Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

Hankkeen kohderyhmä:

Pääkohderyhmä ovat partnerioppilaitosten vaativan erityisen tuen opiskelijoiden kanssa työskentelevä opetus- ja ohjaushenkilöstö. Muut kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat partnerioppilaitosten opiskelijat, muu henkilöstö sekä johto.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset:

Hankkeen pedagogisina tavoitteina on:

  1. hyödyntää virtuaalisia oppimisympäristöjä vaativan erityisen tuen opiskelijoiden käytännön taitojen oppimisessa ja osaamisen osoittamisessa. Hankkeessa kehitetään digipedagogiikan menetelmiä ja työtapoja siten, että laadukas digitaalinen tekemällä oppimisen kokemus voidaan taata opiskelijoille.
  2. tuottaa monimuotoisia digitaalisia oppimisen ympäristöjä, materiaaleja, prosesseja ja tukitoimia, joilla varmistetaan opetuksen yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. Viemällä virtuaalista opetuksen toteutusta lähemmäksi oppijaa, saadaan opetus yksilöllisemmäksi ja yhdenvertaisesti lähemmäksi opiskelijoiden omia toimintaympäristöjä.
  3. uudistaa ja kehittää opetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ammatillisessa koulutuksessa. Opintojen toteuttaminen monipuolistuu, kun sama asia voidaan oppia pienissä ryhmissä tai yksilöllisesti eri ympäristöissä ja paikkakunnilla.
  4. kasvattaa opetushenkilöstön digiosaamista vastaamaan uusia mahdollisuuksia.

Hankkeen tuloksena on digitaalisuuden mahdollisuuksia monipuolisesti hyödyntävä saavutettava ja yhdenvertainen opetuksen ja oppimisen malli, joka tukee vaativan erityisen tuen tarvitsijoita. Malli sisältää pedagogisen toteutuksen lisäksi virtuaalisia oppimisympäristöjä, vuorovaikutteista yli toimipaikkojen tapahtuvaa hybridiopetusta sekä saavutettavia selkeäkielisiä opetusmateriaaleja.

UFO-Logo

 

 

Lisätiedot

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen ajankohta

01.09.2021 - 31.08.2023

Erno Miettinen, Digipedagogi
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Minna Kiili, hankevastaava 
p. 040 670 0361
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Seuraa hanketta

Seuraa kehittämistyön vaiheita hankesivulla ja Instagramissa #UFOhanke. 

Ammattiopisto Kiipula

TAITAVA - tulevaisuuden osaajat -hanke

TAITAVA - tulevaisuuden osaajat -hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen malli eri koulutuksenjärjestäjien kesken.

Tutustu hankkeeseen
Erkkaa arkeen

Erkkaa arkeen

Osallistuja saa koulutuksista erityispedagogista teoriatietoa, konkreettisia pedagogisia toimintamalleja ja menetelmiä tuen tarpeessa olevan...

Tutustu hankkeeseen
Digikyvykkyys

Digikyvykkyys

Tavoitteet Hankkeen kattotavoite on vahvistaa kykyämme käyttää digitaalisia teknologioita tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti Live-säätiön...

Tutustu hankkeeseen