1 min read

   Blogi: Ammatillisesta tulevaisuudesta ei tarvitse olla huolissaan

   Featured Image

   Luokkakaverilla on ollut jo pitkään urasuunnitelma selvänä. Isoveli haki lukioon ja hioi omaa suunnitelmaansa vielä muutaman vuoden. Entäs kun mikään ala ei vielä tunnu omalta, vaikka yhteishaku jo häämöttää nurkan takana? Mitä jos oppiminen ja koulussa olo ylipäätään on tuntunut raskaalta koko peruskoulun ajan, eikä jatkosuunnitelman miettiminen oikein innosta?

   Monessa perheessä yhdeksännen luokan syksy on aikaa, jolloin huoli nuoren tulevaisuudesta pyörii huoltajien mielessä entistä tiiviimmin. Yhteishaku lähestyy ja hakuvelvoite koskee kaikkia alle 18-vuotiaita nuoria. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä nuori voi jättää opiskelun peruskoulun jälkeen vain, mikäli huoltajat hakevat hänelle terveydellisistä syistä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä. Jos nuorella on oppimisvaikeuksia tai toimintakyky alentunut sairauden tai vamman vuoksi, voi tulevaisuuden suunnittelu ja ammatinvalinta tuntua entistä haastavammalta.

   TUVA:sta tukea

   Tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus on uusi nivelvaiheen koulutus, jossa ensimmäiset opiskelijat aloittivat polkunsa toisen asteen opintoihin kuluvan lukuvuoden syksyllä. Koulutus on suunnattu erityisesti nuorille, jotka tarvitsevat lisäaikaa itselleen mielekkään ja soveltuvan alan valintaan tai hyötyvät opiskelutaitojen kehittämisestä suoriutuakseen tutkintokoulutuksesta. Tutkintokoulutukseen voi hakea heti omien tavoitteiden saavuttamisen myötä (kun kiinnostavalla alalla paikkoja vapautuu), TUVA:ssa ei siis välttämättä tarvitse opiskella koko vuotta ja odottaa seuraavaan yhteishakuun, jos tavoitteet saavutetaan nopeammin.

   Yhdessä eteenpäin

   Livessä sekä tutkintokoulutuksessa että valmentavissa koulutuksissa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opiskelijan tavoitteiden ja vahvuuksien lisäksi ne tukimuodot, joiden avulla opiskelujen sujuvuutta pyritään edistämään. Opiskelupolut ovat hyvinkin yksilöllisiä ja valittujen tukimuotojen toimivuutta arvioidaan säännöllisesti yhdessä opiskelijan, huoltajien sekä pedagogisen tiimin kanssa. Opiskelu tapahtuu pääasiassa käytännön töitä tekemällä ja opiskeluryhmät ovat pieniä.

   Siirtyminen toiselle asteelle on monin tavoin iso muutos nuorelle. Livessä nuoren tukemiseen tässä muutosvaiheessa on valmistauduttu sekä henkilöresurssein että monipuolisin pedagogisin tukitoimin ja oppimisympäristön muokkauksin. Yhteistyö huoltajien kanssa on tiivistä. Jokaisen nuoren kanssa pyritään yhdessä löytämään juuri hänelle parhaiten sopiva ammatillinen polku ja hänen itsenäistymistään ja kasvuaan tuetaan monialaisella yhteistyöllä. Liven slogan Täältä töihin toteutuu yhtälailla tutkinnon jälkeisenä ansiotyöhön suuntaamisena kuin opintojen aikaisena opiskeluna työpaikoilla, osallisuuden kokemuksen vahvistamisena ja oman paikkansa löytämisenä.

   Kirjoittajina Ammattiopisto Liven opinto-ohjaaja Tuuli-Maria Lehtinen ja
   koulutuspäällikkö Sanna Otranen

   Blogi: Lapsille ja nuorille tulee puhua seksuaalisuudesta selkeästi

   Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen ja seksuaalikasvatus voi yhä tänä päivänä olla haastavaa. Erityistä tukea...

   Helsingin Messukeskuksen ja Ammattiopisto Liven yhteistyö harjaannuttaa opiskelijoita työelämään

   Helsingin Messukeskus tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön Ammattiopisto Liven opiskelijoille. Kuluvana keväänä...

   Blogi: Syrjivätkö työnantajat lähellä eläkeikää olevia työnhakijoita työnhakuprosesseissa?

   Työelämän kuuma aihe on ollut viime vuosikymmenenä ikään liittyvät kysymykset, ja se, syrjiikö työnantajat lähellä...