Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Yhdessä yksikään ei putoa!

EU_logo

VipuvoimaaEUlta

 

 

 

YHDESSÄ

Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeen lähtökohtana on erityistä tukea tarvitsevien tai muuten putoamisvaarassa olevien nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymisen sekä siirtymävaiheiden tukeminen monialaisesti yhdistämällä nuorisotyön, työhönvalmennuksen sekä oppilaitosten opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstön osaamista. Tärkeässä roolissa ovat myös työnantajat, työyhteisöt sekä työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat, joita ilman oppisopimus- ja koulutussopimuspaikkoja tai työllistymisen mahdollisuuksia ei ole.

 


AsemanLapset_logo_vihreä_vektoroitu BC-logo-viininpunainen (002)

Hankkeen tavoitteet:

  • Siirtymävaiheiden aikainen tuen määrä on uudelleen arvioitu sekä siihen liittyvät toimintamallit on luotu ja otettu soveltaen käyttöön hanketoimijoiden oppilaitosorganisaatioissa.
  • Nuorisotyöllinen työote on tuotu osaksi oppilaitoksen ohjaus- ja tukitoimintaa entistä vahvemmin.
  • Opiskelijoille on järjestetty opiskeluihin liittyvää tukea vapaa-ajalla, yhteistyössä nuorten parissa toimivien ammattilaisten kanssa.
  • Työelämän edustajia on tuettu nuorten ohjaamisessa. Yhteistyössä työhönvalmentajien, nuorisotoimijoiden ja työelämän kanssa on suunniteltu ohjausosaamiseen liittyvä koulutuspaketti.

Hankkeen kohderyhmät:

  • ammatillisen koulutuksen eri vaiheissa olevat Ammattiopisto Liven ja Helsinki Business Collegen opiskelijat
  • työelämän edustajat
  • oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Tulokset:

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jossa nuorisotyön, työhönvalmennuksen sekä oppilaitosten tuki- ja ohjaustoimijoiden osaaminen yhdistyy. Oppimalla toisiltamme ja tarjoamalla palvelujamme yli rajojen muodostamme toimintatavan, jolla tuetaan nuoria koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Kohderyhmän nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia vahvistamalla luomme uudenlaisia menetelmiä siihen, miten opiskelu, työelämä ja vapaa-aika yhdistyvät nuoren kokonaiselämäntilannetta tukevaksi kokonaisuudeksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen sekä työelämään siirtymän vaiheessa huomioidaan entistä vahvemmin työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien sekä työyhteisöjen rooli nuoren elämäntaitojen vahvistumisessa sekä työelämään kiinnittymisessä.

Lue blogista hankkeen ajankohtaisia kuulumisia ja kokemuksia matkan varrelta:
https://yyephanke.blogspot.com/

Hankkeen tietosuojailmoitus.pdf

Lisätiedot

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.04.2021 - 30.06.2023

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Lankinen, projektipäällikkö, p. 040 667 1777

Kaisa Bibani, työhönvalmentaja, p. 040 706 1203

Maiju Airio, opiskeluvalmentaja, p. 040 637 4007 

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Hankekumppanit

Aseman Lapset ry

Business Helsinki College  

Bisnekset verkkoon

Bisnekset verkkoon

Hankkeessa tuotetaan ammatillisiin perustutkintoihin soveltuvaa digitaalista oppimateriaalia yrittäjyyden, yrityksessä toimimisen ja yritystoiminnan...

Tutustu hankkeeseen
Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy

Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy

Koulutus tukee opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja konfliktien hallinnassa sekä vuorovaikutuksessa kaikkien osapuolien kanssa. Kokonaisvaltainen...

Tutustu hankkeeseen
Transit – rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään

Transit – rikosseuraamus­asiakkaat osaamisella työelämään

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Transit –Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke on ammatillisten oppilaitosten ja...

Tutustu hankkeeseen