Siirry sivun sisältöön.

2 minuutin luku

Työllisyys- ja elinvoimapalvelut vaativat innovaatioita ja yhteistyötä – Live on vaikuttava ja strateginen kumppani

Miltä näyttää suomalainen työelämä vuonna 2030? Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen myötä työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopalvelut ovat tulevaisuudessa saman järjestäjän vastuulla. Tämä mahdollistaa entistä paremmat lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja. TE-palveluiden rahoitusmallin muutosten taustalla häilyy julkisen talouden kestävyysvaje. Tuleva rahoitusmalli kirittää alueita kehittämään palveluista yhä asiakaslähtöisempiä ja vaikuttavampia.  
 
Meille liveläisille vaikuttavuusperusteisuus ja verkostoissa toimiminen on tuttua, sillä olemme tuottaneet jo pitkään vaikuttavuusperusteisia työllisyyspalveluita ympäri Suomen. Vaikuttavuusperusteisuus tarkoittaa sitä, että saamme korvauksen palveluistamme vasta, kun työmme vaikutus näkyy eli asiakkaamme työllistyvät. Näemme, että vaikuttavuusperusteisuuden avulla järjestäjän, tuottajan, ammattilaisen ja asiakkaan tavoitteet saadaan saman suuntaisiksi. Tämä mahdollistaa innovoinnin todellisten asiakkaiden työllistymistä parantavien ratkaisujen kehittämiseksi toimenpiteestä toiseen pomputtelun ja osaoptimoinnin sijaan. 

Automatisaatio ja tekoäly ovat korvanneet monia suorittavia töitä, ja yritykset tarvitsevat uutta osaamista uuden ajan tarpeisiin. Samaan aikaan Suomessa kärsitään kohtaanto-ongelmasta: monella työttömällä ei ole osaamista tai koulutusta lisäkäsiä kaipaaville aloille. Muffinssin muotoinen väestörakenteemme vaatii yhä enemmän panostuksia työvoiman kouluttautumiseen ja liikkuvuuteen. Toisaalta myös työnantajat tarvitsevat apua osaajatarpeidensa sanoittamiseen. Aina ei nimittäin ole itsestään selvää, millaista työntekijää etsitään ja tarvitaan. Nykypäivänä yritysten pitää kyetä houkuttelemaan, kotouttamaan ja sitouttamaan työntekijöitä myös ulkomailta. Tämän lisäksi myös työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Työntekijät eivät enää etsi työpaikkoja oman työllisyysalueensa sisältä, vaan etätöiden ja monipaikkaisuuden avulla uramahdollisuuksia etsitään etäämmältä aina ulkomaita myöden. 

Työllisyydenhoitoa muovaa myös suomalaisten arvomaailman muuttuminen. Siinä missä ennen toivottiin eläkevirkaa ja työpaikkaan sitouduttiin vahvasti, erityisesti nykynuoret näkevät työuransa toisin. Yksilöllisen aikamme ihmiset hahmottavat työn monesti oman brändinsä kautta: on omat projektit ja ura, joilta toivotaan merkityksellisyyttä ja itsensä toteuttamista. Tämä näkyy niin työhönvalmennuksessa kuin yritysmaailmassakin. Yritysten täytyy uudistua ja pysyä kartalla työntekijöiden tarpeista ja toiveista, jotta he voivat pitää kiinni parhaista tekijöistä – oli työ sitten kokoaikaista, projektiluontoista tai jotakin siltä väliltä.

"Jotta tavoitteet työllisyysasteen kasvattamiseksi saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken."

Uskomme, että tämä näkyy tulevaisuuden työllisyyspalveluiden arjessa esimerkiksi niin, että pelkän asiakkaaseen keskittyvän yksilövalmennuksen sijaan muun muassa elinkeinoelämän alueelliset haasteet ja ymmärrys yritysten rekrytointitarpeista pitää kytkeä tiiviimmin osaksi valmennustyötä ja työllisyydenhoidon ekosysteemiä. Meillä Livessä on laajojen elinkeinoelämän yritysverkostojen lisäksi ymmärrystä, millaisessa pelikentässä työllistymistä edistetään – ja haluamme olla mukana parhaan mahdollisen lopputuloksen luomisessa.   

Yksilöllisten palvelujen ajassa on tärkeää, että työllistämisen kumppanilla on osaamista erilaisista asiakasryhmistä. Me Livessä tuemme jo nyt valmennuksilla, koulutuksilla ja kartoituksilla maahanmuuttajia työllistymään, oppimaan suomea ja kotoutumaan osaksi yhteiskuntaamme. Maahanmuuttajien lisäksi meillä on runsaasti kokemusta myös korkeasti koulutettujen sekä varttuneiden ja kokeneiden työntekijöiden työllistämisestä. Me uskomme ihmisten potentiaaliin. Valmennusotteemme on voimavarakeskeinen ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiva: kannustamme jokaista asiakasta ottamaan askeleita kohti itselle mielekästä työtä ja arkea.  

Livellä on isona moniammatillisena toimijana laajat työllisyydenhoidon, koulutuksen ja kuntoutuksen verkostot, joista on hyötyä työllisyyden ekosysteemien rakentamisessa. Valtakunnallisen palvelurakenteemme ansiosta tarjoamme myös esimerkiksi ammatillista kuntoutusta ja ammatillista koulutusta, jotta jokainen löytäisi polkunsa työelämään. Työttömyyden syiden ratkomisessa apua voi olla esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn arvioinnista tai neuropsykiatristen haasteiden ymmärryksestä. Valmentajiemme lisäksi muun muassa lääkärimme, psykologimme ja toimintaterapeuttimme auttavat tässä työssä mielellään.  

Omien kokemustemme mukaan uusien työllisyyspalvelumallien muotoilu on erityisen hedelmällistä kumppanuusverkostoissa. Innovaatiokumppanuus tarkoittaa uudenlaista mallia, jossa tilaaja ja palveluntuottajat kehittävät yhdessä jatkuvasti tarjoamiaan palveluita, huomioivat asiakkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet ja tekevät yhteistyötä rinta rinnan.

"Kun kaikki laittavat osaamisensa peliin, työllisyydenhoidon opit saadaan koottua yhteen, päällekkäisyydet karsitaan ja tiedonsiirto helpottuu. Mahdolliset karikot ohitetaan ripeästi ja asiakas saa parhaan avun – ja työllistyy."

Onnistunut esimerkki kumppanuudesta on Helsingin kaupungin ja toisen palveluntuottajan Hoivatien kanssa toteuttamamme pitkäkestoiseen työllistymiseen tähtäävä valmennuspalvelu helsinkiläisille. Yhdessä olemme luoneet palvelun, jonka asiakkaista lähes 50 % työllistyy! 

Olemme Livessä valmiita reagoimaan nopeasti työllisyysalueiden muuttuviin palvelutarpeisiin, ja tarjoamme osaamistamme erilaisiin pilotteihin ja kokeiluihin. Tuemme työllisyysalueiden ekosysteemejä mielellämme myös konsultoinnin ja kouluttamisen keinoin: voimme esimerkiksi valmentaa työnantajia monimuotoisuudesta, fasilitoida työpajoja vaikuttavuusperusteisista palvelumalleista tai konsultoida palvelurakenteen muutoksista. Jos kaipaatte vaikuttavan, strategisen ja innovatiivisen työllistämisen kumppanin, kääritäänkö yhdessä hihat?  

Amanda Tammivirta (opintovapaalla 1.4.–7.6.), palvelujohtaja, p. 040 662 7714, amanda.tammivirta@inlive.fi 

Jenni Heinineva, palvelupäällikkö, p. 040 662 0010, jenni.heinineva@inlive.fi  

Yrityksen kasvu pysähtyy, jos ei löydetä osaavaa, motivoitunutta ja monimuotoista työvoimaa

2 min luettu

Yrityksen kasvu pysähtyy, jos ei löydetä osaavaa, motivoitunutta ja monimuotoista työvoimaa

Talouden taantumanäkymistä huolimatta monien yritysten ja muiden organisaatioiden huolenaiheena on pula työntekijöistä. Työ- ja elinkeinoministeriön...

Lue lisää
Keskity työnhaussa siihen, mihin voit vaikuttaa

2 min luettu

Keskity työnhaussa siihen, mihin voit vaikuttaa

Elli uupuu työpaikan tulostavoitteiden alle, irtisanoutuu ja päättää pitää välivuoden työelämästä. Välivuosi venyy toiseksi, kun uutta paikkaa ei...

Lue lisää