Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Täsmätyökykyisten ja maahanmuuttajataustaisten työllistymiseen tähtäävä Momentum-hanke on käynnistynyt

Sain kunnian aloittaa uuden, ESR-rahoitteisen Momentum-hankkeen projektipäällikkönä 1.8.2023, jolloin hanke virallisesti käynnistyi. Hankkeen tavoitteena on 2,5 vuoden hankeaikana, tammikuuhun 2026 mennessä, madaltaa kynnystä täsmätyökykyisten sekä maahanmuuttajataustaisten suomalaisten työllistymiseen ja koulutukseen.

Päijät-Hämeen alueella pääfokus on täsmätyökykyisissä ja Kymenlaaksossa maahanmuuttajataustaisissa kohderyhmäläisissä. Hankkeessa on mukana osatoteuttajina LAB-ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk). Molemmista organisaatioista mukana on työllistymiseen ja työhönvalmennukseen erikoistuneita hanketyöntekijöitä, joilla on vankka kokemus alueellisesta yhteistyöstä ja kattavat verkostot toiminnan edistämiseksi.

Momentum-hankkeessa tavoitteenamme on työhönvalmentajien ja erinäisten (mm. luovien ja taiteellisten) menetelmien avulla konkreettisesti tukea, työllistää ja löytää koulutuspaikkoja maahanmuuttajataustaisille sekä täsmätyökykyisille kohderyhmäläisillemme. Tämän lisäksi hankkeen onnistumisen edellytys on kehittää jo olemassa olevaa toimintamallia kohderyhmäläisten työllistämiseen ja koulutukseen. Tämä tarkoittaa paitsi opastusta ja tukea apua tarvitseville kohderyhmäläisille, myös aktiivista yhteistyötä työnantajien ja oppilaitosten suunnalla.

Hankkeemme keskeisimpiä tehtäviä on niin ikään informoida, opastaa ja tukea yrityksiä kohderyhmäläistemme työllistämisessä. Suomessa vallitsee tällä hetkellä eskaloituva työntekijäpula, joka tulee pahenemaan lähivuosina ilman vaikuttavia toimenpiteitä. Täsmätyökykyisten ja maahanmuuttajataustaisten osaajien hyödyntämätön kompetenssi on välttämätöntä saada pikimmiten valjastettua maamme yritysten tarpeisiin, jotta Suomi säilyy kilpailukykyisenä kansallisesti ja toisaalta varmistamaan yhteiskunnan sujuvalle toiminnalle välttämättömien organisaatioiden toimintakyky. Kyse ei tällä hetkellä ole niinkään siitä, etteikö maahanmuuttajataustaisia ja täsmätyökykyisiä voitaisi työllistää heidän kyvyttömyytensä tai puutteidensa vuoksi vaan pikemminkin työllistävien organisaatioiden oman kompetenssin ja tietotaidon puutteesta hyödyntää kohderyhmäläisiä osana organisaation kantavaa työvoimaa.

Haluamme Momentum-hankkeessa tehdä parhaamme madaltaaksemme kohderyhmäläisten työllistymis- ja koulutuskynnystä. Olemme rekrytoineet hankkeeseen kaksi työhönvalmentajaa Live-säätiölle Momentum-hankkeen vahvuuteen – Juho Aholaakon ja Emmi Karhutaipaleen. Heidän avullaan olemme jo aloittaneet sekä yritysverkostoinnin että kohderyhmäläisten tavoittamisen. Tässä hyödynnämme äärimmäisen tärkeää työtä, jota lukuisat kolmannen sektorin toimijat ovat jo ansiokkaasti tehneet vuosikymmenten ajan.

Hankkeen käynnistyttyä olemme pitäneet alueelliset hankeinfotilaisuudet sekä Päijät-Hämeen että Kymenlaakson alueella, joissa olemme tiedustelleet alueellisten sidosryhmäläisten tarpeita työllistämiseen liittyen ja toiveita tulevan suhteen. Olemme jo oppineet, että molemmilla alueilla on käynnissä ja käynnistymässä useita, osin päällekkäisiä työllistämisen hankkeita. Pyrimmekin aktiivisesti kontaktoimaan kyseisiä hankkeita, jotta voimme realisoida hankkeiden yhteistyön synnyttämiä mahdollisuuksia. Lisäksi pidimme 13.9. LAB-ammattikorkeakoululla hanketoteuttajien kesken kick off -tapaamisen, jossa sovimme työpakettien tarkemman juoksutuksen Momentum-hankkeelle.

Näemme hankkeen tiimoilta valtavasti mahdollisuutta parantaa niin työllistymisen kuin kouluttautumisen mahdollisuuksia sekä Päijät-Hämeen että Kymenlaakson alueella. Haluamme palvella alueellisia toimijoita ja kohderyhmäläisiä parhaamme mukaan ja varmistaa, että hankkeemme on mahdollisimman vaikutta. Mikäli toimit alueella tai tunnistat mahdollisuuksia, joihin voisimme tarttua, kannustan olemaan meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Kirjoittaja Jori Reijula on Live-säätiön kehitysjohtaja ja Momentum-hankkeen projektipäällikkö. 

Täsmätyöllistymisen tuulia Baskimaalta

4 min luettu

Täsmätyöllistymisen tuulia Baskimaalta

Live-säätiön Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -hankkeen tiimi teki tammikuussa Erasmus+ -liikkuvuus- ja...

Lue lisää
Yrityksen kasvu pysähtyy, jos ei löydetä osaavaa, motivoitunutta ja monimuotoista työvoimaa

2 min luettu

Yrityksen kasvu pysähtyy, jos ei löydetä osaavaa, motivoitunutta ja monimuotoista työvoimaa

Talouden taantumanäkymistä huolimatta monien yritysten ja muiden organisaatioiden huolenaiheena on pula työntekijöistä. Työ- ja elinkeinoministeriön...

Lue lisää
Tunnistammeko täsmätyökykyisten potentiaalin?

1 min luettu

Tunnistammeko täsmätyökykyisten potentiaalin?

Sote-keskustelu on lähes haudannut alleen toisen, rakenteilla olevan merkittävän uudistuksen eli Suomen työllisyydenhoidon järjestämisen. Työllisyys-...

Lue lisää