Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Mitä on jalkautuva TUVA-koulutus?

Tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus on tarkoitettu henkilölle, jolla tavoitteena on valmentautua kohti perustutkintoa tai lukiota. TUVA-koulutus on laajuudeltaan 38 opintoviikkoa, ja koulutuksessa vahvistetaan opiskeluvalmiuksia ja -taitoja sekä selkiytetään jatkopolkua.

Kuluneena lukuvuonna Ammattiopisto Livessä TUVA-koulutusta on voinut käydä myös niin sanotun jalkautuvan toimintamallin mukaisesti. Jalkautuva TUVA-koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka hyötyvät yksilöllisemmästä opiskelusuunnitelmasta ja se tarjoaa mahdollisuuden edetä omissa tavoitteissa omassa tahdissa.

Jalkautuva TUVA-koulutus sopii erityisesti henkilölle, jolla on haasteita oppilaitosympäristöön tulemisessa ja siellä olemisessa sekä ryhmässä toimimisessa. Jalkautuva TUVA-koulutus tarjoaa jokaiselle oman suunnitelman mukaisesti yksilöllistä ohjausta, etäopetusta sekä lähiopetusta. Jalkautuvan toimintatapoihin sisältyvät lähitapaamiset kotona tai henkilön asuinympäristön lähistöllä esim. kirjastossa, kahvilassa tai lähimetsässä. Omat opinnot voi aloittaa oman tahtisesti etäopetukseen ja lähitapaamisiin osallistumalla. Tavoitteena kuitenkin, että vähitellen osallistumista lisätään oppilaitosympäristössä, sekä mahdollisesti myös työpaikalla.

Tiivis yhteistyö perheen ja lähiverkoston kanssa aloitetaan heti opintojen alussa. Lähiverkosto voi olla oma toimintaterapeutti, lääkäri, ammatillinen tukihenkilö tai joku henkilön itsensä nimeämä aikuinen. Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), joka elää opintojen edetessä ja kulkee opintojen punaisena lankana koko opintojen ajan.

Jalkautuvassa TUVA-koulutuksessa hyödynnetään paljon projektioppimista ja toiminnallisuutta. Esimerkkeinä näistä erilaisten sesonkitapahtumien järjestäminen tai kirppistoiminnan ylläpitäminen oppilaitoksen sisällä. Opiskelijoille on tarjolla myös oppilaitoksessa toimivia eri sisältöisiä työpajoja, kuten kestävän kehityksen työpaja, mediapaja tai ravintola- ja catering palveluihin keskittyvä työpaja. Työn touhussa karttuvat samalla niin vuorovaikutustaidot, matemaattiset taidot kuin työelämätaidotkin. Työelämätaitoja harjoitellaan myös aidoissa työelämäympäristöissä, usein ensin pienryhmässä ohjaajan tuella. Myöhemmin, kun taidot ja rohkeus karttuvat, myös itsenäisemmin yksilöjaksoilla erilaisilla työpaikoilla, kuten kaupoissa ja kirjastoissa.

Jokaisella on oma tapansa opiskella ja oppia sekä tulla osalliseksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että erilaisia ja uusia oppimisen ympäristöjä on olemassa ja niitä kehitetään yksilön tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on mahdollistaa opinnoissa onnistuminen ja opintojen eteneminen kohti ammatillista koulutusta ja yhteiskunnan jäsenenä toimimista.

Kirjoittajina ammatilliset erityisopettajat Sari Pajari ja Henna Gustafsson

Sitkeästi menestykseen: Media-alan ammattilaisen tie työelämään

3 min luettu

Sitkeästi menestykseen: Media-alan ammattilaisen tie työelämään

Ammattiopisto Liven alumnin, Laura Löfmanin, 30, tarina on esimerkki periksiantamattomuudesta ja siitä, miten oikeanlainen tuki ja määrätietoisuus...

Lue lisää
Onko niin, että vain tietyn näköiset ihmiset voivat olla taitavia, koska heidät valitaan esiintymislavalle? - Tanssin inklusiivisuuden edistäminen työelämässä ja oppilaitoksissa

5 min luettu

Onko niin, että vain tietyn näköiset ihmiset voivat olla taitavia, koska heidät valitaan esiintymislavalle? - Tanssin inklusiivisuuden edistäminen työelämässä ja oppilaitoksissa

Tanssitaiteilijat Aino Laine ja Kadar Kristan sekä tanssin ammatillinen erityisopettaja Jasmiina Sipilä kertovat tanssin inklusiivisuuden...

Lue lisää
Taitajat ovat Lukalle tärkeä oppimisen kokemus

1 min luettu

Taitajat ovat Lukalle tärkeä oppimisen kokemus

Vuosittaiset ammattitaidon valtakunnalliset kilpailut Taitajat ovat näyteikkuna ammatillisesta koulutuksesta. Taitaja-kilpailussa ammattiin...

Lue lisää