Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Yhdessä parasta! -Etelä 2

Yhdessä parasta! -Etelä 2 on Opetushallituksen rahoittama Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistamisen -hanke, jossa kehitetään asiakaslähtöistä ja yhdenmukaista henkilökohtaistamista ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.

Ammattiopisto Liven erityisenä painopisteenä on ottaa käyttöön materiaaleja ja malleja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työelämälähtöisessä osaamisen hankkimisessa ja arvioinnissa sekä lisätä yhteistyötä vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ohjaamisessa Liven sisällä.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on asiakaslähtöinen ja yhdenmukainen henkilökohtaistaminen ja ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Tavoitteena on ottaa käyttöön Parasta -kehittämisessä syntyneitä tuloksia ja toimintamalleja.

Hankkeen kohderyhmä:

Opetushenkilöstö, opiskelijat, yritykset ja niiden henkilöstö ja oppilaitoksen muut sidosryhmät.

Toimenpiteet:

  1. Lisätään koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista, jossa edistetään Parasta -kehittämisohjelmissa kokeiltujen yhteisöllisten oppimisen menetelmien ja valmennusten sekä palvelu- ja toimintaprosessien (HOKS, oppi- ja koulutussopimus) käyttöönottoa mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä
  2. Luodaan kehittämisen vertaisoppimisen keinot, menetelmät sekä vertaisvalmentajien verkostot. Vertaisvalmentajat tarjoavat matalan kynnyksen vertaistukea ja toimivat valmentajina opetushenkilöstön arjessa omassa oppilaitoksessa. Tehtävä suunnitellaan yhdessä johdon ja esimiesten edustajien kanssa. Vertaisvalmentajat perehdytetään ja he verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti
  3. Pysyvät parannukset HOKS-prosessissa ottamalla käyttöön Parasta -toimintamallit. Tunnistetaan erilaiset tuen tarpeet erityisesti keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseksi
  4. Koulutus- ja oppisopimusprosessin kehittäminen ottamalla käyttöön Parasta -toimintamallit ja materiaalit
  5. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun kehittäminen ottamalla käyttöön Parasta toimintamallit ja materiaalit.

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Tavoitteena on kehittää pedagogista hyvinvointia kattaen koko ammatillisen koulutuksen toimijakentän – asiakkaat, kumppanit, henkilöstön ja johdon.

Tutustu hankkeeseen
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

Maahanmuuttaja­­taustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

MOTTI-hankkeen koulutusten tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja...

Tutustu hankkeeseen
VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee sekä kestävän...

Tutustu hankkeeseen