadaan myös vähennettyä opintojen keskeytymisiä.

Pitkällä aikavälillä koulutuksenjärjestäjien välinen yhteistyö tiivistyy ja saadaan aikaan säästöjä joita nuorten koulutuksissa kaivataan. Lisäksi saadaan tuotettua ammattimaista, osaavaa ja motivoitunutta työvoimaan työelämän tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuus kasvaa kun huomataan, että opiskelu voi tapahtua uudella tavalla.

Opettajan ammatillisuus kasvaa uudenlaisen työotteen myötä. Ohjauksellinen työote tukee myös tutkintouudistuksen käytäntöön siirtymistä, kun opettaja ottaa uudenlaisen lähestymistavan ohjatessaan nuorta opintojen aloituksessa ja kiinnittymisessä sekä osaamisen kerryttämisessä.

 

ESR- ja valtion rahoitus sekä kuntarahoitus

01.03.2016 - 31.08.2018

Projektipäällikkö Pia Törnwall
p. 041 535 0547
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Seuraa hanketta:

Hankkeen verkkosivuilla ja blogissa.

Hankkeen koordinaattori

Helsingin Kaupunki

  • Oulun seudun ammattiopisto
  • Saimaan ammattiopisto
  • Suomen liikemiesten kauppaopisto
  • Koulutuskeskus SEDU
Nivus

Nivus

Nivus-hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen...

Tutustu hankkeeseen
Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 1

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki - HET 1

Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä...

Tutustu hankkeeseen
UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

Hankkeen kohderyhmä: Pääkohderyhmä ovat partnerioppilaitosten vaativan erityisen tuen opiskelijoiden kanssa työskentelevä opetus- ja...

Tutustu hankkeeseen