Koulutus- ja tapahtumakalenteri

   Kaikki   Koulutukset   Tapahtumat  

   Näytä alkaneet ja tulevat tapahtumat   Näytä vain tulevat tapahtumat

   TAPAHTUMA

   3.10.2022 - 8.10.2022

   Tervetuloa meille Goodwill Pasila -kierrätysmyymälään 3.-8.10.2022

   Tervetuloa meille! -päivien aikana tiloihimme ja toimintaamme voi tulla tutustumaan 3.-8.10.2022 myymälän aukioloaikoina ma-pe 9-18 ja la 10-15. Kampanjaviikon aikana  -50 % alennus kaikista myymälän tuotteista!

   Avataan ovet suomalaiselle työlle! Tule tutustumaan, miten yhteistä hyvää tehdään.

   Goodwill on voittoa tavoittelematon kierrätysmyymälä, jonka tuotoilla valmennetaan, kuntoutetaan ja työllistetään paikallisia ihmisiä kohti työelämää – erityisesti heitä, joille työllistyminen olisi muutoin haastavaa.

   Kierrätysmyymälöiden tuotteet saadaan lahjoituksina, joita otetaan vastaan myymälässä ja noudetaan asiakkaan luota. Kuka tahansa voi lahjoittaa itselle tarpeettomat, ehjät ja puhtaat tavarat ja tekstiilit Goodwillille. Me otamme vastaan kaikenlaista hyväkuntoista tavaraa, kuten vaatteita, kenkiä, leluja, kirjoja, elektroniikkaa, astioita ja huonekaluja.

   Goodwill-kierrätysmyymälät ovat myös valmennuspaikkoja, jotka tarjoavat paikallisille työtä etsiville ihmisille kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja palkkatukityötä sekä työssäoppimispaikkoja aidossa työympäristössä. Tavoitteena on, että valmentautuja kasvattaa työ- ja yksilövalmentajien tuella osaamistaan ja valmiuksiaan avoimille työmarkkinoille siirtymistä varten. Näin Goodwillin avulla sekä ihmisten että tavaroiden tarinat saavat jatkoa.

   Goodwill on kierrätysmyymäläketju, joka auttaa ihmisiä kuntoutumaan ja löytämään työpotentiaalinsa. Goodwillissa yhdistyvät ekologisuus ja auttamisen ideologia. Pasilan myymälässä toimii monipuolinen oppimis- ja työelämäympäristö lukuisille asiakkaillemme sekä opiskelijoillemme. Kierrätysmyymälän toiminnasta vastaa koulutus-, kuntoutus- ja valmennuspalveluita tarjoava Live-säätiö.

   Lämpimästi tervetuloa!

   KOULUTUS

   4.10.2022

   Kiusaaminen ja konfliktit näkyviksi 2 op - 4 ja 11.10. klo 13-16.00

   Koulutuksen sisältö: Koulutuksessa perehdymme kiusaamiseen ja konflikteihin ilmiöinä sekä siihen, minkälaisten keinojen avulla erilaisia konfliktitilanteita voidaan oppilaitoksen arjessa tunnistaa ja pyrkiä ratkaisemaan. Lisäksi pohdimme, miten ryhmäytymistä, ryhmien hyvinvointia ja myönteistä vuorovaikutusta voidaan vahvistaa ja tätä kautta ennaltaehkäistä uusien konfliktien syntymistä.

   Ilmoittaudu tästä mukaan: Kiusaaminen ja konfliktit näkyviksi 2 op - 4 ja 11.10. klo 13-16.00: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

   KOULUTUS

   5.10.2022 - 11.10.2022

   Työpaikkaohjaajakoulutus ke 5.10. ja ti 11.10.

   Työpaikkaohjaaja on työnantajan edustaja, joka ohjaa ja arvioi oman alansa opiskelijaa omalla työpaikallaan. Koulutuksessa käydään läpi työpaikkaohjaajan tehtäviä ja roolia oppimisen ohjaajana ja arvioijana.

   Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti Liven opiskelijoita työpaikalla perehdyttäville ja ohjaaville henkilöille, työnantajille, työpaikkaohjaajille sekä muille työelämän edustajille.

   Työpaikkaohjaajakoulutus tarjoaa työvälineitä, valmiuksia ja vertaistukea kaikille työpaikallaan opiskelijoita perehdyttäville ja ohjaaville henkilöille. Koulutus sisältää kaksi kahden tunnin koulutuskokonaisuutta sekä ennakko- ja välitehtävän.

   Aika: ke 5.10.  ja ti 11.10. klo 14.00-16.00
   Paikka: Ammattiopisto Live, 2. krs monitoimitila Arla
   Kiannonkatu 2, 02650 Espoo

   Ilmoittauduthan koulutukseen viimeistään to 29.9.2022  täällä.

   TAPAHTUMA

   6.10.2022

   Opo-info, valmentava koulutus ja perustutkinnot

   Liven suosittu Opo-info järjestetään jälleen paikan päällä ja webinaareina. Opo-info on opintoihin ohjaaville tahoille suunnattu tilaisuus, jossa pureudutaan tiivisti ja tehokkaasti erityisopetuksen ydinkysymyksiin.

   Tilaisuuksissa tarjoamme katsauksen

   • Liven koulutus- ja palvelutarjonnasta
   • opiskelijaksi hakeutumisesta 
   • erityisen tuen toteutumisesta Livessä.

   Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin!

   Kenelle?
   Opintojen pariin ohjaaville tahoille, esim. opinto-ohjaajat, peruskoulujen opettajat ja erityisopettajat, nuoriso-ohjaajat ja terveysalan henkilöstö.


   Milloin?

   • to 6.10.2022 valmentava koulutus ja perustutkinnot klo 14.00-16.00
    Paikan päällä Livessä osoitteessa Kiannonkatu 2, 02650 Espoo tai Teamsin välityksellä.
   KOULUTUS

   11.10.2022 - 29.11.2022

   Kielellisyys opinnoissa 11.10., 15.11. ja 29.11.

   Koulutuksessa käsitellään kielellisiä pulmia, laajempia kielellisiä kehityksen viiveitä, kulttuurista moninaisuutta sekä laaja-alaisten oppimisvaikeuksien merkitystä kielellisissä toiminnoissa. Koulutuksessä perehdytään myös kielellisyyteen opinnoissa kos-jaksolla, näytöissä ja YTOissa.

   Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan osaamista kielellisten pulmien ja toimintojen alueella.

   Ilmoittaudu täältä mukaan verkkokoulutukseen: Kielellisyys opinnoissa, 11.10., 15.11. ja 29.11. klo 13-16.00 

   TAPAHTUMA

   14.10.2022

   Opo-info, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

   Opo-info on opintoihin ohjaaville tahoille suunnattu tilaisuus, jossa pureudutaan tiivisti ja tehokkaasti erityisopetuksen ydinkysymyksiin.

   Tilaisuuksissa tarjoamme katsauksen

   • Liven koulutus- ja palvelutarjonnasta
   • opiskelijaksi hakeutumisesta 
   • erityisen tuen toteutumisesta Livessä.

   Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin!

   Kenelle?
   Opintojen pariin ohjaaville tahoille, esim. opinto-ohjaajat, peruskoulujen opettajat ja erityisopettajat, nuoriso-ohjaajat ja terveysalan henkilöstö.


   Milloin?

   • pe 14.10.2022 ammatti- ja erikoisammattitutkinnot klo 12.00-13.30 (Teams)
   TAPAHTUMA

   28.10.2022

   Opo-info, valmentava koulutus ja perustutkinnot

   Opo-info on opintoihin ohjaaville tahoille suunnattu tilaisuus, jossa pureudutaan tiivisti ja tehokkaasti erityisopetuksen ydinkysymyksiin.

   Tilaisuuksissa tarjoamme katsauksen

   • Liven koulutus- ja palvelutarjonnasta
   • opiskelijaksi hakeutumisesta 
   • erityisen tuen toteutumisesta Livessä.

   Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin!

   Kenelle?
   Opintojen pariin ohjaaville tahoille, esim. opinto-ohjaajat, peruskoulujen opettajat ja erityisopettajat, nuoriso-ohjaajat ja terveysalan henkilöstö.


   Milloin?

   • pe 28.10.2022 valmentava koulutus ja perustutkinnot klo 12.00-13.30 (Teams)
   KOULUTUS

   1.11.2022 - 2.2.2023

   Maahanmuuttaja­taustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

   Koulutuksen tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista tunnistaa erityisen tuen tarpeita ja oppimiseen liittyviä vaikeuksia maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla ja tukea heitä ja heidän vanhempiaan opinnoissaan ja oppivelvollisuudessa sekä työllistymisessä. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa vahvuusperusteisesti ja vuorovaikutteisesti tukea maahanmuuttajataustaisen oppijaa ja hänen lähipiiriään, pystyy moniammatilliseen yhteistyöhön ja työelämälähtöiseen ohjaukseen huomioiden erityisen tuen sekä tuntee erityisen tuen mahdollisuudet sekä osaamisen että työelämän ympäristössä. Verkkokoulutus on 3op laajuinen. 

   Koulutuksen aikataulu

   Aloituswebinaari ti 1.11.2022 klo 12-15.00

   Teemawebinaari 1. to 10.11. klo 12-15.00

   Ohjauswebinaari ti 22.11.2022 klo 13-15.00

   Teemawebinaari 2. to 15.12.2022 klo 12-15.00

   Ohjauswebinaari to 19.1.2023 klo 13-15.00

   Päätöswebinaari to 2.2.2023 klo 12-15.00

   Ilmoittaudu tästä mukaan! 

   KOULUTUS

   2.11.2022 - 1.12.2022

   Maahanmuuttajan oppimisen tukeminen 2.11., 9.11. ja 1.12.

   Koulutuksen tavoitteena on tarjota tukea ammattitaidon kehittämiseen maahanmuuttajien opetus- ja ohjaustyössä, tietoa kehittyvän kielitaidon, koulunkäyntihistorian sekä aiempien oppimiskokemusten vaikutuksesta oppimiseen sekä mahdollisuuden verkostoitua ja pohtia yhdessä ja erikseen ratkaisuja konkreettisiin tilanteisiin.

   Koulutus toteutetaan verkossa.

   Ilmoittaudu täältä mukaan koulutukseen: Maahanmuuttajien oppimisen tukeminen, 2.11. klo 9-15.30, 9.11. klo 12-16.00 ja 1.12. klo 12-16.00.

   KOULUTUS

   3.11.2022

   Rakentavan, väkivallattoman vuorovaikutuksen merkitys psyykkisessä turvallisuudessa - 3.11. ja 17.11.2022  klo 13-16.00

   Koulutuksessa perehdytään rakentavan vuorovaikutuksen merkitykseen ja ilmiöihin yhteisössä ja annetaan käytännön työkaluja yhteisön psyykkisen turvallisuuden vahvistamiseen ja haastavien tilanteiden ratkaisemiseen vuorovaikutuksen keinoin. Vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen kehittää koko yhteisön turvallisuuskulttuuria ja sitä kautta yhteisön jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

   Ilmoittaudu täältä mukaan koulutukseen: Rakentavan, väkivallattoman vuorovaikutuksen merkitys psyykkisessä turvallisuudessa - 3.11. ja 17.11.2022  klo 13-16.00: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

   KOULUTUS

   4.11.2022

   Syventyminen nettiturvataitoihin ja groomingiin

   Selkeästi seksuaalisuudesta- koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opetushenkilöstön osaamista liittyen erityisen tuen tarpeen omaavien turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen ja tarjota toimintamenetelmiä arkeen puheeksi ottamisesta, moninaisuudesta sekä seksuaalikasvatuksesta.  Tämän koulutuksen teemat ovat: 

   • Turvataidot

   • Netti turvataidot

   • Grooming

    Koulutus tarjoaa tietoa seksuaaliväkivallasta ja sen näyttäytymisestä eri ympäristöissä kuten digitaalisessa ympäristössä, seksuaaliväkivallan riskitekijöistä sekä siitä, kuinka opetushenkilöstö voi omalla toiminnallaan madaltaa kynnystä oppilaan kertomiseen.   

   Kahden opintopisteen laajuinen koulutus on toteutettu yhteistyössä Terapiaperhosen, Pelastakaa Lapset, Metropolian ammattikorkeakoulun sekä Autismisäätiön asiantuntijoiden kanssa.  

   Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukion henkilöstölle. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukset maksuttomia. 

   TAPAHTUMA

   10.11.2022

   Avoimet ovet, Metsälän toimipaikka

   Avoimet ovet -tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki oppilaitoksesta kiinnostuneet. Tervetuloa tutustumaan koulutustarjontaamme ja vaativan erityisen tuen palveluihimme.

   Metsälän toimipaikka, torstaina 10.11.2022, klo 9-14
   Läkkisepänkuja 5 ja 8, 00620 Helsinki

   • Ajoneuvoalan perustutkinto, automekaanikko
   • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki
   • Logistiikan perustutkinto, palvelulogistiikkatyöntekijä
   • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari
   • Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja
   • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
   TAPAHTUMA

   10.11.2022

   Avoimet ovet, Porvoon toimipaikka
   TAPAHTUMA

   15.11.2022

   Avoimet ovet, Leppävaaran toimipaikka

   Avoimet ovet -tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki oppilaitoksesta kiinnostuneet. Tervetuloa tutustumaan koulutustarjontaamme ja vaativan erityisen tuen palveluihimme.

   Leppävaaran toimipaikka, tiistaina 15.11.2022, klo 9-14
   Kiannonkatu 2, 02650 Espoo

   • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki
   • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja
   • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kodinhuoltaja tai toimitilahuoltaja
   • Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani
   • Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
   • Musiikkialan perustutkinto, muusikko tai musiikkiteknologi
   • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
   • Media-alan perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja
   • Tanssialan perustutkinto, tanssija
   • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja tai IT-tukihenkilö tai ohjelmistokehittäjä
   • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
   • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
   TAPAHTUMA

   18.11.2022

   Avoimet ovet, Lassilan toimipaikka
   TAPAHTUMA

   26.11.2022

   Joulumyyjäiset la 26.11.2022

   Ammattiopisto Liven Perinteiset joulumyyjäiset Leppävaarassa (Kiannonkatu 2, Espoo) lauantaina 26.11.2022 klo 10–13

   Myynnissä mm.:

   • ihania joulusesongin tuotteita
   • sisustustuotteita ja käsitöitä
   • piparkakkutaloja, kuivakakkuja ja muita herkkuja joulupöytään
   • joulukorttiaskartelua lapsille
   • glögiä, kahvia, teetä

   Jouluista tunnelmaa! Vapaa pääsy!
   Tervetuloa!    

   TAPAHTUMA

   29.11.2022

   Avoimet ovet, Vantaan toimipaikka

   Vantaan toimipaikka, TELMA-koulutuksen Avoimet ovet 29.11.2022, klo 9.30-11.00 ja 13.00-14.30.

   Lisätietoja: https://www.livesaatio.fi/hakijalle/telma-koulutus/toimipaikat/vantaa

    

   TAPAHTUMA

   1.12.2022

   Avoimet ovet, Pasilan toimipaikka

   Pasilan toimipaikassa järjestetään TELMA-koulutusta. Avoimet ovet pidetään 1.12.2022 klo 10-14.

   Lue lisää: https://www.livesaatio.fi/hakijalle/telma-koulutus/toimipaikat/pasila

    

   TAPAHTUMA

   8.12.2022

   Avoimet ovet, Itäkeskuksen toimipaikka

   Itäkeskuksen toimipaikan avoimet ovet järjestetään torstaina 8.12.2022 klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00. 

   Ilmoittautumiset: 
   vastaava ohjaaja Marika Kuokkanen 
   marika.kuokkanen@inlive.fi
   puh. 040 767 8878

   TAPAHTUMA

   11.1.2023

   Huoltaja-info, perustutkintokoulutus

   Liven huoltajainfo valottaa opiskelun eroja erityisoppilaitoksissa ja yleisissä oppilaitoksissa. Tapahtuma on suunnattu potentiaalisten hakijoiden huoltajille ja muille läheisille.

   Webinaarissa tarjoamme katsauksen

   • Liven koulutus- ja palvelutarjonnasta
   • opiskelijaksi hakeutumisesta 
   • erityisen tuen toteutumisesta Livessä.

   Vastaamme myös mielellämme kysymyksiisi!

   Kenelle?
   Hakijoiden huoltajille ja muille läheisille. 

   Milloin?
   Perustutkintokoulutuksen huoltaja-webinaari 11.1.2023 klo 17

   TAPAHTUMA

   12.1.2023

   Huoltaja-info, valmentava koulutus

   Liven huoltajainfo valottaa opiskelun eroja erityisoppilaitoksissa ja yleisissä oppilaitoksissa. Tapahtuma on suunnattu potentiaalisten hakijoiden huoltajille ja muille läheisille.

   Webinaarissa tarjoamme katsauksen

   • Liven koulutus- ja palvelutarjonnasta
   • opiskelijaksi hakeutumisesta 
   • erityisen tuen toteutumisesta Livessä.

   Vastaamme myös mielellämme kysymyksiisi!

   Kenelle?
   Hakijoiden huoltajille ja muille läheisille. 

   Milloin?
   Valmentavan koulutuksen huoltaja-webinaari 12.1.2023 klo 17

   TAPAHTUMA

   16.1.2023

   Koulutusesittely: Artesaani (sisustusalan osaamisala) ma 16.1.2023, klo 12-13

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   16.1.2023

   Koulutusesittely: Maalari ma 16.1.2023, klo 12-13

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   17.1.2023

   Koulutusesittely: Automekaanikko ti 17.1.2023, klo 9-10

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   17.1.2023

   Koulutusesittely: Merkonomi ti 17.1.2023, klo 13-14

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   17.1.2023

   Koulutusesittely: Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja ti 17.1.2023, klo 10-11

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   18.1.2023

   Koulutusesittely: Tietotekniikka ke 18.1.2023, klo 13-14

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   19.1.2023

   Avoimet ovet, Lohjan toimipaikka

   Lohjan toimipaikassa järjestetään TELMA- ja TUVA-koulutusta. Avoimet ovet pidetään to 19.1.2023 klo 9.30-17.30.

   Lämpimästi tervetuloa!

   Lue lisää: https://www.livesaatio.fi/hakijalle/telma-koulutus/toimipaikat/lohja

    

   TAPAHTUMA

   19.1.2023

   Koulutusesittely: Kiinteistönhoitaja to 19.1.2023, klo 13-14

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   19.1.2023

   Koulutusesittely: Palvelulogistiikkatyöntekijä to 19.1.2023, klo 10-11

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   24.1.2023

   Koulutusesittely: Lähihoitaja ti 24.1.2023, klo 13-14

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   25.1.2023

   Koulutusesittely: Musiikko ja musiikkiteknologi ke 25.1.2023, klo 10-11

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   26.1.2023

   Koulutusesittely: Mediapalveluiden toteuttaja to 26.1.2023, klo 10-11

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   26.1.2023

   Koulutusesittely: Tanssija to 26.1.2023, klo 13-14

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   31.1.2023

   Koulutusesittely: Kokki ti 31.1.2023, klo 13-14

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   1.2.2023

   Koulutusesittely: Artesaani (tuotteen valmistuksen osaamisala) ke 1.2.2023, klo 10-11

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   2.2.2023

   Koulutusesittely: TUVA to 2.2.2023, klo 13-14

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   KOULUTUS

   3.2.2023

   Perusteet turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen

   Selkeästi seksuaalisuudesta- koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opetushenkilöstön osaamista liittyen erityisen tuen tarpeen omaavien turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen ja tarjota toimintamenetelmiä arkeen koulutuksen teemoista: 

   • Puheeksi ottaminen 
   • Moninaisuus 
   • Seksuaalikasvatus

    Koulutus tarjoaa tietoa puheeksi ottamisen erilaisista keinoista ja puheeksi ottamisen vaikeuden taustavaikuttajista, moninaisuudesta käsitteenä ja sen näyttäytymisestä ammattikasvattajan arjessa, sekä seksuaalikasvattajan velvollisuuksista ja turvataitotaidoista.

   Kahden opintopisteen laajuinen koulutuksen toteuttaa yhteistyössä Terapiaperhonen, Live,, Pelastakaa Lapset, Metropolian ammattikorkeakoulu sekä Autismisäätiön.

   Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukion henkilöstölle. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukset maksuttomia. 

    

   TAPAHTUMA

   6.2.2023

   Koulutusesittely: Kasvatus ja ohjaus sekä Hierojat ma 6.2.2023, klo 13-14

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   TAPAHTUMA

   7.2.2023

   Koulutusesittely: TELMA ti 7.2.2023, klo 10-11

   Liven koulutusesittelyt webinaareina 2023
   Ilmoittaudu mukaan!

   Koulutusesittelyissä valmentavan koulutuksen, perustutkintojen ja ammattitutkintojen asiantuntijat kertovat osaamisalan ja opiskelun erityispiirteistä, oppimisympäristöistä ja muista tärkeistä alaan liittyvistä asioista. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!

   Kenelle?
   Tapahtuma on suunnattu alasta kiinnostuneille hakijoille, opintoihin ohjaaville asiantuntijoille ja hakijoiden huoltajille.

   Ilmoittaudu mukaan: https://www.livesaatio.fi/live-koulutusesittelyt-webinaareina-2023

   Saat sähköpostiisi TEAMS-kutsulinkin ennen tilaisuuden alkua.
   Tervetuloa!

   KOULUTUS

   24.3.2023

   Syventyminen nettiturvataitoihin ja groomingiin
   1. Syventyminen nettiturvataitoihin ja groomingiin

   Selkeästi seksuaalisuudesta- koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opetushenkilöstön osaamista liittyen erityisen tuen tarpeen omaavien turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen ja tarjota toimintamenetelmiä arkeen puheeksi ottamisesta, moninaisuudesta sekä seksuaalikasvatuksesta.  Tämän koulutuksen teemat ovat: 

   • Turvataidot

   • Netti turvataidot

   • Grooming

    Koulutus tarjoaa tietoa seksuaaliväkivallasta ja sen näyttäytymisestä eri ympäristöissä kuten digitaalisessa ympäristössä, seksuaaliväkivallan riskitekijöistä sekä siitä, kuinka opetushenkilöstö voi omalla toiminnallaan madaltaa kynnystä oppilaan kertomiseen.   

   Kahden opintopisteen laajuinen koulutus on toteutettu yhteistyössä Terapiaperhosen, Pelastakaa Lapset, Metropolian ammattikorkeakoulun sekä Autismisäätiön asiantuntijoiden kanssa.  

   Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukion henkilöstölle. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukset maksuttomia.