Hankkeet

   Tutustu kehittämistoimintaamme

   Train for international trail

   Hankkeen kohderyhmä:
   Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö

   Hankkeen tavoitteet ja tulokset:
   Hankkeessa halutaan edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainvälisyystaitoja sekä kehittää digitaalisia opetusmateriaaleja opiskelijoiden kansainvälisyystaitojen edistämiseksi. Opiskelijat ovat vahvasti mukana hankkeen tuotosten kehittämisessä. Hankkeen tuloksena opiskelijoiden kansainvälisyystaidot kehittyvät ja opetus- ja ohjaushenkilöstön työkalut opiskelijoiden kansainvälisyystaitojen kehittämiseen lisääntyvät.

   Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien

   Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaativaa erityistä tukea saavien liiketoiminnan...

   KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat

   KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat -hankkeessa vahvistetaan ilmasto-osaamista ja kestävän kehityksen toimintatapoja Ammattiopisto Liven opiskelijoiden,...

   Maahanmuuttaja­taustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

   MOTTI-hankkeen koulutusten tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstön...

   Areenalla erityistä tukea

   Hankkeessa toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia, joiden sisältönä ovat etäopetuksen käytänteet erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille....

   Dual-Ad, Erasmus+

   Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin espanjalainen ADVET-työllistymismalli. Dual VET ohjelma (ADVET) on ohjausmenetelmä, joka on...

   VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

   VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee sekä kestävän kädenjäljen...

   Marketing4Artists

   Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta ammatillisessa koulutuksessa. Markkinointiosaamisen myötä pyritään luomaan...

   Yhdessä oppien digitaidot haltuun

   Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.Yhdessä oppien digitaidot haltuun...