Live-säätiö

Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

Hanke kehittää opetushenkilöstön osaamista ja valmiuksia erityisen tuen, kielitietoisuuden menetelmin maahanmuuttajataustaisen oppijan hyvinvoinnin edistämisessä. Samalla tuetaan ja laajennetaan tietoutta oppivelvollisuudesta, työssäoppimisessa ja työllistymisessä. Huomioidaan vanhempien vastuuta ja oikeutta tietää oppijan mm. oppivelvollisuuteen liittyvät asiat (valvontavastuu). Hyödynnetään vanhempien ja opettajien yhteistyötä oppijan hyvinvoinnissa oli sitten kyseessä työharjoittelu, erityinen tuki.

Hankkeen tavoite:

Tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista tunnistaa erityisen tuen tarpeita ja oppimiseen liittyviä vaikeuksia maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla ja tukea heitä ja heidän vanhempiaan opinnoissaan ja oppivelvollisuudessa sekä työllistymisessä.

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen rahoittaa: OPHHankeaika: 1.1.2022–31.12.2023Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä SataeduHankekumppanit: Pääkoordinoijana toimivan Sataedun...

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta. Markkinointiosaamisen myötä pyritään opiskelijoiden parempaan...

Yhdessä oppien digitaidot haltuun

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.Yhdessä oppien digitaidot haltuun...

Digi Teachers Working Online

Hankkeen tavoitteet:Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle opiskelumateriaalia uusien digitaalisten taitojen hankkimiseen. Opettajat...

Liven opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliset liikkuvuusjaksot

Livessä toteutetaan opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisiä Erasmus+ liikkuvuusjaksoja johdonmukaisesti jatkuvana toimintana.Hankkeiden tavoitteena on...

Digitaidoista osallisuutta arkeen

Digitaidot ja digitaalisissa ympäristöissä toimiminen ovat nyky-yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistavia perustaitoja. Suurin osa työikäisistä ihmisistä...