Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Kolme vahvaa L:ää – Liikunta – Luovuus - Lukeminen Ammattiopisto Liven toiminnassa

Ammattiopisto Live pyrkii vastaamaan toiminnallaan laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Media on raportoinut laajasti trendistä, jonka mukaan lasten ja nuorten liikkuminen vähentyy huolestuttavasti. Ammattiopiston Liikkuva Live pyrkii innostamaan opiskelijoita itselle sopivan liikuntaharrastuksen löytämiseen ja sitä kautta pysyvien liikuntatottumusten ylläpitämiseen. Tarkoituksena on liikunnan avulla edistää kohderyhmien yleistä hyvinvointia sekä yhteiskunnallista osallisuutta sekä erityisryhmien mahdollisuuksia, ja rohkeutta sekä halua osallistua erilaisiin liikuntamuotoihin.

Liikkuva Live on erikoistunut myös soveltavaan liikuntaan, joka mahdollistaa liikkumisen jokaiselle huolimatta niistä haasteista, joita esimerkiksi vamma tai sairaus voi aiheuttaa. Systemaattinen liikunnan pedagoginen kehittäminen osana toimintaa on alkanut jo vuonna 2004, jolloin Livessä (ent. Kes-kuspuiston ammattiopisto) oli käynnissä yksi Suomen neljästä Euroopan komission hyväksymästä Liikuntakasvatuksen vuoden hankkeista. Linkki liikuntaan-hanke loi vankat perusteet virikkeellisen liikunnan harjoittamiseen läpi opintojen. Tällä hetkellä Livessä on alkamassa EU:n rahoittama Sport-hanke Run Challenge, joka liikuttaa paitsi opiskelijoita toivottavasti myös opiskelijoiden lähipiiriä, Liven henkilökuntaa ja sidosryhmiä teemalla ”Run for Fun”.

Etusivukuva_LiikkuvaLive
Ammattiopisto Livessä luontoliikunta ja seikkailukasvatus ovat iso ja innostava osa Liikkuva Liven toimintaa.

Maailman talousfoorumin mukaan luovuus ja ongelmanratkaisu ovat kaksi kymmenestä keskeisestä taidosta, joita työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa. Luova ajattelu ja mielikuvitus vahvistavat resilienssiä ja antavat voimaa uusien ratkaisujen ja näkökulmien syntymiseen sekä arjessa että työelämässä. Livessä on tunnistettu luovuuden merkitys hyvinvoinnille ja eri avaintaitojen kehittymiselle. Luova Live toimii Liven luovuuden katalysaattorina. Livessä edistetään monipuolisesti luovien- ja taidelähtöisten menetelmien käyttöä opetuksen, osallistamisen ja yhtei-söllisen toiminnan välineenä.

Live tarjoaa opiskelijoille erilaisia, yhdenvertaisia mahdollisuuksia kokea taidetta, ilmaista itseään luovasti ja päästä vaikuttamaan oppilaitokseen yhteisönä. Luovan Liven tavoitteena on tukea opiskelijoiden osallisuutta kulttuuriin ja taiteeseen. Luovan Liven toiminta käsittää monenlaisia osa-alueita, kuten taidetyöpajoja, opiskelijoiden luomia taidenäyttelyitä Galleria Lilla Livessä, sosiaalista sirkusta, kohtaamistaiteita ja yhteisöllisiä tapahtumia, jotka rakentuvat opiskelijoiden ja henkilökunnan ideoista. Luova Live sopeutuu ja muotoutuu yhteisönsä tarpeiden mukaisesti

LillaLive17
Galleria Lilla-Liven taidenäyttely

FT Lotta-Sofia La Rosan tekemän väitöskirjatutkimuksen mukaan nuorista suurin osa kokee lukemisen tylsäksi, ja he lukevat harvoin tai ei koskaan. Lukeva Live on herännyt nuorten lukuinnon vähenemiseen ja kannustaa opiskelijoita lukemisharrastuksen pariin erilaisin tempauksin. Lokakuun tapahtumana on mielikirjapäivä 10.10. Lukeva Live herättelee lukuinnostusta myös kaikkien liveläisten keskuu-dessa. Äidinkielen opettaja Pipsa Lainasta lainatakseni ” Luetaan yhdessä, sillä se kannattaa. Aina.”.

Kirjoittajana on Liven kehitysjohtaja Liisa Metsola

Tästä voi vaan jokainen voittaa – Ammattiopisto Liven ja McDonald’s Tuupakan yhteistyö lisää työyhteisön monimuotoisuutta

2 min luettu

Tästä voi vaan jokainen voittaa – Ammattiopisto Liven ja McDonald’s Tuupakan yhteistyö lisää työyhteisön monimuotoisuutta

Ammattiopisto Liven Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen kaksi TELMA-opiskelijaa Vantaan toimipaikasta aloittivat työharjoittelun...

Lue lisää
“Tuntui että kaikki kaatuu päälle” – Masennuksesta kohti NUOTTI-valmennusta, josta reitti kuntouttavan työtoiminnan kautta Ammattiopisto Liveen liiketoiminnan opiskelijaksi

3 min luettu

“Tuntui että kaikki kaatuu päälle” – Masennuksesta kohti NUOTTI-valmennusta, josta reitti kuntouttavan työtoiminnan kautta Ammattiopisto Liveen liiketoiminnan opiskelijaksi

“Olin koko ajan kotona, mulla ei oikein ollut mitään ja oli paljon masennusta ja kotoa lähteminen oli välillä vaikeaa. Aloitin aika nollasta, kun...

Lue lisää
Ammatillisesta tulevaisuudesta ei tarvitse olla huolissaan

1 min luettu

Ammatillisesta tulevaisuudesta ei tarvitse olla huolissaan

Luokkakaverilla on ollut jo pitkään urasuunnitelma selvänä. Isoveli haki lukioon ja hioi omaa suunnitelmaansa vielä muutaman vuoden. Entäs kun mikään...

Lue lisää