Siirry sivun sisältöön.

Yhdessä enemmän 2

Opetushallitus rahoittaa hanketta logo.Yhdessä enemmän 2 – on Opetushallituksen rahoittama laatuhanke, jonka tavoitteena on osaltaan toteuttaa Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa 2030.

Hankkeen tavoitteet:

Hanke on osa Ammatillisen koulutuksen laatustrategian 2030 toteutusta sen keskeisten painopisteiden osalta. Tässä hankkeessa painopisteistä ovat edustettuna laadunhallinnan kokonaisvaltaistaminen, asiakaslähtöisyys toiminnan lähtökohtana sekä tavoitteiden asettaminen toiminnan laadulle ja tavoitteille, samoin näiden ja tulosten systemaattinen seuranta.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmän muodostavat oppilaitosten opiskelijat, henkilöstö ja oppilaitosten muut sidosryhmät.

Toimenpiteet:

  1. Laadunhallintajärjestelmää päivitetään valitun mallin pohjalta, malli jalkautetaan opiskelijoille, henkilöstölle ja keskeisille sidosryhmille. Lisäksi arvioidaan mallin vaikuttavuus. Sisäinen auditointi.
  2. Varmistetaan, että kertyvä asiakastieto hyödynnetään systemaattisesti ja innovatiivisesti toiminnan ja palvelujen laadun parantamisessa. Kehitetään opiskelijoiden digiohjausta (Tutka-sovelluksen jakokehitystä). Määritellään ja toteutetaan vaativan erityisen tuen opiskelijoiden työllistymistä edistävät toimet ja ryhdytään niiden toteutukseen.
  3. Muodostetaan keskeisille prosesseille sellainen tavoitteen asettamisen malli, joka huomioi palvelukyvyn ja tuottavuuden sekä pidemmän aikavälin aikaansaannoskyvyn ja vaikuttavuuden. Laaditaan viestintäsuunnitelma laatutavoitteiden ja -tulosten tiedottamisesta henkilöstölle, asiakkaille ja keskeisille sidosryhmille.

 

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.01.2020 - 31.12.2021

Hankkeen koordinaattori

Suomen Diakoniaopisto

Hankekumppanit

Ammattiopisto Spesia
Careeria
Kiinko
Taitotalo ja Ammattiopisto Live

Timantti 2

Timantti 2

Timantti 2 – on Opetushallituksen rahoittama laatuhanke, jonka tavoitteena on osaltaan toteuttaa Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa 2030. Hanke...

Tutustu hankkeeseen
Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Hankkeen tavoitteena on päivittää vuonna 2014 laaditut "Laatu-katti vieköön: laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja...

Tutustu hankkeeseen
Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

Timantti-hankkeessa kehitetään laatujärjestelmiä vastamaan entistä vahvemmin laatuympyrän vaateita. Painotus on arviointivaiheen parantamisessa:...

Tutustu hankkeeseen