Hankkeet

   Tutustu kehittämistoimintaamme

   Me osataan! Omilla taidoilla työelämään

   Hankkeen kesto: 1.3.2023-31.10.2025

   Hankkeen koordinaattori: Live-säätiö

   Hankekumppanit: Ammattiopisto Spesia, Invalidiliitto, STEP-koulutus

   Hankkeen tavoitteet:

   Tavoite 1: Tavoitteena on vahvistaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden (ml. erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat) yrittäjyystaitoja, valmiuksia itsensä työllistämiseen sekä yrittäjämäiseen toimintaan. Yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen liittyvän osaamisen vahvistuminen edistää myös opiskelijoiden palkkatyöhön työllistymisen mahdollisuuksia.  

   Tavoite 2: Tavoitteena on luoda ammatilliseen koulutukseen soveltuvia matalan kynnyksen yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä sekä pilotoida ja testata niitä osana opiskelijoiden koulutus- ja työllistymispolkua. 

   Tavoite 3: Tavoitteena on kehittää vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yrittäjyysosaamista, tukea itsensä työllistämistä sekä edistää yrittäjien ja itsensä työllistäjien verkostoyhteistyötä.  

   Tavoite 4: Tavoitteena on lisätä tietoa moninaisuuden eduista sekä oppilaitoksissa että työpaikkaohjaajille ja työelämän yhteistyökumppaneille. Lisäksi hanke edistää esteettömän rekrytoinnin osaamista työelämässä. Tietoisuuden lisääntymisen ja moninaisuuden hyötyjen tunnistamisen avulla edistetään opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia sekä lisätään työyhteisöjen osaamista ja ymmärrystä moninaisuudesta.   

   Hankkeen kohderyhmät: ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja Liven muut asiakkaat, opetus-, ohjaus- ja valmennushenkilöstö, osatyökykyiset (yksin)yrittäjät ja itsensä työllistäjät sekä työelämäkumppanit.

   Lisätietoja:
   Hanna Lankinen, projektipäällikkö,
   hanna.lankinen@inlive.fi, p. 040 667 1777

   Digiosaava.fi

   Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen...

   Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta­edellytysten parantaminen – koordinaatiohanke

   ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa...

   Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

   Viime vuosien aikana mielenterveyden haasteet sekä huumausaine- ja päihderiippuvuudet ovat lisääntyneet hälyttävästi erityisesti nuorten keskuudessa, eikä...

   OntheMIC

   OntheMIC- Microcredentials as a means for recognition and validation of learning Erasmus+

    

   Train for international trail

   Hankkeen kohderyhmä:Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöHankkeen tavoitteet ja tulokset:Hankkeessa halutaan edistää...

   Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien

   Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaativaa erityistä tukea saavien liiketoiminnan...

   KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat

   KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat -hankkeessa vahvistetaan ilmasto-osaamista ja kestävän kehityksen toimintatapoja Ammattiopisto Liven opiskelijoiden,...