2 min read

   Live-säätiön eduskuntavaaliteesit 2023

   Featured Image

   Live-säätiö nostaa eduskuntavaaleihin neljä keskeistä asiaa, jotka tulee huomioida poliittisessa päätöksenteossa seuraavalla hallituskaudella. Tavoitteenamme on edistää täsmätyökykyisten asemaa ja osallisuutta, torjua yhteiskunnallista polarisoitumista ja eriarvoistumista, tarjota ratkaisuita vallitsevaan työvoimapulaan ja luoda säästöjä kansantaloudellemme. 

   Arvioidaan, että Suomessa on tällä hetkellä noin 65 000[1] täsmätyökykyistä (puhutaan myös osatyökykyisistä), jotka ovat työelämän ulkopuolella. Täsmätyökykyisiä voivat olla kehitysvammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat henkilöt, elämänkriisin kokeneet, erityistä tukea tarvitsevat, pitkäaikaistyöttömät, sekä henkilöt, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi.

   Kuka tahansa voi siis olla jossain vaiheessa elämää täsmätyökykyinen, eli täsmätyökyky voi koskettaa meistä jokaista.

   Täsmätyöllistämisellä torjutaan yhteiskunnallista polarisoitumista 
    

   Kokemus osallisuudesta vähentää sekä eriarvoistumista hyvä- ja heikko-osaisiin että yhteiskunnallista polarisoitumista. Seuraavalla hallituskaudella on pidettävä huoli täsmätyökykyisten työllistymisen edellytyksien parantamisesta. 

   • Oikeus työhön on tasa-arvokysymys. Myös täsmätyökykyisillä on oltava mahdollisuus sosioekonomisen asemansa parantamiseen.

   • Työllistyminen ja työssä käyminen edistää osallisuutta ja integroitumista. Hyvinvointi ei saa rajautua vain heille, joilla on terveytensä, toimintakykynsä ja / tai kielitaitonsa vuoksi paremmat mahdollisuudet osallistua työelämään.

   Täsmätyöllistämisellä helpotetaan vallitsevaa työvoimapulaa


   Suomessa on kymmeniä tuhansia täsmätyökykyisiä, mutta heidän osaamistaan ja työvoimapotentiaaliaan ei tunnisteta laajasti. Samaan aikaan yrityksiä vaivaa vakava pula työvoimasta kuten ravintola-, hoiva-, ja puhdistusalan osaajista. Täsmätyökykyisten osallistuminen työelämään paikkaa vallitsevaa osaajapulaa. 

   • Nykyisten työllistämisen tukien kuten palkkatuen ja työolosuhteiden järjestelytuen laajempi hyödyntäminen edesauttaa täsmätyökykyisten työllistymistä. Tukimuodot on tehtävä entistä helpommin saavutettavammaksi työnantajille. Palkkatukibyrokratiaa tulisi keventää.

   • Täsmätyökykyisten palkkaaminen tulisi tehdä yrityksille kannattavaksi.

   • Työelämä hyötyy monimuotoisesta työyhteisöstä. Työelämän monimuotoisuus mahdollistaa uusia toimintatapoja ja synnyttää uusia innovaatioita.

   Täsmätyöllistämisestä seuraa merkittäviä säästöjä


   Työttömyyden hinta on Suomessa merkittävä. Kansantalouden tasolla arvioituna sen laajat kustannukset ovat vuosittain useita miljardeja euroja[2]. Kansantalouden näkökulmasta on kestämätöntä, etteivät kymmenet tuhannet täsmätyökykyiset osallistu työelämään.

   • Työllistyminen vähentää julkisia menoja kuten sosiaali- ja terveyskuluja.
     
   • Työllistyminen kasvattaa valtion verotuloja.

   • Ehkäisee ylisukupolvista huono-osaisuutta.

   Täsmätyöllistämisestä seuraa henkistä hyvinvointia yksilö- ja perhetasolla  


   Osallisuuden kokemus on jokaiselle tärkeää. Siitä seuraa hyvinvointia sekä yksilö- että perhetasolla. 

   • Onnistumisen ja osallisuuden kokemukset kasvattavat henkilön itseohjautuvuutta, parantavat elämänlaatua ja toimijuutta.

   • Osallistuva ja hyvinvoiva yksilö edistää läheistensä hyvinvointia.
     
   • Kohentunut sosioekonominen asema lisää yleistä hyvinvointia ja vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä.


   Lähteet:

   1. Täsmätyökykyisten arvioitu määrä Suomessa: Valtioneuvosto
   2. Työttömyyden kustannukset: Valtioneuvosto

   Löysitkö Liven verkkosivuilta etsimäsi? Kerro meille ja osallistu arvontaan!

   Osallistu Liven verkkosivuston käyttäjäkyselyyn ja auta meitä kehittämään verkkosivustoamme vastaamaan paremmin...

   Vieraskynä: Työtä koskevia asenteita on tarpeen päivittää

   Työelämässä on edelleen perin juurtuneita käsityksiä, jotka ohjaavat ajattelua työstä ja oikeanlaisesta työntekijästä....

   Vieraskynä: Oikeanlaista tukea kaikenlaisille oppilaille – Mitkä ovat askelmerkit?

   Elämme maailmassa, jossa jokainen kohtaa opinnoissaan ja työssään kasvavan informaatiotulvan ja alati kiireisemmän...