Siirry sivun sisältöön.

Ydinprosessien osaamisen varmistaminen

Ydinprosessien osaamisen varmistaminen –projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siinä kartoitetaan ja kehitetään HOKS-prosessin sekä koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvää osaamista. Projektissa tehdään yhteistyötä Parasta hankkeiden verkostojen sekä AMEO-verkoston kanssa.

Tavoitteet:

Projektin tavoitteena on kehittää ammattiopiston henkilöstön HOKS-, koulutus- ja oppisopimusprosessien osaamista sekä työelämässä oppimisen palveluprosessia.

Projektin kohderyhmä:

Ammattiopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö, koulutuspäälliköt sekä asiantuntijat.

Toimenpiteet:

Projektin aikana kartoitetaan ydinprosessien osaamisen kehittämistarpeet. Kartoitusten tulosten pohjalta sovitaan tarkemmat kehittämiskohteet. Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään Parasta-hankkeissa tuotettuja materiaaleja, toimintamalleja ja välineitä.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2019-2020

Hankkeen ajankohta

01.04.2019 - 30.06.2021

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Ulla Ruuskanen
p. 040 542 5866
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Digiosaava.fi

Digiosaava.fi

Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on...

Tutustu hankkeeseen
Ohjauksen nivelet kuntoon

Ohjauksen nivelet kuntoon

Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Ohjauksen nivelet kuntoon hankkeessa. Projektissa on tarkoituksena tehostaa ammatillisen...

Tutustu hankkeeseen
Digikyvykkyys

Digikyvykkyys

Tavoitteet Hankkeen kattotavoite on vahvistaa kykyämme käyttää digitaalisia teknologioita tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti Live-säätiön...

Tutustu hankkeeseen