Työharjoittelu Livessä

    

   Työharjoittelujaksot Livessä - Opiskelijat ja harjoittelijat

   Livessä käy säännöllisesti opiskelijoita suorittamassa työharjoittelujaksoja. Suorittaessasi työharjoittelujakson meillä, pääset tutustumaan asiantuntevaan ja merkitykselliseen työhön erityisen tuen parissa.

   Voit jättää meille avoimen työhakemuksen

   Ammattiopisto Live

   Valmentavat koulutukset: TUVA ja TELMA

   Eniten työharjoittelijoita meillä käy valmentavissa koulutuksissa, TUVAssa ja TELMAssa. Valmentavassa koulutuksessa työharjoittelujaksoja voivat toteuttaa monipuolisesti eri opiskelijat, jotka opiskelevat sosiaali- ja terveysalaa, opetusalaa sekä kasvatus- ja ohjausalaa. Työssäoppimisjakso valmentavassa koulutuksessa on ollut monelle väylä työelämään ja oppilaitoksessa työskentelee lukuisia työharjoittelun kautta työllistyneitä ammattilaisia. Työharjoittelujakso valmentavassa koulutuksessa on  antoisa ja monipuolinen, sillä harjoittelija pääsee täysillä mukaan työn tekemiseen. Se soveltuu erityisen hyvin aikuisopiskelijalle, tai sellaiselle, jolla on jo hieman kokemusta alalta tai erityisnuorten kanssa toimimisesta, mutta se ei ole välttämätöntä. Toivomme harjoittelijalta valmiuksia kohdata opiskelijat tasavertaisesti ja inhimillisesti.

   TUVAssa työharjoittelu on ohjauksellista työtä eri toimintaympäristöissä, sisältäen yksilön ja ryhmän ohjausta. TUVA-koulutuksessa opiskelee eri-ikäisiä (alk. 15-v.) nuoria ja kulttuurisesti erilaisista lähtökohdista olevia henkilöitä. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat voivat hakeutua ammatillisiin opintoihin. Työelämässä oppiminen on tärkeä osa koulutusta. Harjoittelijoita voidaan ottaa joustavasti ympäri vuoden, heinäkuuta lukuun ottamatta. Haastattelemme TUVAssa kaikki työharjoittelujaksolle hakijat!

   TELMA-ryhmissä työskentelee opettajan lisäksi opiskelijoiden tuen tarpeen mukaan vaihteleva määrä ohjaajia. Joillakin opiskelijoilla voi olla henkilökohtainen avustaja. Telma-koulutuksessa pääset tutustumaan monipuolisesti erilaisiin arjen tukikeinoihin osana opetusta ja opetuksen ohella. Monessa ryhmässä käytetään kuvia, tukiviittomia ja pikapiirtämistä osana opetusta ja arjen viestintää. Telma-ryhmässä saatat päästä tutustumaan kommunikointiin tabletilla olevan kuvakommunikaatio-ohjelman avulla. Ohjaustyöhön voi sisältyä myös fyysistä avustamista ja apuvälineiden käyttöä sekä niiden käytön ohjaamista. TELMA-koulutuksessa opiskelevat nuoret siirtyvät koulutuksen jälkeen pääosin työ- ja päivätoiminnan asiakkaiksi. Joitain opiskelijoita siirtyy myös tuettuun työhön tai jatko-opintojen pariin.

   TUVA-koulutuksen toimipaikat ja yhteystiedot:

   Leppävaaran toimipaikka
   Eeva Leikas, p. 040 631 0360 tai eeva.leikas@inlive.fi

   Turuntien toimipaikka
   Mari Kahila, p. 040 643 1122 tai mari.kahila@inlive.fi

   Metsälän toimipaikka
   Joonas Sainio, p. 040 630 6011 tai joonas.sainio@inlive.fi

   Porvoon toimipaikka
   Pauliina Raippo p. 040 662 0409 tai pauliina.raippo@inlive.fi

   TELMA-koulutuksen toimipaikat ja yhteystiedot:

   Lakiston toimipaikka
   Teija Mikkonen, p. 040 017 5341 tai
   teija.mikkonen@inlive.fi

   Lassilan toimipaikka
   Teija Mikkonen, p. 040 017 5341 tai
   teija.mikkonen@inlive.fi

   Leppävaaran toimipaikka
   Jaana Lassila, p. 040 670 0268 tai jaana.lassila@inlive.fi

   Vantaan toimipaikka
   Juha Enberg, p. 040 552 7593 tai juha.enberg@inlive.fi

   Itäkeskuksen toimipaikka
   Marika Kuokkanen, p. 040 767 8878 tai marika.kuokkanen@inlive.fi

   Lohjan toimipaikka
   Tiina Pulkkinen, p. 040 681 0144 tai tiina.pulkkinen@inlive.fi

   Pasilan toimipaikka
   1.1.-1.6.2023 Heidi Lille, p. 040 610 9065 heidi.lille@inlive.fi
   (Mervi Toivola, p. 040 034 1860 tai mervi.toivola@inlive.fi)

   Porvoon toimipaikka
   Pauliina Raippo p. 040 662 0409 tai pauliina.raippo@inlive.fi

   Tenholantien toimipaikka
   Pinja Haataja-Hyvönen,
   pinja.haataja-hyvonen@inlive.fi

    

   Opettajan harjoittelujakso:

   Opettajan opintoihin tai ammatillisen erityisopettajan opintoihin erikoistuva hakee yleensä omalta ammattialaltaan/alalta, johon toivoisi pääsevänsä jatkossa opettamaan, myös harjoittelupaikkaa. Opetusharjoittelupaikkaa hakeva opettajaopiskelija soveltaa pedagogisia tietoja ja taitoja käytännön opetus- ja ohjaustyöhön. Harjoittelija valitsee ammattitaitoaan vastaavan perustutkinnon ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oman alansa opetusta ja ohjausta toimien jatkuvassa yhteistyössä ammattialan opetustiimin kanssa. Harjoittelussa tärkeässä roolissa ovat myös yksilölliset opintopolut ja niiden vaikutus opetuksen organisointiin.

    

   Liven työllisyyspalvelut

   Live tarjoaa myös työllisyys-, valmennus-, kotoutus- ja kuntoutuspalveluita tukea tarvitseville henkilöille. Työllisyyspalveluiden puolella tarjotaan harjoittelupaikkoja kohdennetummin korkeakouluopiskelijoille.

   Korkeakoulutaustan omaavat harjoittelijat, jotka ovat kiinnostuneita projekti- ja kehittämistöistä, sekä opinnäytetyöntekijät voivat olla yhteydessä Liisa Metsolaan. 

   Psykologiharjoittelijat, sosiaalialan- ja tai kuntoutuksen harjoittelijat (AMK, YAMK, YO) sekä erityispedagogiikan tai yleisen kasvatustieteen harjoittelijat esim. pedagogisia opintojaan suorittavat tai opinto-ohjauksen opintoja suorittavat voivat olla yhteydessä Miika Keijoseen.

   Yhteystiedot:

   Liisa Metsola, liisa.metsola@inlive.fi tai p. 050 517 3563
   Miika Keijonen, miika.keijonen@inlive.fi tai p. 050 409 1506