Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Yhteistyöllä kohti itsenäistä työelämää ja onnistumisen kokemuksia

Ammattiopisto Liven työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu hyvin vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Tällä samaisella polulla oli myös Liven TELMA-opiskelija Rihard, jonka työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus päättyi juhannuksena.TELMA-koulutuksessa opiskellaan kotona ja työelämässä tarvittavia jokapäiväisiä arjen taitoja sekä opitaan toimimaan yhteiskunnassa. Koulutuksen tavoitteena on löytää opiskelijalle sopiva työ- tai työtoimintapaikka.

- Tuntui hyvältä olla työharjoittelussa. Työelämässä oppii paljon ja pystyy käyttämään koneita, ja tekemällä oppii. Rihard kertoo iloisena muistellessaan harjoittelujaksojaan.

Opiskelijoiden työpaikalla opiskelu vahvistaa työllistymisen ja itsenäisen osaamisen tavoitteita, jotka täyttyivät Rihardin kohdalla. Hän oli TELMA-opintojensa aikana työharjoittelussa Addcompissa, jossa hän muun muassa työsti erilaisia metallijohteita. Onnistunut työharjoittelu poiki hänelle määräaikaisen työsopimuksen kyseisestä yrityksestä. Tuotantopäällikkö Tony Alhonoja kuvailee Rihardia avuliaaksi, tunnolliseksi ja ahkeraksi työntekijäksi.

- Aina valmis auttamaan. Hyvä asenne, Alhonoja kertoo iloisena.

Ammattiopisto Liven ohjaaja Matti Sten on samoilla linjoilla.

- Rihard on oma-aloitteinen työotteen suhteen. Ahkera ja luotettava tekijä kaiken kaikkiaan, Sten kertoo.

Rihard_Tony
Kuvassa Rihard ja Addcompin tuotantopäällikkö Tony Alhonoja. Kuva: Matti Sten / Live-säätiö

"Sillä on valtava merkitys, kun opiskelija saa mahdollisuuden näyttää taitonsa työelämässä."

Jotta opiskelijat saisivat tarvittavaa työkokemusta työharjoitteluiden kautta ja sittemmin työllistyisivät, Ammattiopisto Liven ja työelämän välinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Sten muistuttaa myös siitä, että aidolla työelämäympäristöllä on erittäin suuri merkitys opiskelijalle.

- Sillä on valtava merkitys, kun opiskelija saa mahdollisuuden näyttää taitonsa työelämässä. Opiskelijan onnistuessaan työssään myös yritys huomaa työvoimapotentiaalin. Nämä ovat yrityksille silmiä avaavia kokemuksia. Harva yritys tietää, mikä on TELMA, ja millaista potentiaalia meidän opiskelijoillamme on – se rohkaisee ottamaan harjoitteluun ja tekemään yhteistyötä.

Stenin mukaan työelämän ja opiston välisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli opiskelijan työllistämisen kannalta.

- Keskusteluissa on huomioitava se, että nämä työharjoittelut ovat yritykselle mahdollisuus eivätkä velvollisuus. Samalla on painotettava sitä, että tarjoamme vahvaa tukea koulun puolelta, jotta opiskelija pärjää työpaikallaan. Tulemme tarvittaessa paikan päälle seuraamaan, opastamaan ja tukemaan opiskelijaa työssään. Tärkeää on löytää sellainen työtehtävä, joka haastaa ja luo onnistumisen kokemuksia, Sten summaa.

Addcompin tuotantopäällikkö Alhonojan mukaan yhteistyö vaatii paljon aikaa, jotta yritykset saavat itselleen sopivaa työvoimaa ammatillisista erityisoppilaitoksista. Hän alleviivaa yhteistyön merkitystä.

- Paljon aikaa kuluu työtehtävien opastamiseen ja muun muassa työturvallisuuteen perehdyttämiseen. Vaatii hyvää yhteyttä oppilaitoksen kanssa, vuoropuhelua opiskelijoiden tuen tarpeista ja vahvuuksista.

Siitä huolimatta Alhonoja näkee täsmätyökykyisissä merkittävän potentiaalin, jota työelämä tarvitsee.

- He ovat motivoituneita ja työskentelevät hyvällä asenteella. Työssä näkyy iloisuus pienistä asioista ja onnistumisista. Iso potentiaali on olemassa, sillä he pystyvät suoriutumaan hyvin työtehtävistä, kunhan yhdessä löytyy sopivan tasoisia, mutta tarpeeksi haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä, Alhonoja sanoo.

Lue lisää Liven TELMA-koulutuksesta!

Yhteiskunta, joka rakentaa osallisuuden kokemusta, ei ainoastaan huolehdi heikoimmistaan, vaan myös vahvistaa koko yhteisön kykyä selviytyä haasteista

1 min luettu

Yhteiskunta, joka rakentaa osallisuuden kokemusta, ei ainoastaan huolehdi heikoimmistaan, vaan myös vahvistaa koko yhteisön kykyä selviytyä haasteista

Kokemus osallisuudesta kantaa mukanaan syvää merkityksellisyyttä elämässämme. Elämämme tukipilari on juuri siinä, että meidät kohdataan sellaisena...

Lue lisää
Fadumo Ali: Kukaan ei ole samanlainen

4 min luettu

Fadumo Ali: Kukaan ei ole samanlainen

“Huomasitteko, olin Helsingin Sanomissa!” Fadumo Ali huikkaa iloisesti työntekijöilleen. Hän on juuri päässyt yrittäjien edustajana esittämään...

Lue lisää
Mitä tarkoittaa vaativa erityinen tuki, kun opiskelijoita ohjataan työpaikoilla?

2 min luettu

Mitä tarkoittaa vaativa erityinen tuki, kun opiskelijoita ohjataan työpaikoilla?

Ammattiopisto Liven ravintola- ja catering-alan opiskelijat siirtyvät matalalla kynnyksellä työpaikoille oppimaan kokin työssä tarvittavia taitoja....

Lue lisää