Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Nuorten Oma väylä -kuntoutukseen lisärahoitus vuodelle 2023

Live-säätiö tuottaa Oma väylä -kuntoutusta, johon Kelalla on ollut alkuvuonna 2023 käytössään asiakaskiintiö. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen saadun lisärahoituksen ansiosta vuoden 2023 asiakaskiintiö on nyt poistettu ja hakemuksia voi edelleen tehdä. Tällä hetkellä Live tarjoaa Oma väylä -kuntoutusta Uudellamaalla ja Joensuussa.

Oma väylä on 16–29-vuotiaille nuorille suunnattua neuropsykiatrista kuntoutusta, jonka tavoitteena on asiakkaan opiskelu- ja työelämävalmiuksien, arjenhallinnan sekä sosiaalisten taitojen vahvistuminen. Kun työympäristöä -ja tehtäviä muokataan nuoren tarpeet huomioiden, keskittyminen ja työn tulokset voivat parantua. Toimintakyvyn, hallinnan tunteen ja minäpystyvyyden vahvistuminen puolestaan mahdollistaa sen, että nuori jaksaa ja viihtyy työssä tai opinnoissa aiempaa paremmin. Kuntoutuksen tavoitteena on, että myös lähellä olevat ihmiset saavat tietoa neurokirjon piirteistä ja että ympäristössä osataan ottaa erilaiset tarpeet huomioon.

”On ollut rikastuttavaa kohdata Oma väylä -kuntoutuksessa monenlaisia nuoria. Nuorten arki on tullut sujuvammaksi, kun he ovat kuntoutuksen aikana oppineet tunnistamaan omia vahvuuksiaan, löytäneet uusia toimintatapoja sekä oppineet luottamaan omiin taitoihinsa ja itseensä aiempaa enemmän. Me Livessä odotamme jo uusia kohtaamisia”, kertovat Liven Oma väylä -ohjaajat.

Nuorten kokemuksia Oma Väylä -kuntoutuksesta:

  • Sain tukea muutosprosessiin.
  • Ajattelen nyt enemmän mahdollisuuksia haasteiden sijaan.
  • Sain lisää motivaatiota ja itsevarmuutta.
  • Aikataulutan, suunnittelen, pilkon tehtäviä.
  • Hallinnan tunne omista asioista on lisääntynyt.
  • Hyvä, kun ryhmässä sai keskustella samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.
  • Sain tukea priorisointiin, arjen aikatauluihin.

Lue lisää Oma väylä -kuntoutuksesta!

KIILA-kuntoutuksesta tukea työelämässä pysymiseksi

1 min luettu

KIILA-kuntoutuksesta tukea työelämässä pysymiseksi

KIILA-kuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville henkilöille, joilla jokin sairaus jo vaikuttaa työkykyyn tai työkyky uhkaa heikentyä...

Lue lisää
Yhden kuntoutujan tarina

3 min luettu

Yhden kuntoutujan tarina

Elämä voi muuttua hetkessä odottamattomaan suuntaan. Pertin kohdalla tämä tapahtui juhliessaan ystävänsä syntymäpäiviä mökillä eräänä kesäisenä...

Lue lisää
Ammatillinen kuntoutusselvitys on ponnahduslauta kohti tasapainoisempaa arkea

2 min luettu

Ammatillinen kuntoutusselvitys on ponnahduslauta kohti tasapainoisempaa arkea

Ammatillinen kuntoutusselvitys on Kelan kustantamaa kuntoutusta, jonka tarkoituksena on tukea nuoria ja aikuisia työelämään siirtymisessä, siellä...

Lue lisää