Siirry sivun sisältöön.

Ydinprosessien osaamisen varmistaminen

Ydinprosessien osaamisen varmistaminen –projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siinä kartoitetaan ja kehitetään HOKS-prosessin sekä koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvää osaamista. Projektissa tehdään yhteistyötä Parasta hankkeiden verkostojen sekä AMEO-verkoston kanssa.

Tavoitteet:

Projektin tavoitteena on kehittää ammattiopiston henkilöstön HOKS-, koulutus- ja oppisopimusprosessien osaamista sekä työelämässä oppimisen palveluprosessia.

Projektin kohderyhmä:

Ammattiopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö, koulutuspäälliköt sekä asiantuntijat.

Toimenpiteet:

Projektin aikana kartoitetaan ydinprosessien osaamisen kehittämistarpeet. Kartoitusten tulosten pohjalta sovitaan tarkemmat kehittämiskohteet. Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään Parasta-hankkeissa tuotettuja materiaaleja, toimintamalleja ja välineitä.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2019-2020

Hankkeen ajankohta

01.04.2019 - 30.06.2021

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Ulla Ruuskanen
p. 040 542 5866
etunimi.sukunimi@inlive.fi

MOVE IT! 3.0

MOVE IT! 3.0

Ammattiopisto Liven MOVE IT! 3.0 -Terveenä töihin hanke on osa valtakunnallista liikkuva opiskelu toimintaa.

Tutustu hankkeeseen
Enter Europe

Enter Europe

Hankkeen tavoitteena on tarjota opiskelijoille oman alan opiskelu- tai työkokemusta ulkomailla. Tarkoituksena on, että myös opettajat ja muu...

Tutustu hankkeeseen
Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen...

Tutustu hankkeeseen