Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Tulevaisuuden työelämän Starat

Tulevaisuuden työelämän Starat –hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhteistyössä työelämäverkostojen kanssa. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia kehittämällä ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä vastaamaan aitoja työelämälähtöisiä toimintaympäristöjä, joissa opiskelijat hankkivat osaamista.

tulevaisuudentyöelämänstarat_logo

Tavoitteena on erityistä tukea sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden motivaation, minäpystyvyyden, työnhaku- sekä työelämätaitojen edistyminen niin, että heillä on entistä paremmat valmiudet työllistyä, pysyä työssä sekä sopeutua työelämän muutokseen.

Hankkeen tavoitteet:

1) Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja menetelmiä.

2) Tavoitteena on edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä parantaa heidän työllistymisedellytyksiään.

3) Tavoitteena on selkiyttää työllistymistä edistäviä ohjausprosesseja yhteistyössä työelämän ja eri verkostojen kanssa.

4) Tavoitteena on saada tietoa opiskelijoiden kokemuksista hankkeessa käytetyistä menetelmistä ja niiden vaikutuksista työllistymiseen.

Hankkeen kohderyhmä:

Vaikeasti työllistyvät syrjäytymisvaarassa olevat erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Toimenpiteet:

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat seuraavaan neljään teemaan:

1 Työelämälähtöiset oppimisympäristöt ja menetelmät

Hankkeessa kehitetään monipuolisia eri koulutusaloille soveltuvia työelämälähtöisiä projektiluontoisia PopUp-oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että ne vastaavat aitoon tarpeeseen sekä työelämän edustajien että opiskelijoiden kannalta. Lisäksi hankkeessa edistetään matalan kynnyksen yrittäjyystoimintaa NY-yritystoiminnan sekä osuuskuntatoiminnan kehittämisen kautta.

2 Valmiina työelämään 

Kehitetään ja toteutetaan hankkeen oppilaitoksissa Valmiina työelämään -valmennuskokonaisuus, jonka laajuus on 1-5 osp. Valmennusta voidaan toteuttaa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa että yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Valmiina työelämään -valmennuksen tavoitteena on parantaa toteutuneiden valmennusten kautta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden motivaatiota ja minäpystyvyyttä sekä työnhaku- ja työelämätaitoja niin, että opiskelijoilla on nykyistä parempi halu ja valmiudet työllistyä, pysyä työssä ja muuttaa työelämää paremmaksi.

3 Osaava ohjaus ja tuki työllistymiseen

Hankkeessa luodaan alueellisia kumppanuusverkostoja, joiden tarkoituksena on tukea erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia parantamalla siirtymävaiheen ohjausprosesseja. Työllistymisen ohjaus- ja tukitoimet suunnitellaan vastaamaan siirtymävaiheen tuen tarpeeseen. Verkostomaisen työskentelytavan kautta kehitetään työllistämistä edistävän ohjauksen malli.

4 Tutkimus

Hankkeessa toteutetaan tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää opiskelijoiden kokemuksia oppimisympäristöistä, työelämävalmennuksesta ja työllistymisen ohjausprosesseista, opiskelijan itsearvioitu työ- ja toimintakyky sekä näiden asioiden vaikutuksia työllistymiseen.

Lisätiedot

Rahoittaja

ESR

Hankkeen ajankohta

01.04.2019 - 28.02.2022

Hanna Lankinen, projektipäällikkö
p. 040 667 1777
Karoliina Pitkänen, hanketyöntekijä
p. 040 640 2188
Marjut Nyström, opinnollistamisen asiantuntija
p. 040 198 9318

etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Hankekumppanit
  • Ammattiopisto Luovi
  • Ammattiopisto Spesia 
  • Invalidiliitto
  • Kiipulan ammattiopisto
  • Kouvolan seudun ammattiopisto  
Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien

Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien

Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaativaa erityistä tukea saavien liiketoiminnan...

Tutustu hankkeeseen
Hävikistä tutkintoon

Hävikistä tutkintoon

Live ja From Waste to Taste -kiertotaloushanke koordinoivat yhdessä ESR-rahoitteista työllistymishanketta, joka tuo ammatilliset opinnot osaksi...

Tutustu hankkeeseen
Verstas

Verstas

Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta...

Tutustu hankkeeseen