Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Millä tavoin luodaan organisaation tulevaisuutta yhdessä

Ympäristö, jossa organisaatiot toimivat, muuttuu ennennäkemätöntä vauhtia. Kehitys on nopeaa ja merkittävää esimerkiksi työntekemisen muodoissa, teknologiassa, taloudessa ja yhteiskunnan eri järjestelmissä. Muutokset edellyttävät niin Live-säätiön kuin muidenkin organisaatioiden joustavuutta ja kykyä kehittyä.

Miten sitten tehdä tulevaisuuden kannalta järkeviä päätöksiä? Miten edesauttaa tulevaisuuden kehittymistä kohti organisaation tavoitteiden kannalta toivottua suuntaa? Entä miten tukea sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä ajattelemaan toivottua tulevaisuutta ja kehittymään sen edellyttämillä tavoilla – miten luoda tulevaisuutta yhdessä?

Tulevaisuusajattelu ja ennakoinnin menetelmät tukevat kykyä kehittää tulevaisuutta kestäviä ratkaisuja ja palveluja. Live-säätiöllä tulevaisuusajattelua on viety eteenpäin vuosien ajan ja ennakointia on tehty muun muassa skenaariotyöskentelyn menetelmin erilaisissa työryhmissä. Tulevaisuustyötä halutaan vahvistaa yhä enemmän ja kasvattaa koko henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ja kehittää toimintaa ennakointityön avulla.

Kuluvana vuonna 2023 Livellä on panostettu henkilöstölähtöisen ennakoinnin kehittämiseen osana organisaation ennakointikokonaisuutta. Henkilöstölähtöinen ennakointi tukee Liven strategian toteuttamista. Liven kehitystyötä ovat inspiroineet monet ennakoinnin tiennäyttäjät ja hyvät käytännöt, muun muassa tulevaisuusmuotoilun edelläkävijä Minna Koskelo. Tulevaisuusmuotoilu sopii Livelle kuin nenä päähän, sillä siinä Livelle läheinen palvelumuotoilu yhdistyy tulevaisuusajatteluun ja liiketoiminta-ajatteluun.

Livellä on kasvatettu tänä vuonna ennakointiosaamista ja osallistumismahdollisuuksia koko henkilöstölle avoimella ennakointiryhmällä sekä ennakointikahveilla. Ennakointiryhmän tapaamisilla on jaettu arvokkaita näkemyksiä ja havainnoitu yhteiskuntaa hyödyntäen ennakoinnin menetelmiä. Käytettyjä menetelmiä ja työkaluja ovat mm. backcasting, toimintaympäristön monitorointi, PESTE-analyysi, vaikuttavuuden ja todennäköisyyden arviointi ja tulevaisuuspyörä. Osaamisen kehittymisen lisäksi ryhmän tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon ja koko organisaation kehittymisen tueksi. Ennakointikahveilla on herätelty henkilöstöä tulevaisuusajatteluun ja tulevaisuuteen vaikuttamiseen. Kahvien merkitykselliset keskustelut ovat vieneet osallistujat mukanaan.

Organisaation ennakointityön kehittämiseen Livellä haetaan näkemystä ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun kirjallisuudesta, eri organisaatioiden hyvistä käytännöistä sekä Liven omaa henkilöstöä kuulemalla. Liveläisille on tehty haastattelu- sekä kyselytutkimus henkilöstölähtöisen ennakoinnin kehittämisestä. Vastauksissa esiin nousivat mm. toiveet ennakoinnin jatkuvuudelle, suunnitelmallisuudelle, sekä sen ajalliselle ja rakenteelliselle resursoinnille henkilöstön arjessa. Tutkimustuloksista ja kehittämistyöstä voi lukea lisää 2024 keväällä julkaistavasta opinnäytetyöstä, joten pidä meitä silmällä ja seuraa kehitystyötämme!

Tulevaisuudessa Live haluaa edistää yhä useampien äänien kuulumista tulevaisuustyössä. Haluamme kehittää toimintatapoja ajatella ja luoda tulevaisuutta esimerkiksi asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Mitä saammekaan aikaan yhdistäessämme voimamme hyvän elämän edellytyksien rakentamiseen myös ennakointityön avulla? Ideointi alkakoon!

Kirjoittajana Live-säätiön työhönvalmentaja ja Laurean YAMK-opiskelija Aino Piispanen

Täsmätyökykyisten ja maahanmuuttajataustaisten työllistymiseen tähtäävä Momentum-hanke on käynnistynyt

1 min luettu

Täsmätyökykyisten ja maahanmuuttajataustaisten työllistymiseen tähtäävä Momentum-hanke on käynnistynyt

Sain kunnian aloittaa uuden, ESR-rahoitteisen Momentum-hankkeen projektipäällikkönä 1.8.2023, jolloin hanke virallisesti käynnistyi. Hankkeen...

Lue lisää
Liven TUVA-opiskelijat tekivät oman pörriäisniityn

1 min luettu

Liven TUVA-opiskelijat tekivät oman pörriäisniityn

Liven Leppävaaran toimipaikan piha-alueelle ilmestyi kesän aikana kukkia, jotka houkuttelevat luokseen erilaisia pörriäisiä.

Lue lisää
Työtä ja yrittäjyyttä kaikille - kohti monimuotoisempaa työelämää

1 min luettu

Työtä ja yrittäjyyttä kaikille - kohti monimuotoisempaa työelämää

Työelämä ei pysähdy - se muuttuu jatkuvasti, ja meidän on seurattava sen tahtia pitääksemme taitomme ajan tasalla. Jokainen meistä voi luoda...

Lue lisää