Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Digitaidoista osallisuutta arkeen

Digitaidot ja digitaalisissa ympäristöissä toimiminen ovat nyky-yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistavia perustaitoja. Suurin osa työikäisistä ihmisistä pärjää digitaalisissa ympäristöissä, mutta samaan aikaan meillä on joukko ihmisiä, jotka syrjäytyvät yhteiskunnasta puutteellisten taitojen vuoksi.

KUNTOS-hanke

Hankkeen kesto:

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia - Saako oppia (ESR) -hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa sekä digitaalisten ohjaus- ja...

Selkeästi Seksuaalisuudesta

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista turvallisuutta edistävän ajattelun vahvistamiseen ja turvataitokasvatukseen erityisesti...

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen sirkuksen...

Komeetta - kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Hankkeen kesto: 1.3.2021-31.7.2023

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti...

Erityisen tuen areena

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoidenosaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja erityisen tuen...

Turo 3.0

Hankkeessa kehitetään turvallisen opiskelun osaamista ja edistetään uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönottoa oppilaitoksissa. Koulutusosioissa ja...