Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Yhdessä oppien digitaidot haltuun

Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hanke tuotti Polku parempiin digiperustaitoihin -materiaalipaketin. Materiaaleista löytyvät menetelmät, videot, pelit sekä esimerkkitehtävät soveltuvat käytettäväksi muun muassa työpajoilla, kuntouttavassa toiminnassa ja valmentavassa koulutuksessa.

Tutustu hankkeen visuaaliseen koontiin, materiaaleihin ja käyttövinkkeihin täältä:  https://www.thinglink.com/card/1693220358200492836 

Materiaalipaketti löytyy myös Avointen oppimateriaalien kirjastosta: https://aoe.fi/#/materiaali/3019 Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeen tavoitteena on kartoittaa kohderyhmään kuuluvien tarpeita digitaitoihin liittyen sekä edistää heidän digitaalisia taitojaan valmennuksien kautta. Hankkeessa kehitetään digitaitovalmennuksiin toimintamalli sekä materiaalia, joka julkaistaan vapaasti kaikkien saataville.

Digitaitovalmennukset suunnitellaan hankkeessa kohderyhmän tarpeiden pohjalta. Valmennusten teemoja voivat olla esimerkiksi tietokoneen peruskäyttö, sähköposti, sähköinen verkossa asiointi tai etäyhteyksien käyttö. Valmennuksia järjestetään Kuopiossa ja Iisalmessa.

Kohderyhmä:
Pitkään työn ja koulutuksen ulkopuolella olleet työikäiset sekä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat, joilla on puutteita digitaidoissa.

Tavoitteet:
1. Kartoittaa kohderyhmän tarpeita digitaitoihin liittyen.
2. Edistää kohderyhmän digitaalisia taitoja ja siten vahvistaa minäpystyvyyttä, opiskeluvalmiuksia ja työhön hakeutumista.
3. Luoda toimintamalli digitaitojen valmennukselle.
4. Levittää toimintamallia ja valmennusten materiaalia avoimesti alueen toimijoiden käyttöön.

Lisätiedot

Rahoittaja

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen ajankohta

01.11.2021 - 31.08.2023

Hankkeen vastuuhenkilöt

Karoliina Pitkänen, projektipäällikkö
p. 040 640 2188
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Jetta Sirola, projektikoordinaattori
p. 040 530 3897
jetta.sirola@valo-valmennus.fi

Sara Huhtala, hanketyöntekijä
p. 040 530 7627, sara.huhtala@valo-valmennusyhdistys.fi

Laura Ahonen, digivalmentaja
p. 040 628 2888
laura.ahonen@ysao.fi

Seuraa hanketta
Facebookissa Digitaidot haltuun -sivulla  
Instagramissa @digitaidothaltuun  
Hankekumppanit

Hanketta koordinoi Live-säätiö ja osatoteuttajina ovat Valo-Valmennusyhdistys ja Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO) 

Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

Viime vuosien aikana mielenterveyden haasteet sekä huumausaine- ja päihderiippuvuudet ovat lisääntyneet hälyttävästi erityisesti nuorten keskuudessa,...

Tutustu hankkeeseen
Digiosaava.fi

Digiosaava.fi

Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on...

Tutustu hankkeeseen
UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

Hankkeen kohderyhmä: Pääkohderyhmä ovat partnerioppilaitosten vaativan erityisen tuen opiskelijoiden kanssa työskentelevä opetus- ja...

Tutustu hankkeeseen