Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

Timantti-hankkeessa kehitetään laatujärjestelmiä vastamaan entistä vahvemmin laatuympyrän vaateita. Painotus on arviointivaiheen parantamisessa: Palautekyselyt muovataan opiskelijalähtöisemmiksi ja palautetiedon järjestelmällistä hyödyntämistä vahvistetaan. Laatuympyrän arviointivaihe korostuu myös siinä, että tuloskortin mittarit viimeistellään hankkeessa vastaamaan uudistuneen ammatillisen koulutuksen vaatimuksia. Osa hanketoimijoista päivittää myös laadunhallintajärjestelmäänsä kokonaisuutena ja pyrkii vahvistamaan laatukulttuuriaan.

Hankkeen tavoitteet:

  • kehittää työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijoille lukemisen ja kirjoittamisen edellytyksistä riippumattoman palautteen antamisen tapa sekä menettelyt tämän tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen.
  • kytkeä osaamisen arvioinnin suunnitelma osaksi laadunhallintajärjestelmää
  • päivittää Ammatillisten erityisoppilaitosten tuloskortti yhdessä verkoston muiden jäsenten kanssa
  • kehittää edelleen laadunhallintajärjestelmää

Toimenpiteet:

TELMA-palaute uudistetaan pohjautuen aiempiin kyselyihin sekä Amis-kyselyihin. Perusperiaatteena on, että opiskelija pääsääntöisesti itse vastaa kysymyksiin, mutta tarvittaessa hänellä on mahdollisuus vastata avustettuna.

Luodaan laadunhallintajärjestelmään toimintatavat (vaativaa) erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan osaamisen hankkimiseen ja osaamisen arviointiin sekä näiden arviointiin ja parantamiseen.

Viimeistellään AMEO-tuloskortin mittarit ja mittariselosteet. Määritellään AMEO-johtoryhmän ja koulutuksen järjestäjien tarvitsema tieto. Selvitetään valtakunnallisen tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet.

AMEO-oppilaitokset tuottavat organisaatiokohtaisia laadunhallinnan ja laadunhallintajärjestelmän kehittämisen toimenpiteitä, kuten laadunhallintajärjestelmän (henkilöstöintra) päivittäminen, laadunhallinnan vuosikellon toimivuuden parantaminen sekä palaute- ja tulostiedon systemaattinen hyödyntäminen.

Tulostavoitteet:

TELMA-koulutuksen aloituspalaute, päättöpalaute, opintojen aikana toteutettava palaute ja Qolis-elämänlaatupalaute on päivitetty. Tieto on entistäkin luotettavampaa ja käytettävämpää

Työpaikalla tapahtuva osaamisen arviointi dokumentoidaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja kriteereiden tai opiskelijalle laaditun yksilöllisen osaamisen arvioinnin mukaisesti. Osaamisen arvioinnin suunnitelma on osa laadunhallintajärjestelmiä.

Yhteisesti sovittu tieto ja tulokset ovat AMEO-johtoryhmän ja koulutuksen järjestäjien käytettävissä ja niitä hyödynnetään suunnitellusti.

Käytössä on 60 osp suorittaneille perustutkinto-opiskelijoille suunnattu palautekysely.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.01.2019 - 31.12.2019

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Taina Teiramaa-Seger
p. 040 662 7100
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Ammattiopisto Luovi

Hankekumppanit
  • Ammattiopisto Live
  • Aitoon koulutuskeskus
  • Ammattiopisto Spesia
  • Kiipulan ammattiopisto
  • Suomen diakoniaopisto
Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Hankkeen tavoitteena on päivittää vuonna 2014 laaditut "Laatu-katti vieköön: laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja...

Tutustu hankkeeseen
Timantti 2

Timantti 2

Timantti 2 – on Opetushallituksen rahoittama laatuhanke, jonka tavoitteena on osaltaan toteuttaa Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa 2030. Hanke...

Tutustu hankkeeseen
Yhdessä enemmän 2

Yhdessä enemmän 2

Yhdessä enemmän 2 – on Opetushallituksen rahoittama laatuhanke, jonka tavoitteena on osaltaan toteuttaa Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa 2030.

Tutustu hankkeeseen