Siirry sivun sisältöön.

Työharjoittelu Livessä

Työharjoittelujaksot Livessä - Opiskelijat ja harjoittelijat

Meillä Livessä työskentelee noin 800 asiantuntijaa erityyppisissä ammatillisen erityisopetuksen, neurologisen kuntoutuksen, ammatillisen koulutuksen ja kuntoutuksen sekä työllistymisen valmennus- ja asiantuntijapalveluissa ja niitä tukevien toimintojen parissa. Meitä kaikkia yhdistää merkityksellinen työ, joka on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Tuotamme palveluita erityistä tukea tarvitseville ihmisille, joille strategiamme mukaisesti viitoitamme polun työelämään ja osallisuuteen yhteiskunnassa.

Livessä käy säännöllisesti opiskelijoita suorittamassa työharjoittelujaksoja. Suorittaessasi työharjoittelujakson meillä, pääset tutustumaan asiantuntevaan ja merkitykselliseen työhön erityisen tuen parissa.

Voit jättää meille avoimen työhakemuksen.

Ammattiopisto Live

Opettajan harjoittelujakso:

Opettajan opintoihin tai ammatillisen erityisopettajan opintoihin erikoistuva hakee yleensä omalta ammattialaltaan/alalta, johon toivoisi pääsevänsä jatkossa opettamaan, myös harjoittelupaikkaa. Opetusharjoittelupaikkaa hakeva opettajaopiskelija soveltaa pedagogisia tietoja ja taitoja käytännön opetus- ja ohjaustyöhön. Harjoittelija valitsee ammattitaitoaan vastaavan perustutkinnon ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oman alansa opetusta ja ohjausta toimien jatkuvassa yhteistyössä ammattialan opetustiimin kanssa. Harjoittelussa tärkeässä roolissa ovat myös yksilölliset opintopolut ja niiden vaikutus opetuksen organisointiin.

Valmentavat koulutukset: TUVA ja TELMA

Eniten työharjoittelijoita meillä käy valmentavissa koulutuksissa, TUVAssa ja TELMAssa. Valmentavassa koulutuksessa työharjoittelujaksoja voivat toteuttaa monipuolisesti eri opiskelijat, jotka opiskelevat sosiaali- ja terveysalaa, opetusalaa sekä kasvatus- ja ohjausalaa. Työssäoppimisjakso valmentavassa koulutuksessa on ollut monelle väylä työelämään ja oppilaitoksessa työskentelee lukuisia työharjoittelun kautta työllistyneitä ammattilaisia. Työharjoittelujakso valmentavassa koulutuksessa on  antoisa ja monipuolinen, sillä harjoittelija pääsee täysillä mukaan työn tekemiseen. Se soveltuu erityisen hyvin aikuisopiskelijalle, tai sellaiselle, jolla on jo hieman kokemusta alalta tai erityisnuorten kanssa toimimisesta, mutta se ei ole välttämätöntä. Toivomme harjoittelijalta valmiuksia kohdata opiskelijat tasavertaisesti ja inhimillisesti.

TUVAssa työharjoittelu on ohjauksellista työtä eri toimintaympäristöissä, sisältäen yksilön ja ryhmän ohjausta. TUVA-koulutuksessa opiskelee eri-ikäisiä (alk. 15-v.) nuoria ja kulttuurisesti erilaisista lähtökohdista olevia henkilöitä. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat voivat hakeutua ammatillisiin opintoihin. Työelämässä oppiminen on tärkeä osa koulutusta. Harjoittelijoita voidaan ottaa joustavasti ympäri vuoden, heinäkuuta lukuun ottamatta. Haastattelemme TUVAssa kaikki työharjoittelujaksolle hakijat!

TELMA-ryhmissä työskentelee opettajan lisäksi opiskelijoiden tuen tarpeen mukaan vaihteleva määrä ohjaajia. Joillakin opiskelijoilla voi olla henkilökohtainen avustaja. Telma-koulutuksessa pääset tutustumaan monipuolisesti erilaisiin arjen tukikeinoihin osana opetusta ja opetuksen ohella. Monessa ryhmässä käytetään kuvia, tukiviittomia ja pikapiirtämistä osana opetusta ja arjen viestintää. Telma-ryhmässä saatat päästä tutustumaan kommunikointiin tabletilla olevan kuvakommunikaatio-ohjelman avulla. Ohjaustyöhön voi sisältyä myös fyysistä avustamista ja apuvälineiden käyttöä sekä niiden käytön ohjaamista. TELMA-koulutuksessa opiskelevat nuoret siirtyvät koulutuksen jälkeen pääosin työ- ja päivätoiminnan asiakkaiksi. Joitain opiskelijoita siirtyy myös tuettuun työhön tai jatko-opintojen pariin.

TUVA-koulutuksen toimipaikat ja yhteystiedot:

Leppävaaran ja Turuntien toimipaikka
Eeva Leikas, p. 040 631 0360 tai eeva.leikas@inlive.fi

Metsälän toimipaikka
Joonas Sainio, p. 040 630 6011 tai joonas.sainio@inlive.fi

Porvoon toimipaikka
Pauliina Raippo p. 040 662 0409 tai pauliina.raippo@inlive.fi

TELMA-koulutuksen toimipaikat ja yhteystiedot:

Lakiston toimipaikka
Teija Mikkonen, p. 040 017 5341 tai
teija.mikkonen@inlive.fi

Lassilan toimipaikka
Teija Mikkonen, p. 040 017 5341 tai
teija.mikkonen@inlive.fi

Leppävaaran toimipaikka
Jaana Lassila, p. 040 670 0268 tai jaana.lassila@inlive.fi

Vantaan toimipaikka
Juha Enberg, p. 040 552 7593 tai juha.enberg@inlive.fi

Itäkeskuksen toimipaikka
Marika Kuokkanen, p. 040 767 8878 tai marika.kuokkanen@inlive.fi

Lohjan toimipaikka
Tiina Pulkkinen, p. 040 681 0144 tai tiina.pulkkinen@inlive.fi

Pasilan toimipaikka
1.1.-1.6.2023 Heidi Lille, p. 040 610 9065 heidi.lille@inlive.fi
(Mervi Toivola, p. 040 034 1860 tai mervi.toivola@inlive.fi)

Porvoon toimipaikka
Pauliina Raippo p. 040 662 0409 tai pauliina.raippo@inlive.fi

Tenholantien toimipaikka
Pinja Haataja-Hyvönen,
pinja.haataja-hyvonen@inlive.fi

Liven työllisyyspalvelut

Live tarjoaa myös työllisyys-, valmennus-, kotoutus- ja kuntoutuspalveluita tukea tarvitseville henkilöille. Työllisyyspalveluiden puolella tarjotaan harjoittelupaikkoja kohdennetummin korkeakouluopiskelijoille.

Korkeakoulutaustan omaavat harjoittelijat, jotka ovat kiinnostuneita projekti- ja kehittämistöistä, sekä opinnäytetyöntekijät voivat olla yhteydessä Liisa Metsolaan. 

Psykologiharjoittelijat, sosiaalialan- ja tai kuntoutuksen harjoittelijat (AMK, YAMK, YO) sekä erityispedagogiikan tai yleisen kasvatustieteen harjoittelijat esim. pedagogisia opintojaan suorittavat tai opinto-ohjauksen opintoja suorittavat voivat olla yhteydessä Miika Keijoseen.

Yhteystiedot:

Mervi Huttula, mervi.huttula@inlive.fi  tai p. 040 662 3051
Amanda Tammivirta, amanda.tammivirta@inlive.fi tai p. 040 630 9947