Siirry sivun sisältöön.

2 minuutin luku

Täsmätyökävelystä suunta monimuotoiseen työelämään

Suomessa on tällä hetkellä jopa 65 000 täsmätyökykyistä ihmistä, jotka ovat työelämän ulkopuolella. Heistä suurin osa haluaisi tehdä töitä ja myös kykenisi siihen, jos työtehtäviä tai työn olosuhteita mukautettaisiin heille sopiviksi. Samaan aikaan monilla aloilla kärsitään työvoimapulasta ja myös työikäisen väestön määrä jatkaa vähenemistään. Työelämän muuttaminen sellaiseksi, että saisimme kaikkien kyvyt käyttöön, tarjoaisi ratkaisuja näihin haasteisiin.

Live-säätiö on mukana Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa ja valtakunnallisessa Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeessa, jossa yksi tavoite on parantaa täsmätyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. Tämän tavoitteen osalta hankkeen kohderyhmää ovat kaikenlaiset työnantajat. Hankkeessa on mietitty erilaisia yhteistyön muotoja, joiden avulla voitaisiin lisätä työnantajien tietoisuutta täsmätyön mahdollisuuksista, hälventää ennakkoluuloja ja vaikuttaa asenteisiin.

Euroopan unionin osarahoitta logo

 

Yhteiskunnallinen vastuullisuus rakentaa brändiä

YK:n ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella on oikeus työhön. Työ luo hyvinvointia. Se tuo elämään sisältöä, antaa taloudellista turvaa ja luo mahdollisuuksia. Täsmätyö on voitto kaikille: työ saa tekijän, tekijä työn ja yhteiskunta lisää verotuloja. Työelämän monimuotoisuus ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat tärkeitä arvoja itsessään. Lisäksi ne parantavat mm. työhyvinvointia ja työpaikan vetovoimaa, laajentavat näkökulmia ja lisäävät innovointia.

On hyvä muistaa myös se, että kuka tahansa meistä voi olla jossakin vaiheessa työuraa täsmätyökykyinen, sillä määritelmän alle mahtuu monenlaisia tilanteita aina synnynnäisestä vammasta tai sairaudesta tilapäisempään tai esimerkiksi hetkelliseen elämänkriisiin, joka verottaa työkykyä. Tarvitsemme erilaisia työn tekemisen muotoja erilaisille ihmisille ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Erilaisuuden hyväksyminen ja yhteiskunnallinen vastuullisuus toimivat tärkeinä kilpailuvaltteina ja brändin rakentajina. Tällä hetkellä potentiaalista työvoimaa jää kuitenkin käyttämättä ja sillä on niin taloudellisia kuin inhimillisiäkin vaikutuksia.

 

Täsmätyökävely madaltaa kynnyksiä

Eräs kevään aikana pilotointiin edennyt työnantajayhteistyön muoto on hankkeessa ideoitu täsmätyökävely. Siihen on otettu mallia Laurea Amk:n Netta-hankkeen työpaikkakävelystä, joka puolestaan pohjautuu useisiin työn muotoilun ja muokkauksen olemassa oleviin menetelmiin ja jonka avulla pyrittiin edistämään erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä. Täsmätyökävelyllä puolestaan halutaan edistää ihan kaiken ikäisten ja kaikenlaisista elämäntilanteista tulevien täsmätyökyisten asiaa. Sen avulla voidaan saada arvokkaita huomioita myös uusien työntekijöiden tai kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen sekä niihin tilanteisiin, kun organisaation olemassa olevan henkilöstön työkyvyssä tapahtuu muutoksia. Kyseessä on matalan kynnyksen toimintamalli, johon osallistumalla ei vielä sitoudu mihinkään, mutta voi saada roppakaupalla uusia näkökulmia.

Täsmätyökävelyssä liikkeelle lähdetään kohteena olevan organisaation toiveista ja tarpeista. Olipa kyse sitten tilanteesta, jossa etsitään sopivaa tekijää avoinna olevaan työpaikkaan tai ollaan vasta varovaisen kiinnostuneita oppimaan täsmätyöstä lisää, täsmätyökävelyn avulla päästään alkuun. Ideana on jalkautua täsmätyökykyisten henkilöiden palkkaamisesta kiinnostuneelle työpaikalle, perehtyä sen tiloihin, työtehtäviin ja toimintatapoihin sekä nostaa näkyville mahdollisia huomaamatta jääneitä työtehtäviä ja kehittämiskohteita. Samalla herätellään keskustelua siitä, millaista osaamista työpaikalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa sekä lisätään tietoisuutta täsmätyön mahdollisuuksista. Osallistujina toimivat hankkeen työntekijöiden lisäksi työnantajan edustaja, kyseisen työpisteen työntekijä ja esimerkiksi työkykykoordinaattori, työhönvalmentaja ja kokemusasiantuntija tai muu sovittu toimija. Tämän asioita hieman eri vinkkelistä tarkastelevan ryhmän dialogista löytyy täsmätyökävelyn ydin. Lopuksi havainnot käydään yhdessä läpi ja koostetaan raportiksi kohdeorganisaatiolle. Tämän jälkeen työpaikalla voi käynnistyä tarkempi työtehtävien muotoilu ja muokkaus erilaisille täsmätyökykyisille.

 

Tervetuloa mukaan kokeilemaan!

Tänä keväänä Live-säätiön työntekijät ovat pilotoineet täsmätyökävelyjä Kuopiossa ja Oulussa. Kuopiossa kohteena olivat Servica Oy:n puhtauspalvelualan tehtävät, Oulussa taas Kiertokaari Oy:n kierrätysmyymälä Likken sekä Ruskon jätekeskuksen toimipisteet eri työtehtävineen. Pilottikävelyt toteutettiin yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka toivat tilaisuuksiin mukaan työhönvalmentajan ja täsmätyökykyisen kokemustoimijan näkökulmaa. Pilotoinnista saatiin positiivista palautetta ja nyt etsimmekin uusia täsmätyökävelystä kiinnostuneita organisaatioita. Kiinnostaisiko omaa organisaatiotasi kuulla lisää tai ehkä jopa kokeilla täsmätyökävelyä? Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan siitä, miten voimme yhdessä parantaa työelämää:

 

Tiina Pitkänen Aluesuunnittelija (Itä-Suomi) Live-Säätiö / Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus tiina.pitkanen@inlive.fi p. 050 414 5007

Heidi Similä Aluesuunnittelija (Pohjois-Pohjanmaa) Live-Säätiö / Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus heidi.simila@inlive.fi p. 040 637 2928

Helsingin piispa Teemu Laajasalo Liven paneelikeskustelussa: Työttömyyden inhimillinen hinta on kova

2 min luettu

Helsingin piispa Teemu Laajasalo Liven paneelikeskustelussa: Työttömyyden inhimillinen hinta on kova

Live-säätiö järjesti Kohti yhdenvertaista ja monimuotoista työelämää -paneelikeskustelun, jonka tavoitteena oli tarkastella täsmätyökykyisten asemaa...

Lue lisää
Jukka Jokiniemi Liven paneelikeskustelussa:

1 min luettu

Jukka Jokiniemi Liven paneelikeskustelussa: "Mikään fyysinen vamma ei ole koskaan niin hankala kuin asennevamma"

Live-säätiö järjesti Kohti yhdenvertaista ja monimuotoista työelämää -paneelikeskustelun, jonka tavoitteena oli tarkastella täsmätyökykyisten asemaa...

Lue lisää
Työelämän muutokseen tarvitaan tukea – ja kohtaamisia

2 min luettu

Työelämän muutokseen tarvitaan tukea – ja kohtaamisia

Hallitusohjelmassa on sitouduttu vahvistamaan työelämän vastaanottokykyä niin, että esimerkiksi osatyökykyisten, maahanmuuttajien, ikääntyneiden ja...

Lue lisää