Omavalvontasuunnitelma

Liven työelämäpalveluille

Työllisyyspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Live tarjoaa ammatillisen kuntoutuksen palveluita sekä työelämää koskevia asiantuntija- ja koulutuspalveluita. Asiakaslähtöisellä toiminnalla tuetaan työntekijän jaksamista omassa työssään, edistetään osatyökykyisten selviytymistä työelämässä ja tarjotaan osaajia työelämän tarpeisiin. Tavoitteena voi olla myös joko henkilön palaaminen entisiin työtehtäviin, kouluttautuminen tai työllistyminen täysin uudelle alalle. Toiminta perustuu asiantuntijuuteen, joka tarjotaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön.

Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Tutustu Liven työllistymispalveluiden omavalvontasuunnitelmaan.

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä