Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

UraOn- Urasuunnittelulla osaaminen näkyväksi

Hankkeessa kehitetään urasuunnittelu-mallia ekosysteemiajattelun mukaisesti vastaamaan yhteiskunnallisia elinikäisen oppimisen tarpeita. Asiakkaille opetetaan ja valmennetaan niitä taitoja, joiden avulla hän osaa itseohjautuvasti tehdä urasuunnittelua myös opiskelujen päätyttyä.

Ilmoittaudu mukaan urasuunnittelun ammattilaisten kehittämispäivään 30.10.

Ajankohta:

Hankekausi on 13.12.2017-31.12.2019.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pia Törnwall
puh. 041 535 0547, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Tavoitteet:

 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausosaamista kehitetään vastaamaan reformin tuomaa muutostarvetta
 • Vahvistetaan sekä kartutetaan opiskelijoiden ja asiakkaiden urasuunnittelutaitoja itseohjautuvaan suuntaan ja vastaamaan uudistuneita koulutus- ja työllistymispolkujen sekä työelämässä pärjäämisen tarpeita
 • Kehitetään ja luodaan uraohjauksen ja työhönvalmennuksen yhteistyömalli, jossa toimijoina ovat mm. opinto-ohjaajat, työhönvalmentajat, uraohjaajat, ohjaajat, opettajat sekä YTO-opettajat
 • Kootaan uraohjaukseen ja -valmennukseen liittyvien digitaalisten sovelluksien sekä muiden työkalujen hyödyntämisen menetelmäpankki sekä esimerkkejä sovellettavista toimintatavoista

 Toiminta:

Hankkeen puitteissa järjestetään yhteisiä workshop-tilaisuuksia eri puolilla Suomea, joissa:

 • opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työvalmentajat suunnittelevat ja kehittävät työnkuviaan niin, että uraohjaus ja urasuunnittelu tulevat osaksi jokapäiväistä ohjaustyötä
 • perehdytetään opetus- ja ohjaushenkilöstö uuteen HOKS-prosessiin, uraohjaukseen sekä valmentavaan ja ohjaukselliseen työotteeseen
 • esitellään erilaisia valmiita osaamisen ja kykyjen tunnistamisen sovelluksista - jaetaan tietoa hyvistä uraohjauksen käytänteistä ja menetelmistä
 • keskustellaan organisaatioiden johdon kanssa opetus- ja ohjaushenkilöstön työnkuvien muutostarpeista ja osallistetaan heitä mahdollisuuksien mukaan myös workshop-työskentelyyn.

Lisäksi opiskelijoiden ja asiakkaiden kanssa tehdään urasuunnittelua yksilöllisiin ohjauksen ja tuen tarpeisiin vastaten. Ohjausta toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Opetus- ja ohjaushenkilöstö testaa ja hyödyntää jo kehitettyjä osaamisen ja kykyjen tunnistamisen sovelluksia konkreettisessa ohjaustyössä. Erilaisista urasuunnitteluun liittyvistä sovelluksien käytöstä kerätään opiskelijoiden sekä ohjaushenkilöstön kokemuksia, jonka perusteella luodaan uraohjauksen menetelmäpankkia.

Tulokset:

 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaaminen on laajentunut kattamaan uraohjauksen- ja suunnittelun siten, että se mahdollistaa laadukkaan HOKS-prosessin toteutumisen ja yksilöllisen opintopolun suunnittelun erilaisille opiskelijoille.
 • Opiskelijoiden kanssa laaditaan urasuunnitelmat Hoksissa, jossa huomioidaan yksilöllinen tuen tarve sekä erityisen tuen tarpeet. Opiskelija ja ohjaushenkilöstö hyödyntävät urasuunnittelua ja -ohjausta varten luotua sovellus- ja menetelmäpankkia. Opiskelijoiden elinikäiset valmiudet ovat kehittyneet työnhakutaitojen ja oman osaamisen esille tuomisessa. Itseohjautuvuus ja osallisuus kasvavat, kun opiskelija/asiakas on itse urasuunnittelun keskiössä aktiivisena toimijana.
 • Yleispätevä yhteistyömalli, jossa urasuunnittelussa olennaiset ohjauksen osaamisen alueet on kartoitettu ja listattu. Mallia on mahdollista muokata omiin organisaatioihin soveltuviksi uraohjaamisen työkaluiksi.

Seuraa meitä:

Hankkeen verkkosivuilla.

Hankekumppanit:

 • Omnia
 • Spesia
 • Suomen Diakoniaopisto
 • Suomen liikemiesten kauppaopisto

Ohjauksen nivelet kuntoon

Ohjauksen nivelet kuntoon

Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Ohjauksen nivelet kuntoon hankkeessa. Projektissa on tarkoituksena tehostaa ammatillisen...

Tutustu hankkeeseen
MOVE IT! 3.0

MOVE IT! 3.0

Ammattiopisto Liven MOVE IT! 3.0 -Terveenä töihin hanke on osa valtakunnallista liikkuva opiskelu toimintaa.

Tutustu hankkeeseen
Momentum – Moninaistuvat urapolut

Momentum – Moninaistuvat urapolut

Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä...

Tutustu hankkeeseen