Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Live investoi kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen myös hanketoiminnan kautta

Liven vastuullisuusohjelma perustuu YK:n Agenda 2030-tavoiteohjelmaan ja se on jaoteltu sosiaalisen, taloudellisen sekä ympäristövastuun teemoihin. Live pyrkii edistämään asiakkaidensa ja opiskelijoidensa osallisuutta ja täysivaltaista jäsenyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä tavoite heijastuu selkeästi Liven perustekemisessä, arvioissa ja missiossa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen on kaiken toiminnan keskiössä.

Liven hanketoiminta tukee osaltaan vastuullisuuden ydinteemojen edistämistä organisaatiossa. Käynnissä olevissa hankkeissa fokuksessa on etenkin ekologisen vastuun kehittäminen, joka on myös vuoden 2023 teema koko Liven toimintojen tasolla.

Opetushallituksen rahoittamassa 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjän, Sataedun koordinoiman kestävän kehityksen VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa laaditaan ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta. Hankkeen osateemoina ovat mm. hiilijalanjäljen mittaaminen, osaamisen kehittäminen sekä pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt.

Opetushallituksen rahoittamassa KETO - Kestävän tulevaisuuden osaajat-hankkeessa vahvistetaan Liven opiskelijoiden, henkilökunnan sekä työelämäkumppaneiden kestävän kehityksen taitoja keräämällä hyviä käytäntöjä ja esimerkiksi osallistumalla erilaisiin haastekampanjoihin kuten ”Miljoona roskapussia”. Ympäristövastuullisuuden osaamista edistetään aktiivisesti käytännön ekotekojen kautta.

1.9.2023 alkavan Diakonia ammattikorkeakoulun koordinoimassa, kansainvälisessä ESIC – European Social Innovation Campus- hankkeessa keskitytään vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseen. ESIC pyrkii osaltaan löytämään ratkaisua haasteeseen, jonka mukaan 5 % alan työvoimasta ja yrittäjistä on vuosittain koulutettava uudelleen, jotta voidaan edistää osuus- ja yhteisötalouden vihreää ja digitaalista siirtymää. Liven rooli hankkeessa on olla yhdessä muiden partnereiden kanssa mm. tuottamassa ja pilotoimassa koulutusohjelmaa ammatillisen koulutuksen käyttöön EQF-tasoilla 3–4, (EQF = European Quality Framework).

Tätä blogia kirjoittaessa olemme myös saaneet alustavan tiedon hollantilaisen Alfa Collegen koordinoiman Erasmus+ hankkeen hyväksymisestä. VET Schools Doing Green hankkeen ideana on vahvistaa ammatillisen koulutuksen henkilökunnan ja opiskelijoiden kestävän kehityksen taitoja. Hankkeen tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön tietoisuutta kestävän kehityksen merkityksestä ja kehittää vihreitä taitoja. Asiaa lähestytään käytännön kannalta toteuttamalla erilaisia opiskelijalähtöisiä projekteja ja järjestämällä henkilökunnan täydennyskoulutusta.

Kokonaisuudessaan kannustamme ja tuemme opiskelijoitamme ja yksilöasiakkaitamme tunnistamaan oman elinympäristönsä ja alansa työtehtävien ympäristö-, taloudellisia- ja sosiaalisia vaikutuksia ja tekemään vaikutuksien kannalta myönteisiä ja kestäviä valintoja, jotka kantavat läpi elämän.

Sosiaalista innovaatiota kehittämässä

1 min luettu

Sosiaalista innovaatiota kehittämässä

ESIC- European Social Innovation Campus hankkeen kunnianhimoinen tavoite on luoda eri koulutustasoille oma koulutussuunnitelma sosiaalisten...

Lue lisää
Blogi: Kaikille hyvä elämä!

8 min luettu

Blogi: Kaikille hyvä elämä!

Haluamme elää tulevaisuudessakin hyvää elämää. Mutta miten ratkaista ihmiskunnan aiheuttamia kiperiä haasteita ja rakentaa meille kaikille...

Lue lisää
Kohti yhdenvertaista digitoimijuutta!

1 min luettu

Kohti yhdenvertaista digitoimijuutta!

Hyvää valtakunnallista digitaitoviikkoa! Tänä vuonna viikon teemana on monimuotoinen ja ikääntyvä Suomi.

Lue lisää