Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Dual-Ad, Erasmus+

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen rahoittaa: OPHHankeaika: 1.1.2022–31.12.2023Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä SataeduHankekumppanit: Pääkoordinoijana toimivan Sataedun...

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta. Markkinointiosaamisen myötä pyritään opiskelijoiden parempaan...

Yhdessä oppien digitaidot haltuun

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.Yhdessä oppien digitaidot haltuun...

Digi Teachers Working Online

Hankkeen tavoitteet:Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle opiskelumateriaalia uusien digitaalisten taitojen hankkimiseen. Opettajat...

Liven opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliset liikkuvuusjaksot

Livessä toteutetaan opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisiä Erasmus+ liikkuvuusjaksoja johdonmukaisesti jatkuvana toimintana.Hankkeiden tavoitteena on...

Digitaidoista osallisuutta arkeen

Digitaidot ja digitaalisissa ympäristöissä toimiminen ovat nyky-yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistavia perustaitoja. Suurin osa työikäisistä ihmisistä...

KUNTOS-hanke

Hankkeen kesto:

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia - Saako oppia (ESR) -hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa sekä digitaalisten ohjaus- ja...