Siirry sivun sisältöön.

2 minuutin luku

Mitä tarkoittaa vaativa erityinen tuki, kun opiskelijoita ohjataan työpaikoilla?

Ammattiopisto Liven ravintola- ja catering-alan opiskelijat siirtyvät matalalla kynnyksellä työpaikoille oppimaan kokin työssä tarvittavia taitoja. Mitä tarkoittaa vaativa erityinen tuki, kun opiskelijoita ohjataan työpaikoilla? Mitä ennakkovalmisteluja se vaatii? Miten sovitetaan yhteen ravintola-alan paineet ja opiskelijan ohjaaminen? Näitä kysymyksiä avaamme tässä tekstissä.

Valmistelut ennen koulutussopimusjaksoa

Ennen työpaikalle siirtymistä varmistetaan opiskelijan pärjääminen työpaikalla. Oppilaitoksessa on opeteltu perusasioita, kuten työaikojen noudattamista ja työturvallisuusasioita. Alalla vaadittava hygieniapassi suoritetaan myös. Opettajan täytyy tuntea opiskelijansa sekä työpaikat, jotta jokaiselle opiskelijalle löytyy sopiva ja kykyjään vastaava koulutussopimuspaikka (KOS = koulutussopimus). Jonkin verran opiskelijat hankkivat paikkoja myös itse, mutta opettajan on varmistettava ammattitaitovaatimusten mukaiset työtehtävät, riittävä ohjaus sekä työpaikan turvallisuus opiskelijalle. Liven ravintola- ja catering-alalla on laaja työnantajakumppanien verkosto ja yhteistyön tekeminen on helpompaa, kun on luottamukselliset välit ja olemme tulleet tutuiksi puolin ja toisin. Silloin myös hankalien asioiden puheeksi ottaminen on helpompaa.

Opiskelijoiden ja työpaikkojen tuntemus

Opettaja tietää opiskelijan erityistarpeet, jollekin kiire ja hälinä aiheuttaa kuormitusta ja väsymystä, kun taas toiselle opiskelijalle sama paikka voi olla aivan passeli. Työpaikan ilmapiiri ja asenne eritystä tukea tarvitsevaa opiskelijaa kohtaan on myös tärkeä. Jos työpaikka on uusi Liven yhteistyökumppani, opettajan kertoo myös Livestä ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaamisesta. Opiskelijan asioista opettaja ei voi kertoa ilman lupaa, mutta yhdessä on yleensä etukäteen sovittu, että mitä työpaikalla kerrotaan ja mitkä ovat kyseisen opiskelijan tuentarpeet.

Opettajan jalkautuminen työpaikalle

Ammattiopisto Live saa toistuvasti hyvää palautetta siitä, että opettajat ovat jalkautuneet opiskelijoiden työpaikoille. Se onkin yksi onnistuneen KOS-jakson edellytys. Opiskelija siirtyy työelämään matalalla kynnyksellä ja tuettuna, kun kokemusta ja itsevarmuutta kertyy ja siivet kantavat, tukea voidaan vähentää. Työpaikka yritetään löytää kohtuullisen matkan päästä kotoa, sillä keittiöalalla työvuorot voivat alkaa aikaisin aamulla tai päättyä myöhään illalla. Aluksi toki opiskelijat tekevät “päivävuoroa” ja työaikoja räätälöidään jaksamisen mukaan. Kun työpaikalla kaikki on uutta, ihmiset, työtehtävät, ympäristö sekä työtahti, voidaan työpäiviä olla viikossa vaikkapa 3-4, joskus jopa vain kaksi. Työpäivän pituuttakin voidaan räätälöidä opiskelijan jaksamisen ja elämäntilanteen mukaan. Opettajalta vaaditaan tilanneherkkyyttä, ohjauksessa, joskus  tarvitaan tsemppausta esteen yli menemiseksi ja joskus taas koulutussopimuspaikan vaihtaminen voi olla paikallaan.

Tukitoimet

Työpaikkaohjaajalla ja työyhteisöllä on iso rooli opiskelijan ohjaamisessa. Se ei kuitenkaan yksin riitä, monelle opiskelijalle lähipäivät koululla ja oman ryhmän tapaaminen on tärkeää. Yhteisiä ammattitaitoa tukevia aineita (YTO) on kerran viikossa ja sen lisäksi voi olla oman opettajan pitämä lähipäivä, jolloin käydään läpi viikon tapahtumia työpaikalla ja opiskelijat tapaavat toisiaan. Niille, jotka eivät vielä työelämässä ole, KOS-jaksolaiset toimivat hyvänä esimerkkinä.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on tarjoilla S2-opetusta sekä oppimisvalmiuksia tukevaa opetusta. Lähipäivien aikana kiinnitytään kouluun ja ehditään rauhassa käydä läpi työpaikan tehtäviä ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Jos oppimispäiväkirjan kanssa tarvitsee apua, niin sitäkin on koululla hyvä harjoitella.

Arviointi

Koulutussopimusjakso päättyy näyttöön. Opiskelija on harjoitellut työtehtäviä ja näyttää osaamisensa näytössä. Arviointikeskusteluun tultaessa ovat kaikki osapuolet jo selvillä mitä tapahtuu. Opettaja on etukäteen käynyt arviointia ja ammattitaitovaatimuksia työpaikkaohjaajan kanssa läpi. Opiskelija tekee itsearvioinnin sovitulla tavalla, esimerkiksi oppimispäiväkirjan, portfolion, kuvien tai keskustelun avulla. Osaamisen arvioinnista päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja, keskustelun tavoitteena on olla opiskelijallekin rakentava ja kannustava oppimiskokemus. Jakson aikana on saattanut olla kommelluksia, mutta asia käsittelemällä niistä on opittu ja päästy eteenpäin. Silloin ollaan onnistuttu, jos opiskelija oppii itsekin sanoittamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Iso kiitos työnantajillemme!

Ravintola- ja catering-ala painii tällä hetkellä isojen haasteiden kanssa, mm. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden ja raaka-aineiden hinnannousun kanssa. Saamme olla kiitollisia siitä, miten hyvin työpaikat ottavat opiskelijoitamme vastaan työelämään. Koulutussopimusjaksot ovat opiskelijoillemme välttämättömiä ja usein oiva tapa päästä työelämään kiinni. Kun opiskelija saa hyvät suositukset työpaikkaohjaajalta tai saa kesätöitä KOS-paikaltaan, niin ollaan taas askeleen lähempänä työllistymistä!

Satu Koskela ja Marjut Nyström 
Kirjoittajat ovat ammatillisia erityisopettajia Ammattiopisto Livessä

Kuva: Ravintola Factory Pitäjänmäki / Kuvaaja: Raila Loitomeri

Yhteistyöllä kohti itsenäistä työelämää ja onnistumisen kokemuksia

2 min luettu

Yhteistyöllä kohti itsenäistä työelämää ja onnistumisen kokemuksia

Ammattiopisto Liven työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu hyvin vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille....

Lue lisää
Vantin HR-asiantuntija Minna Tuomi: Työvoiman haasteisiin vastaaminen vaatii rohkeutta ja verkostoitumista

3 min luettu

Vantin HR-asiantuntija Minna Tuomi: Työvoiman haasteisiin vastaaminen vaatii rohkeutta ja verkostoitumista

Vantin HR-asiantuntija Minna Tuomi oli noin viisi vuotta sitten uuden haasteen edessä. Tummia pilviä näkyi horisontissa, mutta epävakaan sään sijaan...

Lue lisää
Mikrokredentiaalit ja vankiloiden työtoiminta

6 min luettu

Mikrokredentiaalit ja vankiloiden työtoiminta

Vankiloissa on paljon ihmisiä, joiden osaamista ei ole aiemmin tunnistettu tai tunnustettu. Osaamisen tunnustamisen kautta on mahdollista motivoida...

Lue lisää