Siirry sivun sisältöön.

2 minuutin luku

Täsmätyökykyiset työntekijät työelämän voimavarana

Blogiteksti käsittelee täsmätyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja pureutuu samalla työnantajien asenteisiin. Täsmätyökykyiset henkilöt ovat niitä, joiden kyvyt ja taidot ovat erityisen soveltuvia tiettyihin tehtäviin, ja heillä voi olla vammoja tai muita haasteita, jotka eivät vaikuta heidän suoriutumiseensa näistä tehtävistä. (Live-säätiö.) Tämä teksti tarkastelee, miten täsmätyökykyiset henkilöt voivat löytää työpaikan ja millaisia asenteita työnantajilla voi olla.

Suomessa on arvioitu vuonna 2022 olevan noin 65 000 täsmätyökykyistä henkilöä, jotka eivät ole mukana työelämässä. (Haatainen 16.2.2022). Meidän näkemyksemme mukaan täsmätyökykyisiä lienee huomattavasti suurempi osa väestöstä, koska täsmätyökykyisen määritelmä voi olla moninaisempi. Suuri osa heistä haluaisi kuitenkin olla työssä ja kykenisi siihen, mikäli työtehtävät olisivat tarpeen mukaan muokattavissa heille sopiviksi. Tässä piilee merkittävä käyttämätön potentiaali yhteiskunnassamme, ja onkin tärkeää saada nämä henkilöt mukaan työelämään. (Live-säätiö.)

Täsmätyökykyisiin voi kuulua monenlaisia ryhmiä, kuten kehitysvammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet, erityistä tukea tarvitsevat, pitkäaikaistyöttömät ja ne, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut eri syistä. Oleellista on, että he kykenevät työskentelemään, kun työtehtäviä tai -aikoja mukautetaan yksilöllisesti, eikä työkyvyn alentuminen useinkaan vaikuta heidän työpanokseensa. (Live-säätiö.) Käytännössä kuka tahansa meistä voi joutua tilanteeseen, jossa täsmätyökykyisyys tulee ajankohtaiseksi.

Työllistymisen haasteet

Vaikka täsmätyökykyiset henkilöt voivat tuoda arvokasta osaamista, he kohtaavat usein haasteita työllistymisessä. Työnantajien asenteet ja ennakkoluulot voivat olla merkittäviä esteitä. Tietoisuuden lisääminen ja asenteiden muuttaminen ovat keskeisiä tekijöitä tässä asiassa. Monet organisaatiot ovat jo ryhtyneet toimiin täsmätyökykyisten henkilöiden työllistämisen helpottamiseksi. (Valanta, Salonen, Hyväri 2019, 10.)

Työnantajien asenteiden muuttaminen

Työnantajien asenteiden muuttaminen edellyttää tietoisuuden lisäämistä ja koulutusta. Tärkeää on, että työnantajat ymmärtävät paremmin täsmätyökykyisten henkilöiden vahvuudet ja kyvyt. Tämä voi tapahtua esimerkiksi koulutusohjelmien ja kampanjoiden avulla, joissa korostetaan täsmätyökykyisten henkilöiden osaamista ja potentiaalia. Työnantajat voivat myös hyötyä käytännön ohjeista ja neuvonnasta tämän kaltaisten työntekijöiden integroimisessa organisaatioihin. Myös tietoisuus erilaisista työllistämisen tukimuodoista on tärkeää mahdollisten työnantajille.

Hämeen alueella työelämän monimuotoisuus koetaan pääosin positiivisena, sillä valtaosa yrittäjistä ja yritysten rekrytointivastaavista kannattaa sitä. Monimuotoisuuden kasvattamista toivotaan, ja suurin osa yrityksistä arvioi valitsevansa pätevimmän hakijan riippumatta taustoista. Kuitenkin täsmätyökykyiset sekä maahanmuuttaneet kohtaavat edelleen ennakkoluuloja. Yritysten rekrytointikäytännöissä on kehitettävää, ja vain harvat harkitsevat anonyymiä rekrytointia tai englanninkielisiä työpaikkailmoituksia. Vaikka monimuotoisuutta pyritään edistämään, haasteita tuovat asiakkaiden odotukset, resurssien puute ja työyhteisön osaamisen puutteet. Palveluiden tunnettavuudessa on parantamisen varaa, erityisesti tukipalveluiden osalta. Työelämän monimuotoisuuden edistämisessä nähdään kuitenkin hyötyjä, kuten uusien osaajien houkutteleminen, innovaatioiden kehittäminen ja työpaikan houkuttelevuuden parantaminen. (Valanta K, Salonen A, Hyväri K, 2022.)

Lopuksi

Täsmätyökykyiset henkilöt voivat tuoda monipuolisuutta ja lisäarvoa työpaikoille. On tärkeää, että työnantajat tunnistavat tämän potentiaalin ja pyrkivät luomaan avoimen ja tasa-arvoisen työympäristön, jossa kaikkien vahvuudet ja kyvyt otetaan huomioon. Samalla henkilöt saavat mahdollisuuden osoittaa kykynsä ja osallistua organisaatioidensa menestykseen.

Lähteet:

Haatainen, T, 2022. Viitattu 16.2.2024. Luettavissa Osatyökykyisiä tarvitaan työmarkkinoille (valtioneuvosto.fi) . Työ- ja elinkeinoministeriö.

Live-säätiö. Viitattu 16.2.2024. Luettavissa Tietoa täsmätyökykyisyydestä - Live (livesaatio.fi)

Valanta, Salonen, Hyväri, 2022. Viitattu 16.2.2024.Luettavissa Työelämän monimuotoisuus Hämeessä -kyselyn tulokset (doria.fi)

 

Kirjoittaja: Juho Aholaakko, työhönvalmentaja, Momentum-hanke, 03/2024

Työtä ja yrittäjyyttä kaikille - kohti monimuotoisempaa työelämää

1 min luettu

Työtä ja yrittäjyyttä kaikille - kohti monimuotoisempaa työelämää

Työelämä ei pysähdy - se muuttuu jatkuvasti, ja meidän on seurattava sen tahtia pitääksemme taitomme ajan tasalla. Jokainen meistä voi luoda...

Lue lisää
Mikrokredentiaalit ja vankiloiden työtoiminta

6 min luettu

Mikrokredentiaalit ja vankiloiden työtoiminta

Vankiloissa on paljon ihmisiä, joiden osaamista ei ole aiemmin tunnistettu tai tunnustettu. Osaamisen tunnustamisen kautta on mahdollista motivoida...

Lue lisää
Täsmätyökykyisten ja maahanmuuttajataustaisten työllistymiseen tähtäävä Momentum-hanke on käynnistynyt

1 min luettu

Täsmätyökykyisten ja maahanmuuttajataustaisten työllistymiseen tähtäävä Momentum-hanke on käynnistynyt

Sain kunnian aloittaa uuden, ESR-rahoitteisen Momentum-hankkeen projektipäällikkönä 1.8.2023, jolloin hanke virallisesti käynnistyi. Hankkeen...

Lue lisää