Siirry sivun sisältöön.

2 minuutin luku

Satakunnan TE-toimiston Päivi Laine SuomiAreenassa: Emme voi jakaa ihmisiä osaajiin ja osaamattomiin

Työ luo osallisuutta, mutta kymmenet tuhannet täsmätyökykyiset jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle asenteiden, ennakkoluulojen ja tietämättömyyden vuoksi. Kesän 2024 SuomiAreenassa Live keskusteli täsmätyökykyisten asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Suomessa arvioidaan olevan noin 65 000 – joidenkin arvioiden mukaan jopa satojatuhansia – täsmätyökykyisiä henkilöitä. Täsmätyökykyinen on henkilö, jolla on käytössä osa työkyvystään ja ennen kaikkea halu ja motivaatio työkykynsä käyttämiseen. Moni täsmätyökykyinen ihminen haluaisi osallistua työelämään, mutta valitettavasti suomalaisen työelämän ovet ovat pysyneet heiltä toistaiseksi kiinni.

Yksi panelisteista oli Päivi Laine, joka on Satakunnan TE-toimiston monialaisten palvelujen ja viranomaispalvelujen palvelujohtaja. Hänen työtehtäviinsä lukeutuu muun muassa työllistymistä edistävien palvelukokonaisuuksien rakentamista yhteistyökumppanien, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestöjen ja eläkevakuutusyhtiöiden, kanssa. Monialaisten palvelujen asiakkaat tarvitsevat Laineen mukaan hyvin monialaista tukea.

Laineen mukaan haasteet täsmätyökykyisten työllistymisessä liittyvät usein kohtaamiseen. Jotta ihminen voi työllistyä, pitää onnistua sovittamaan yhteen sekä työnhakijan osaaminen ja tarpeet että työnantajan tarpeet. Molemmat osapuolet tarvitsevat hänen mukaansa paljon tukea näissä tilanteissa. Lisäksi asenteissa on korjattavaa.

– Täsmätyöykykyisiä koskevat hankalat asenteet kumpuavat peloista ja tietämättömyydestä, joita voi olla niin työnantajilla kuin työnhakijoillakin. On monenlaisia täsmätyökykyisiä, ja erilaiset vammat ja sairaudet voivat vaikuttaa työkykyyn eri tavoin. Työnantaja voi pelätä omien työntekijöidensä suhtautumista tai työllistämiseen liittyviä riskejä. Näitä riskejä tietysti pitäisi vähentää, Laine sanoi.

Laine otti keskustelussa kantaa myös osaamisen kehittämiseen. Hänen mukaansa emme voi jakaa ihmisiä osaajiin ja osaamattomiin, sillä on hyvin monesta asiasta kiinni, kenestä muodostuu osaaja millekin alalle.

Sosiaaliturvauudistuksen tulee edistää täsmätyökykyisten työllistymistä

Paneelissa käytiin täsmätyökykyisten työllistymisen haasteiden lisäksi keskustelua myös ratkaisuista. Laineen mukaan nyt jo lakkautettu Työkanava Oy valmisteltiin nopeasti ja melko huolimattomasti. Jos valmisteluun olisi kiinnitetty enemmän huomiota, asiakasohjaus olisi voinut toimia paremmin. TE-toimistojen piti ohjata asiakkaita Työkanavaan muiden TE-toimistojen kautta ja odottaa hallintopäätöksiä. Tehtävä oli mahdoton, Laine sanoi. 

– Työhallinnon keinovalikoimasta on jäänyt myös pois hyviä asioita: esimerkiksi palkkatuen edelleen siirtäminen hankaloitui jonkin aikaa sitten. Saimme järjestöistä hyvää vaikuttavuutta, kun palkkatukea kyettiin siirtämään 100 % palkkatuella työllistäneistä järjestöistä edelleen yrityksiin ilman kustannuksia työnantajalle. Tämän hankaloituminen on todella harmillista järjestö- ja työnantajayhteistyölle, Laine kertoi.

Ratkaisujen osalta panelistit pohtivat myös sitä, tulisiko yritysten kantaa vastuuta yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä jollakin muulla keinolla verovelvollisuuden lisäksi. Laine näkee, että yritykset kantavat verojen ohella vastuuta jo nyt monista asioista yhteiskunnassamme. Viranhaltijana hän kertoi katsovansa asiaa lainsäädännön näkökulmasta.

– Meillä on paljon esimerkkejä siitä, kuinka lainsäädäntö voi jäykistää asioita, kun säädetään hyvin tarkkaan, miten yrityksen pitää yhteiskuntavastuunsa kantaa. Lainsäädännöstä voi myös tulla niin monimutkainen, että yritykset noudattavat vain minimitasoa, vaikka aikaisemminkin olisivat kantaneet yhteiskuntavastuutaan laajemmilla keinoilla, Laine pohti.

Palvelujohtaja suuntasi katseen tulevaan ja nosti esiin Suomessa parhaillaan valmisteltavan sosiaaliturvauudistuksen. Maamme tukiviidakko on Laineen mukaan monimutkainen niin työnhakijalle kuin työnantajallekin: ei ole aina selvää, mistä, milloin ja mitä tukea voi saada. Edes työkykyhaasteisiin perehtyneet asiantuntijat eivät hänen mukaansa aina muista kaikkia tukimuotoja.

– Mielestäni tärkeää on, että sosiaaliturvauudistus tukisi täsmätyökykyisten töihin pääsyä, Laine sanoi.

Katso SuomiAreena-keskustelun tallenne 

Liven Marja Pajulahti SuomiAreenassa: Meidän pitää nähdä ja kohdata täsmätyökykyinen yksilö

2 min luettu

Liven Marja Pajulahti SuomiAreenassa: Meidän pitää nähdä ja kohdata täsmätyökykyinen yksilö

Työ luo osallisuutta, mutta kymmenet tuhannet täsmätyökykyiset jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle asenteiden, ennakkoluulojen ja tietämättömyyden...

Lue lisää
SOLin Timo Sairanen SuomiAreenassa: Prosessien helpottaminen auttaa yrittäjiä työllistämään täsmätyökykyisiä

2 min luettu

SOLin Timo Sairanen SuomiAreenassa: Prosessien helpottaminen auttaa yrittäjiä työllistämään täsmätyökykyisiä

Työ luo osallisuutta, mutta kymmenet tuhannet täsmätyökykyiset jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle asenteiden, ennakkoluulojen ja tietämättömyyden...

Lue lisää
STTK:n Antti Palola SuomiAreenassa: Suomalainen yhteiskunta näkee työkyvyn mustavalkoisesti

2 min luettu

STTK:n Antti Palola SuomiAreenassa: Suomalainen yhteiskunta näkee työkyvyn mustavalkoisesti

Työ luo osallisuutta, mutta kymmenet tuhannet täsmätyökykyiset jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle asenteiden, ennakkoluulojen ja tietämättömyyden...

Lue lisää