Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen sirkuksen sekä työhönvalmennuksellisten menetelmien hyödyntämiseen.  Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa välillisen kohderyhmän eli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämätaitoja. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.

Komeetta - kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Hankkeen kesto: 1.3.2021-31.7.2023

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti...

Erityisen tuen areena

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoidenosaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja erityisen tuen...

Turo 3.0

Hankkeessa kehitetään turvallisen opiskelun osaamista ja edistetään uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönottoa oppilaitoksissa. Koulutusosioissa ja...

Yhdessä yksikään ei putoa!

Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeen lähtökohtana on erityistä tukea tarvitsevien tai muuten putoamisvaarassa olevien nuorten koulutukseen ja työelämään...

Ohjauksen nivelet kuntoon

Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Ohjauksen nivelet kuntoon hankkeessa. Projektissa on tarkoituksena tehostaa ammatillisen...

Inclusion, Disability, Employment in Action

I.D.E.A. - Inclusion, Disability, Employment in Action

Tarmoa, työnäköä ja tulevaisuusvisioita

Tavoitteena on uudistaa ja avartaa opetus- ja ohjaushenkilöstön innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen.

OSUU – osaamista positiiviseen uudistumiseen 1 ja 2

Tavoitteena on positiivisen organisaation ja johtamisosaamisen vahvistaminen. Hankkeessa luodaan edellytyksiä suunnitelmalliseen, hallittuun ja jatkuvaan...