Siirry sivun sisältöön.

3 minuutin luku

Digitaaliset dialogikortit edistämässä Momentum-hankkeen työhönvalmennusta

Momentum-hankkeessa edistämme 30-vuotta täyttäneiden työikäisten työllistymistä työhönvalmennuksen keinoin. Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella on runsaasti hankkeen kohderyhmään kuuluvia täsmätyökykyisiä ja maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita, joiden työllistymistä pyrimme tukemaan sekä perinteisiä että innovatiivisia ratkaisuja hyödyntämällä.

Hankkeemme rahoittaja (Euroopan sosiaalirahasto) on antanut hankkeellemme mahdollisuuden hyödyntää työllistämisessä pelivaraa mm. luovien menetelmien hyödyntämisessä. Koska teknologia ja tekoäly ovat tänä päivänä arkipäivää, olisi kapeakatseista, jos emme Momentum-hankkeessa tarkastelisi digitaalisuuden mahdollisuuksia työllistämisen edistämisessä. Myös hankkeen päätoteuttaja, Live-säätiö näkee digitaalisuuden keskeisenä osana työllistämisen tulevaisuutta ja strategiaansa, ja onkin kannustanut hankettamme tekemään rohkeita avauksia työllistämistyömme digitaalisen kehittämisen saralla.

Meille suomalaisille on toisinaan haasteellista sanoittaa paitsi tunteitamme, myös vahvuuksiamme, heikkouksiamme, ja osaamistamme. Vuorovaikutustilanteissa saattaa helposti tulla eteen tilanteita, jossa paineen alla emme löydä sopivia sanoja ja oleellinen asia jää sanomatta. Työttömällä työnhakijalla paine työllistyä voi olla valtava. Jo itsessään työhakemuksen täyttäminen ja omien vahvuuksien esille tuominen voi osoittautua ylipääsemättömäksi esteeksi. Tilanne saattaa helposti eskaloitua suoranaiseksi paniikiksi työhaastattelutilanteessa, jossa työnantajan kliinisessä ympäristössä järjestetyssä verbaalissa tenttaustilanteessa tivataan, mikä on räikein heikkoutesi tai, miten oma osaamisesi tulee konkreettisesti auttamaan työllistävää yritystä lyhyellä aikajänteellä.

Tästä syystä olemme päättäneet pilotoida Topaasian dialogikorttisovellusta, jossa virtuaalisessa ympäristössä työhönvalmentajan opastuksessa kuvaillaan omaa osaamista ja vahvuuksia työllistymisteemaan sopivien dialogikorttien avulla. Digitaaliset kortit ohjaavat pelinomaisessa ympäristössä kahdenkeskistä tai ryhmämuotoista keskustelua ja auttavat työntekijää tarkastelemaan, millaisia hänen omat osaamisen vahvuusalueensa ovat, millä osa-alueilla olisi kehittymisen tarvetta ja millaiseksi esimerkiksi työnhakija kokee voimavaratilanteensa tällä hetkellä.

Topaasia-dialogikorttisovelluksessa työnhakija valitsee kysymys kerrallaan itselleen sopivimman kortin ja kuvailee työhönvalmentajalle, miksi valitsi kyseisen kortin, ja mikä kortissa puhutteli valmennettavaa . Keskustelu vaatii toki keskittymistä ja ajoittain pinnistelyäkin, mutta digitaalisessa ympäristössä toimiminen lievittää suoran tenttaustilanteen luomaa painetta. Fokus on korteissa, ei pelaajassa. Dialogikorttisovellus simuloi kuitenkin työhaastattelussa esille nousevia keskeisiä teemoja ja valmentaa haastattelua varten. Työnhakija saa siis keskustelujen avulla kirkastettua omaa minäkuvaansa työnhakijana ja suorittaa samanaikaisesti itsereflektiota omista voimavaroistaan ja osaamisestaan turvallisessa ilmapiirissä. Pelinomainen käyttöliittymä lievittää painetta siitä, että työhönvalmennettavaa kuulustellaan ja ensikokemuksiemme mukaan innostaa valmennettavaa jatkamaan pelisessiota ja löytämään itsestään pinnan alla kyteviä, arvokkaita ominaisuuksia.

Topaasia1-1

 

Digitaaliset dialogikortit vaativat käyttäjältä kännykän, johon dialogikortit pelissä jaetaan. Koska älypuhelimet ovat jo tänä päivänä meistä useimmille arkipäivää, teknistä osaamistarvetta ei varsinaisesti ole. Sen sijaan onnistuneen pelisession suorittamisessa päävastuu lankeaa työhönvalmentajalle, jonka on omalta näyttöpäätteeltään paitsi osattava hallita dialogisovellusta, myös johdatella keskustelua ja pidättäytyä ohjaamasta työhönvalmennettavaa valmiiksi pureskeltuihin vastauksiin. Fasilitaattorin rooli onkin siis äärimmäisen keskeinen onnistuneen dialogin luomiseen ja vaatii aluksi harjoittelua työhönvalmentajalta.

Toinen keskeinen onnistumisen edellytys on sopivan korttipakan luominen. Olemme Momentum-hankkeen työhönvalmentajiemme Juho Aholaakon ja Emmi Karhutaipaleen kanssa luoneet ”Vahvuus”-korttipakan, jossa lähdemme myönteisen, omien vahvuuksien tunnistamisen kautta luomaan edellytyksiä työllistyvän henkilön osaamisen sanoittamiseen. Koemme, että onnistunut työhönvalmennus syntyy myönteisen lähestymiskulman kautta, emmekä siksi fokusoi valmennettavan heikkouksiin, vaan mietimme valmennettavan kanssa, miten voimme vahvistaa jo koettuja osaamisalueita ja miettiä tämän yhteydessä, millaisia toimenpiteitä voisimme luoda muiden tarvittavien työllistymisen edellyttämien elementtien luomiseksi ja kehittämiseksi.

 

Topaasia2

 

Toisaalta osana dialogipeliä – varsinaisen osaamisdialogivaiheen jälkeen – Topaasia-sovellus siirtyy ”toimenpide”-osioon, jossa yhdessä valmennettavan mietitään pelissä valittujen korttien teemojen pohjalta toimenpiteitä, joilla tärkeimpiä osaamisalueita lähdetään yhdessä kehittämään. Toimenpideosio on kriittisen tärkeä osio pelin ”onnistumisen” kannalta, sillä siinä määritellään, mitä toimenpiteitä keskustelujen pohjalta lähdetään konkreettisesti tekemään, jotta syntynyt dialogi ei jäisi vain leijumaan ilmoille, haihtuakseen muistijäljen mukana tavoittamattomiin. Toki jo avartava, rakentava ja hedelmällinen keskustelukin tuottaa lisäarvoa, mutta toimenpideosiossa asetetut tarkat aikamääreet toimenpiteiden suorittamiselle varmistavat, että hyvät ratkaisu- ja kehitysideat viedään käytäntöön ja niitä jalostetaan.

Koska keskeinen osa Momentum-hankkeemme kohderyhmää ovat maahanmuuttajataustaiset työhakijat, ovat työhönvalmentajamme lähteneet jo luomaan uutta selkokielipakkaa helpottamaan entisestään valmennettavan oman osaamisensa sanoittamista. Tämä varmistaa, että henkilöllä, jolla on puutteellinen tai heikko Suomen kielen taito, ymmärtää, mitä kukin kortti tarkoittaa ja pääsee jouhevasti etenemään dialogipelissä kohti vahvuuksiensa sanoittamista.

Dialogikorteissa huomionarvoista on myös, että ne kartoittavat työhönvalmennettavan osaamista ja voimavaroja laajalti – ei vain työtehtävien suorittamisen osalta. Esimerkiksi ”Vahvuus”-pakkamme koostuu kulttuuristen, psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten vahvuuksien ulottuvuuksista. Kulttuurisia vahvuuksia ovat esimerkiksi arvot, maailmankatsomus, tavat ja tottumukset. Psyykkisiä vahvuuksia puolestaan ovat mm. tunneäly, looginen päättely ja oppiminen. Fyysisiin vahvuuksiin löytyy mm. palautumisen, levon ja rentoutumisen kortit, kun taas sosiaalisiin vahvuuksiin on kytketty mm. kohtaamisen, empatian ja vuorovaikutuksen kaltaisia kortteja. Yhteensä pakassa on n. 40 korttia, joista lopulta valitaan kolme itselle tärkeintä korttia.

Dialogikorteista on saatavilla myös perinteinen versio, eli korttipakka, jota voi pelata työhönvalmentajan kanssa ilman matkapuhelinta ja näyttöpäätettä. Perinteistä korttipakkaa voi hyödyntää kuten digitaalisia kortteja noudattamalla samaa peliprotokollaa ja kirjaamalla toimenpiteet ylös pelin aikana. Myös tätä versiota haluamme kokeilla Momentum-hankkeen työhönvalmennuksessa.

topaasia4

Olemme innostuneet dialogikorteista ja niihin liittyvä pilotointitaipaleemme on vasta alkutekijöissään. Uskomme kuitenkin, että ”luovalla” digitaalisella menetelmällämme on käyttöä lähitulevaisuudessa työllistämisen saralla ja voimme aidosti voimaannuttaa sekä täsmätyökykyisiä että maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita korttien avulla rakennettujen osaamiskeskustelujen avulla. Aika näyttää, miten kyseisten työnhakijoiden työhaastattelutilanteet tulevat sujumaan, mutta joka tapauksessa on todennäköistä, että peliä pelanneet saavat käsitystä omista vahvuusalueistaan, raapaisemattomasta potentiaalistaan sekä siitä, miten voivat joko yksin tai työhönvalmentajan avustuksella kehittää omia kykyjään sopivan työpaikan ja työtehtävän löytämiseksi.

 

Jori Reijula

Kehitysjohtaja

 

Kohti yhdenvertaista digitoimijuutta!

1 min luettu

Kohti yhdenvertaista digitoimijuutta!

Hyvää valtakunnallista digitaitoviikkoa! Tänä vuonna viikon teemana on monimuotoinen ja ikääntyvä Suomi.

Lue lisää
KUNTOS-hanke päättynyt – Lopputuloksena saavutettava ja automatisoitu, digitaalinen koulutussarja ja upea hankeverkosto

2 min luettu

KUNTOS-hanke päättynyt – Lopputuloksena saavutettava ja automatisoitu, digitaalinen koulutussarja ja upea hankeverkosto

Pohjois-Savon kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkostohankkeen käynnistymisestä vierähtää tällä viikolla kolme vuotta. Aika on pitänyt...

Lue lisää
Käytännön digityökaluja ammattilaisille asiakastyöhön

5 min luettu

Käytännön digityökaluja ammattilaisille asiakastyöhön

Digitaidot ovat arjen taitoja, joita kannattaa käyttää ja treenata läpi elämän! Käytön myötä taidoista hioutuu varsinaisia arjen timantteja, jotka...

Lue lisää