Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Transit – rikosseuraamus­asiakkaat osaamisella työelämään

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Transit –Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke on ammatillisten oppilaitosten ja Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) yhteishanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä ja työllistymistä sekä edistää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään.

Hankkeen tavoitteet:

Transit - hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joiden avulla tuetaan ja sujuvoitetaan rikosseuraamusasiakkaiden opiskelua rangaistuksen aikana sekä opintojen jatkumista ja työllistymistä siviiliin siirtymisen jälkeen.

Hankkeessa tunnistetaan erityisesti toisen asteen koulutussiirtymien kriittiset pisteet ja työstetään niitä viiden päätavoitteen kautta, jotka ovat:

  • Rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymien sujuvoittaminen ja työllistymisen edistäminen yritysyhteistyöllä
  • Risen henkilöstön ja vankien digitaitojen kohentaminen
  • Osaamo-toimintamallin luominen asiakasohjauksen työkaluksi
  • Risen henkilöstön, vankilaopettajien ja muiden sidosryhmien pedagoginen valmentaminen
  • Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden opiskelu- ja työelämäsiirtymien kehittäminen

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankilaopetusta järjestävien ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat vangit, yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkaat ja KELA:n, TYP:n, TE-toimiston sekä työelämäkumppaneiden henkilöstöt.

Toimenpiteet:

Hankkeen aikana luodaan työnantajaverkosto, joka tekee yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa tukien rikosseuraamusasiakkaiden työllistymistä opiskelu- ja vapautumisvaiheessa.

Hankkeen kehittämistyön tuotokset pilotoidaan Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella, minkä jälkeen niitä levitetään valtakunnallisesti.

Osaamo-sivusto: https://sites.google.com/inlive.fi/transit-osaamo

Sivustoon on kerätty rikosseuraamusasiakkaan kanssa työskenteleville toimijoille ja tahoille hyödyllisiä sisältöjä ja linkkejä.

Lisätiedot

Rahoittaja

ESR

Hankkeen ajankohta

01.11.2023 - 12.01.2024

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Linna
mari.linna@inlive.fi
p. 040 662 1670

Tuula Mikkola
tuula.mikkola@inlive.fi
p. 050 439 0547

Keuda
projektipäällikkö Tuija Laine
p. 050 415 0859
tuija.laine@keuda.fi

Hankkeen koordinaattori

Keuda

Hankekumppanit

Hyria, Live, Spesia ja Rise 

KUUMA palvelupolkuja

KUUMA palvelupolkuja

Hankkeen tarve perustuu kehittämiskohteisiin, jotka ovat nousseet KUUMA-seudulla keväällä 2022 laaditun tilannekuvan pohjalta. 16 KUUMA-seudulla...

Tutustu hankkeeseen
Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen – koordinaatiohanke

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta­edellytysten parantaminen – koordinaatiohanke

ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen...

Tutustu hankkeeseen
Tulevaisuuden työelämän Starat

Tulevaisuuden työelämän Starat

Tulevaisuuden työelämän Starat –hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhteistyössä...

Tutustu hankkeeseen